Odmietnutie nahliadnutia do záznamov o liečbe inej osobe | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie nahliadnutia do záznamov o liečbe inej osobe

Valéria Múdra
 | 13.2.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Poslala som manžela do nemocnice, aby sa pozrel do mojich záznamov o liečbe, no odmietli mu ich ukázať. Mohli tak urobiť? Čo treba urobiť preto, aby sa na nich mohol pozrieť?Odpoveď:

V zmysle zákona č. 576/ 2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti má každý právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a skutočnostiach, ktoré súvisia s jeho zdravotným stavom.  To znamená, že zdravotnícky pracovník je povinný o týchto údajoch zachovávať mlčanlivosť okrem prípadov,  kedy je od tejto povinnosti oslobodený či už priamo zo zákona, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zdravotníckeho pracovníka oslobodí od povinnosti priamo pacient. Údaje zo zdravotnej dokumentácie  sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby. Právo nahliadať  do nej majú  len zákonom presne vymedzené subjekty, medzi ktoré patrí manžel  alebo manželka, a to len po smrti osoby. V nemocnici teda postupovali správne, ak neumožnili Vášmu manželovi nahliadnuť do zdravotných záznamov. Aby tak urobili počas života manželky, bude potrebný jej súhlas, teda je potrebné písomné plnomocenstvo manželky s podpisom osvedčeným obcou, notárom, súdom a pod.. V plnomocenstve musí byť uvedený rozsah údajov so sprístupnením ktorých manželka  súhlasí.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --