Následky neplatenia zdravotného poistenia | Medicínske právo
              

Otázka


Následky neplatenia zdravotného poistenia

Ivana Lukáčová
 | 9.3.2013 | komentárov: 4

Otázka:

Začala som podnikať a údajne mám povinnosť platiť zdravotné odvody. Je to až 55 € teraz. Chcem vedieť, čo sa stane, ak ich nebudem platiť. Nemôžem ísť do nemocnice? Dajú mi pokutu?Odpoveď:

V zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení vzniká povinnosť platiť verejné zdravotné poistenie poistencovi dňom, od kedy je samostatne zárobkovo činnou osobou, čiže hneď od začiatku podnikania, po splnení zákonných predpokladov uvedených v paragrafe 11 ods. 4 predmetného zákona. Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2013 je 393 € a minimálna suma poistného tak dosahuje výšku 55,02 €.

Podľa  § 17a uvedeného zákona zdravotná poisťovňa môže dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania uplatniť voči platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov. Do 15 dní od doručenia výkazu nedoplatkov môže platiteľ poistného podať zdôvodnené námietky. Uplynutím tejto doby sa  výkaz nedoplatkov stáva právoplatným a vykonateľným, stáva sa exekučným titulom. Exekútor  podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) následne vyzve povinného, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky. Po  uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekútor exekučný príkaz na vykonanie exekúcie.  Z ustanovenia § 18 vyplýva príslušnej zdravotnej poisťovni aj nárok na úroky z omeškania, ktorý sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania.

Dlžník, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné, poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom  v sume vyššej ako 10 eur a ktorý je z tohto dôvodu uvedený v zozname dlžníkov má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Neodkladnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa, ktorá zároveň potvrdzuje, či ide skutočne o neodkladnú starostlivosť.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


pafko

(8.3.2018)
Budme radi,ze este takto.V zahranici ,konkretne Irsko,vyseterenie/lekar mi pozrel do hrdla/ 40€,lieky plna suma,cize dalsich 40€.A to riadne zamastnany na zmluvu! Mozte si platit poistku tj od 120€ na mesiac...

Patrik Zozuľak

(17.1.2017)
Dobry...chcel by som sa spytať....pracoval som v zahraniči konkretne v Nemecku..samozrejem som bol tam aj poisteni...v Decembri som prisiel domov s tzm že sa naspat nevraciam...všetko som urobil ako trebalo poodhlasoval som sa. Ale nastal taky problem že ukončenie pracovneho pomeru mi zamestnavateľ napisal 15.decembra ale ja som bol domov prisiel 9 decembra s tym že on mi to pošle poštov 16.decembra ale papiere neprisli až dnes....tak som sa nemohol zaevidovat na urade prace. preto som musel cakat až dokom mi pridu papiere...a preto som sa chcel opytat že či budem musiet zaplatit ten jeden mesiac ako aj zdravotnu poistovnu aj socialnu poistovnu a ak ano tak kolko približne...
Zamestany som bol na Pracovnu zmluvu ..
Dakujem

Petersmall

(6.1.2016)
a ak niekto platí zdravotné poistenie, ide od lekára s horúčkou, nádchou, kašlom... s receptom do lekárne a nechá tam cca 20 € tak rozmýšľa na čo vlastne to zdravotné poistenie platí

dedo181

(8.9.2014)
Kto neplatí zdravotné poistenie nemôže mať právo na ošetrenie alebo liečbu. Ak sa nato príde treba ho aj potrestať!!!