Odmietnutuie liečby pacientom | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutuie liečby pacientom

Veronika Miková
 | 31.3.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň. Zaujíma ma, či má pacient právo na kontrolné vyšetrenia v prípade odmietnutia lekárom stanovenej liečby. Jedná sa konkrétne o onkologického pacienta, ktorý odmieta operáciu - odstránenie žalúdka - s tým, že chce naďalej pokračovať alternatívnou liečbou. Má právo na kontrolné CT vyšetrenie povedzme o 2-3 mesiace?Odpoveď:

Dobrý deň. v tmto prípade sa otázka týka informovaného súhlasu a možnosti ho odvolať prípadne nedať. Informovaný  súhlas je upravený v zákone 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 6 a nasl. ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Podľa os. 8 každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať, z toho môžeme vyvodiť, že pacient sa môže rozhodnúť, či s navrhnutou liečbou bude súhlasiť a podstúpi ju alebo nie. V § 11 tohto zákona sú upravené práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa týchto ustanovení má každý právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a je zakázaná akákoľvek diskriminácia z dôvodu uplatňovania práv podľa tohto zákona. Odmietnutie informovaného súhlasu je právom podľa tohto zákona. Podľa ods. 8 písm. d) má každý právo na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Zdravotnou starostlivosťou rozumieme súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín...; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu,liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Základnou jednotkou zdravotnej starostlivosti je zdravotný výkon. Tie sú upravené v zozname zdravotných výkonov, ktoré vydáva vláda nariadením. V danom prípade ide podľa môjho názoru o dva samostatné zdravotné výkony.
Domnievam sa preto, že pacient má právo neposkytnúť informovaný súhlas a odmietnuť tak operáciu. Výkon tohto práva ho ale nezbavuje jeho práva na ďalšie zdravotné výkony a z dôvodu výkonu tohto práva nemôže byť diskriminovaný. Chcela by som ešte dodať, že pred poskytnutím informovaného súhlasu je lekár povinný Vás informovať aké sú následky jeho odmietnutia, teda podľa môjho názoru aj o tom, či máte právo na kontrolné vyšetrenia.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --