Informovanie o zdravotnom stave | Medicínske právo
              

Otázka


Informovanie o zdravotnom stave

 | 23.12.2009 | komentárov: 3

Otázka:

Zaujímalo by ma, aké informácie môže lekár poskytnúť verejnosti o zdravotnom stave pacienta. Moja sestra bola po ťažkej autonehode v nemocnici a v novinách podrobne opísali jej zdravotný stav. Nie je takéto konanie protiprávne?Odpoveď:

Informácia o zdravotnom stave pacienta je jedným z údajov, ktoré v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti musí obsahovať zdravotná dokumentácia pacienta. V súvislosti so zdravotnou dokumentáciou zákon stanovuje podmienky, za ktorých sa môžu s týmito údajmi oboznámiť aj iné osoby ako lekár a pacient. Toto oboznámenie je v zmysle zákona možné dvoma spôsobmi, a to poskytnutím alebo sprístupnením údajov zo zdravotnej dokumentácie.  Poskytnutím údajov zákon rozumie ich poskytnutie formou výpisu, ktorý sa môže poskytnúť len taxatívne vymedzeným oprávneným osobám. Sú nimi napr.  štátne orgány vykonávajúce svoju pôsobnmosť na úseku sociálnych vecí, inšpektorátu práce súd a podobne. Sprístupnenie údajov je realizované formou nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie, čo je poskytovateľ oprávnenej osobe povinný umožniť na jej žiadosť. Vo všeobecnosti platí zásada, že sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie je možné len na základe písomného plnomocenstva. Z tohto všeobecného pravidla zákon stavuje výnimky výpočtom oprávnených osôb,  pri ktorých sa toto plnomocenstvo nevyžaduje. Sú nimi napr. ministerstvo zdravotníctva, posudkový lekár na účely sociálneho poistenia a pod. Zaujímosťou je v tejto  súvislosti skutočnosť, že manželovi, dieťaťu alebo rodičovi pacienta môžu byť údaje z jeho zdravotnej dokumentácie sprístupnené bez písomného plnomocenstva až po jeho smrti.
Nakoľko média (či už printové alebo audiovizuálne) nie sú zákonom považované za oprávnené osoby na účely poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie,  je možné vyvodiť záver, že poskytnutie alebo sprístupnenie informácií o zdravotnom stave pacienta médiám je bez jeho predchádzajúceho písomného plnomocenstva vylúčené.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Lujza

(14.5.2018)
Ako je to s poskytnutím údajov o zdravotnom stave zamestnávateľovi, ak dám výpoveď zo zdravotných dôvodov a priložím potvrdenie lekára.

Zuzana Zoláková - Komora pre medicínske právo, MEDIUS

(18.12.2013)
Dobrý deň. Pán Peter, ospravedlňujem sa za neskoršiu reakciu. Kvôli technickým problémom sa nám nezobrazoval v systéme Váš komentár. Každopádne, Vašu otázku sme spracovali a odpoveď môžete nájsť v poradni pod týmto odkazom: http://www.pravo-medicina.sk/poradna?question_id=353&PHPSESSID=d5976fbddf5f6c036cfd583da64ed4ac. Prajem všetko dobré.

Peter

(2.11.2013)
Dobrý večer, chcem sa opýtať, či a za akých okolností má vedúci pracovník právo žiadať od podriadeného psychiatrické vyšetrenie. Mám na mysli hlavne pri povolaniach ako sú policajt, vojak, lekár a pod.
Ďakujem