Paréza hlasivky po operácii štítnej žľazy | Medicínske právo
              

Otázka


Paréza hlasivky po operácii štítnej žľazy

Rastislav Farkaš
 | 27.11.2012 | komentárov: 1

Otázka:

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Po operácii štítnej žľazy mam parézu hlasivky. Bola to moja druhá operácia, veľmi náročná.
Ja však pracujem ako učiteľka, a bez hlasu svoje povolanie nemôžem vykonávať. Ešte som na maródke, ale neviem čo ďalej.Odpoveď:

Z odbornej literatúry vyplýva, že paréza hlasiviek môže byť následkom operácie štítnej žľazy,  pričom paréza hlasiviek, tiež známa ako paralýza hlasiviek, je neschopnosť jedného alebo oboch hlasiviek k pohybu. Vzhľadom na Vaše povolanie je táto situácia naozaj veľmi nepríjemná.
Vo vzťahu k posúdeniu nároku na náhradu škody na zdraví je relevantné, či ste boli pred zákrokom zo strany ošetrujúceho lekára oboznámená s podstatou liečebného procesu, s dôsledkami operačného výkonu, s alternatívami navrhovaného postupu, ako aj s možnými komplikáciami a rizikami pri tomto zákroku, a či ste na základe týchto informácií dali informovaný súhlas. Podstatným teda je, či ste s rizikami zákroku (napr. aj s možnou parézou hlasiviek) boli vopred riadne oboznámená.
V prípade, ak boli tieto náležitosti splnené, by bol Vami uplatňovaný nárok na náhradu škody otázny... Jeho úspešnosť by vo veľkej miere závisela od toho, či k paréze došlo ako k nechcenému a nezavinenému následku (lekár postupoval tak ako mal, no napriek tomu k paréze došlo), alebo či je následkom nesprávneho postupu zo strany operatéra. V obdobnej veci ako Vaša rozhodoval okresný a následne krajský súd v Českej republike (9 C 172/2005-60), v ktorom rozsudkom zamietol žalobu na zaplatenie sumy 1.000.000,- Kč. Vychádzal zo zistení, že žalobkyňa sa podrobila v žalovanej nemocnici operácii štítnej žľazy a po operácii jej bola zistená paréza ľavej hlasivky. Súd vychádzal zo zistení, že paréza ľavého zvratného nervu je jedna z komplikácií, ktorá je pri operácii štítnej žľazy dobre známa a dochádza k nej vo dvoch až štyroch percentách prípadov. Pri samotnej operácii neboli zvratné nervy inervujúcej hlasivky priamo poškodené ani prerušené, operácia i pooperačná liečba bola lege artis. Ošetrujúca lekárka v tomto prípade žalobkyni vysvetlila podstatu liečebného postupu, zoznámila ju s dôsledkami operačného výkonu i s možnými komplikáciami a rizikami, žalobkyňa s výkonom súhlasila, čo písomne potvrdila. Súd na základe uvedeného dospel k záveru, že nie sú splnené predpoklady zodpovednosti za škodu, pretože nedošlo k porušeniu právnej povinnosti žalovanej, a preto žalobu zamietol.
Podľa nášho názoru by teda nárok na náhradu škody závisel predovšetkým od dvoch vecí: (1) boli ste pred zákrokom plne poučená o jeho rizikách?, (2) je paréza hlasiviek dôsledkom pochybenia lekára (nesprávny postup), alebo k nej došlo napriek tomu, že ošetrujúci zdravotnícky tím urobil všetko tak ako mal? Ak by sa preukázalo, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zodpovedá za škodu, mali by ste nárok na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, ako aj na ďalšie súčasti náhrady škody v zmysle Občianskeho zákonníka. Zodpovedanie týchto otázok závisí od posúdenia konkrétnych podrobností, ktoré sa Vášho prípadu týkajú, a preto by stálo za zváženie oslovenie právnika/advokáta, ktorý sa tejto oblasti medicínskeho práva venuje.
Samozrejme môžte podať aj podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby posúdil správnosť postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Lucia

(27.3.2017)
Dobrý deň .
Bola som pred rokom operovana na štítnu zľazu , a na jednej hlasivke som mala nádor vybrali operovali a od vdety mám na tej hlasivke parezu nemôžem sa nadýchnuť keď idem schodami hore, unavená som poraďte mi čo mám robyt