operačný záznam | Medicínske právo
              

Otázka


operačný záznam

Daniela Diheneščíková
 | 30.4.2013

Otázka:

Dobrý deň, mám ako pacient právo na nahliadnutie /kópie/originál do záznamu z operácie? Vydá mi ho nemocnica? Alebo operatér ?Odpoveď:

Dobrý deň, operačný záznam je súčasťou  zdravotnej dokumentácie. Podmienky vedenia zdravotnej dokumentácie upravuje § 25 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o vedení zdravotnej dokumentácie.  
Pokiaľ ide o prístup k zdravotnej dokumentácii, odsek 1 § 25 zákona č. 576/2004   upravuje okruh osôb, ktorým sa sprístupňuje zdravotná dokumentácia. Vám ako pacientovi sa zdravotná dokumentácia (operačný záznam) sprístupní v celom rozsahu. Oprávnená osoba má právo si zo zdravotnej dokumentácie robiť na mieste výpisky alebo kópie. Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom. Je tu však jedna výnimka v odseku 3 citovaného ustanovenia, kedy môže poskytovateľ odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu.
Dokumentáciu vedie a sprístupňuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vo Vašom prípade- nemocnica. Najlepším riešením je požiadať nemocnicu o sprístupnenie dokumentácie vo forme písomnej žiadosti. Väčšie zariadenia umožňujú nahliadnuť do dokumentácie vo vyhradenej miestnosti prípadne Vám podľa Vašich požiadaviek vyhotovia kópie.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook