Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti | Medicínske právo
              

Otázka


Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti

Renáta Zábojová
 | 21.5.2013

Otázka:

Môj lekár (gynekológ) ma vyšetril a zistil, že mám kvapavku. Mám 17 rokov. Na prehliadke som bola sama. Tvrdí, že to povie mojej mame. Môže jej poskytnúť údaje o mojom zdravotnom stave?



Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. Váš lekár (gynekológ) je podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti povinný informovať Vašu mamu ako Vášho zákonného zástupcu o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Keďže trpíte chorobou ako je kvapavka a tá si bude vyžadovať liečbu, Vaša mama sa to od lekára určite dozvie. Lekár je síce viazaný povinnosťou mlčanlivosti, avšak ak si Vaša mama vyžiada od neho informácie o Vašom zdravotnom stave, toto  jej nemožno odmietnuť. Taktisto je Váš gynekológ podľa § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, zbavený povinnosti mlčanlivosti a je povinný výskyt takéhoto ochorenia hlásiť príslušnému regionálnemu úradu, keďze podľa prílohy č.5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ide o gonokokovú infekciu a teda ochorenie, ktoré sa musí hlásiť po pozitívnom laboratórnom výsledku.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook