Anonymita pri darovaní orgánov | Medicínske právo
              

Otázka


Anonymita pri darovaní orgánov

Veronika Miková
 | 27.2.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý Deň. Príbuzný je po transplantácii pečene. V dôsledku smrti iného má možnosť ďalej žiť, a preto by sa chcel poďakovať jeho príbuzným, rodine a možno prispieť aj nejakým finančným darom. Je to možné? Vie sa nejako dostať k týmto ľuďom ? Údajne sa to nedá.Odpoveď:

Podľa právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne v zmysle § 39a ods. 1 a ods. 2 je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) povinný vytvoriť systém vysledovateľnosti všetkých tkanív a buniek, ktoré boli odobraté, spracované, uskladnené alebo distribuované na území Slovenskej republiky alebo dovezené z tretích krajín, od darcu po príjemcu a naopak. Na tento účel je povinný používať jedinečný číselný kód pridelený darcovi a všetkým produktom súvisiacim s ním. Avšak vzhľadom na § 39b ods. 5 tohto zákona je poskytovateľ povinný zabezpečiť anonymitu medzi príjemcom a darcom alebo jeho rodinou. Údaje o identite darcu v registri poskytovateľa  a v národnom transplantačnom registri sú kódované a chránené podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. V zmysle zákona o osobných údajoch je možné túto informáciu poskytnúť len osobe ktorá je oprávnenou osobou definovanou v § 4 ods. 4 alebo dotknutej osobe definovanej v § 4 ods. 5. Príjemca nespadá ani do jednej z týchto kategórií osôb, a preto poskytnutie informácie o osobe darcu (alebo jeho rodine) nie je podľa zákona možné.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --