Pracovný úraz - na čo máte nárok ? | Medicínske právo
              

Otázka


Pracovný úraz - na čo máte nárok ?

Ľudmila Moľová
 | 6.3.2013 | komentárov: 9

Otázka:

Dcéra utrpela pracovný úraz, pričom kvôli tomu ostala invalidná. Načo má nárok?Odpoveď:

Pri poškodení zdravia v dôsledku pracovného úrazu vzniká poškodenému nárok na dávky, ktoré sa poskytujú z úrazového poistenia podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Z úrazového poistenia sa podľa § 13 ods. 3 vyššie uvedeného zákona poskytujú:

• úrazový príplatok – nárok na úrazový príplatok vzniká len vtedy ak má poškodený zároveň nárok na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.
• úrazová renta – o úrazovú rentu možno požiadať, ak schopnosť zamestnanca vykonávať doterajšiu pracovnú činnosť poklesla o viac ako 40%, pričom mu nebol ešte priznaný predčasný starobný dôchodok a ani nedosiahol dôchodkový vek.
• jednorazové vyrovnanie – prichádza do úvahy vtedy, ak kvôli pracovnému úrazu poklesla pracovná schopnosť o 10 až 40 %; alebo ak zamestnancovi zanikol nárok na úrazovú rentu kvôli dovŕšeniu dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10% ; alebo mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10%.
• pracovná rehabilitácia a rehabilitačné – rehabilitácia môže byť poskytnutá v prípade, ak kvôli pracovnému úrazu poklesla pracovná schopnosť zamestnanca, ale zároveň je možné predpokladať na základe posudku posudkového lekára jeho opätovné zaradenie do pracovného procesu. Ak osobe bola poskytnutá rehabilitácia z týchto dôvodov má súčasne nárok na rehabilitačné.
• rekvalifikácia a rekvalifikačné – nárok na rekvalifikáciu môže byť priznaný poškodenému, ktorému poklesla pracovná schopnosť a súčasne možno predpokladať podľa posudku posudkového lekára jeho zaradenie do pracovného procesu. Nárok na rekvalifikačné vzniká obdobne ako nárok na rehabilitačné, a teda súčasne s priznaním nároku na rekvalifikáciu (nie je potrebné osobitne žiadať o rekvalifikačné).
• náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – tieto dávky sa poskytujú jednorazovo. Právna úprava ich poskytovania je obsiahnutá v zákone č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Náhrada za bolesť musí byť primeraná zistenému poškodeniu  zdravia, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, v rozsahu v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.
• náhrada nákladov spojených s liečením – nárok na túto dávku si poškodený môže uplatniť v prípade, ak účelne vynaložil náklady na liečenie v dôsledku pracovného úrazu, pričom mu toto liečenie odporučil odborný lekár a tieto náklady sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára ( napr. náklady na lieky, cestu na vyšetrenie a pod.). Najviac možno požadovať náhradu nákladov vo výške 23 242, 70 EUR.

Nárok na tieto dávky je potrebné si uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne, avšak vyplatenie týchto dávok nie je možné vtedy, ak by jedinou príčinou pracovného úrazu bolo zavinené protiprávne konanie zamestnanca.

V zmysle § 70 zákona o sociálnom poistení, ak by pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (pokles o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou) trval dlhšie ako jeden rok (ak je invalidný poistenec mladší ako 20 rokov, tak menej ako rok) vzniká nárok na invalidný dôchodok (za predpokladu, že ku dňu vzniku invalidity neboli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Počet rokov dôchodkového poistenia, ktorý je potrebný na to aby vznikol nárok na invalidný dôchodok poistenca podľa jeho veku je vymedzený v § 72 ods. 1 vyššie uvedeného zákona.

Podľa § 76 ods. 3 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z.) ak zamestnávateľ ukončí pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou preto, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, má zamestnanec nárok na odstupné najmenej v sume desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku (okrem prípadov, ak k pracovnému úrazu došlo zavineným porušením povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a pokynov na zabezpečenie bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci zo strany zamestnanca alebo pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok).


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


ozeniuqag

(23.6.2017)
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

adeeledaresoh

(23.6.2017)
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

ajeripirobuv

(22.6.2017)
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

udahojili

(22.6.2017)
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

ivejocgokiqev

(22.6.2017)
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

eibabosi

(22.6.2017)
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

ecibeza

(22.6.2017)
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

terezia staskova

(28.10.2016)
dobry den moj syn mal prac.uraz /regres/v case skusobnej doby po skonceni PN ktora trvala od 29-04. do 17.10.2016 dostal k 31-10.2016 vypoved moze si uplatnit narok za prac.uraz od zamestnavatela?naco vsetko ma narok? dakujem

Lukáš Gašperčík

(21.3.2013)
Dobrý deň ja by som sa chcel opýtať možno to bude niečo ine ako čakate ale mam takýto problem
Moja mama bola operovaná na tenisový lakeť chcel by som vedieť na aku čiastku ma nárok od poisťovne Union nakoľko bola aj operovaná, či jej má prísť nejaké vyrozumenie o výške poistného, platí si životné poistenie vo výške 27€/ mes. kde má zahrnuté aj pripoistenie kritických chorôb poisteného pričom pracovníčka poisťovňe Union jej uviedla že, Tenisový lakeť je zaradený do skupiny kritických chorôb.
Ďakujem.