Nahliadnutie do vlastných zdravotných záznamov | Medicínske právo
              

Otázka


Nahliadnutie do vlastných zdravotných záznamov

Lukáš Derco
 | 24.4.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Zdravím, som hospitalizovaná a chcela som nahliadnuť do zdravotných záznamov, ktoré sú o mne vedené. Chcela som ich odfotiť, aby som mohla konzultovať lekársky postup so svojím známym lekárom a aby som v prípade zanedbania starostlivosti mala dôkaz o tom, kde sa stala chyba a kto je za ňu zodpovedný. Má personál právo odmietnuť mi nahliadnutie do záznamov, čo sa týkajú mojej osoby?Odpoveď:

Dobrý deň prajem. Problematika sprístupňovania zdravotných záznamov je upravená konkrétne v §25 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZS"). Priamo odsek 1 taxatívnym výpočtom vymenuváva okruh osôb, ktorým sa údaje zo zdravotnej dokumentácie  sprístupňujú, a to formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie tej-ktorej osoby. V okruhu týchto "legitimovaných" osôb sa nachádza prirodzene aj samotná osoba, o ktorej dokumentáciu ide, ako aj jej zákonný zástupca. Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie, pričom rozsah je upravený rôzne, v závislosti od toho o akú osobu ide. V prípade pacientky, a teda Vás, resp. Vášho zákonného zástupcu, je to možné v absolútnom rozsahu. Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom. Je len jediná legálna výnimka, kedy môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie, a to v prípade ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, za predpokladu, že by to negatívne ovplyvnilo jej liečbu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --