nárokovanie poplatkov za hospitalizáciu zdravotnou poisťovňou | Medicínske právo
              

Otázka


nárokovanie poplatkov za hospitalizáciu zdravotnou poisťovňou

Jana Bajužík Böszörményi
 | 15.1.2013

Otázka:

Dobrý deň,  rada by som sa poradila, moje 5 ročné dieťa podbehlo pod auto inému vodičovi. Úraz si vyžiadal hospitalizáciu s pozorovaním 5 dni. Po 3 mesiacoch si VZP nárokuje neúnosne poplatky za túto hospitalizáciu vo výške vyše 700,- EUR. Poraďte ako je to možné? Prosím.Odpoveď:

Dobrý deň. Zdravotná poisťovňa postupovala v zmysle platnej legislatívy, a to v súlade s par. 42 ods. 4 písm. a) zákona č. 577/2004 Z.z. (zákon o o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  v znení neskorších zákonov), podľa ktorej má zdravotná poisťovňa právo uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo jej zavineným protiprávnym konaním.
Neuvádzate, či a ako zdravotná poisťovňa svoje nároky odôvodnila , vo Vašom prípade sa zdá, že postupovala podľa poslednej vety, a totiž, že si úhradu nárokuje na základe toho, že k poškodeniu zdravia došlo Vaším zavinením (ako tretej osoby).

Preto by som Vám radila, kontaktovať poisťovňu s výhradami voči skutočnostiam, na základe ktorých si nárokuje poplatky resp. sa ohradiť voči ich výške. Poisťovňa by mala na základe sťažnosti vec opätovne posúdiť.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook