Podpis tesne pred pôrodom | Medicínske právo
              

Otázka


Podpis tesne pred pôrodom

Vladimír Volčko
 | 4.9.2012

Otázka:

Som tehotná a bojím sa, že v čase pôrodu nebudem schopná rozpoznať správne riziká situácie a lekár mi dá podpísať čosi, s čím by som za bežných okolností nesúhlasila. Môže také niečo urobiť?Odpoveď:

Odpoveď na Vašu pomerne jasnú otázku, nie až tak jednoznačná. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že sa bavíme o atribútoch vôle pacientky (teda Vášej vôle). Pri akejkoľvek chorobe resp. v situácii keď človek nie je v absolútnej fyzickej alebo psychickej kondícii, nejedná úplne racionálne ale má sklony k pudovému rozhodovaniu. Absolútne slobodné rozhodovanie nezaťažené napr. strachom sa podľa nás vo všeobecnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti temer vôbec nevyskytuje. Teda máme za to, že aj tehotenstvo zaiste ovplyvňuje rozhodovanie pacientky - rodičky (nielen tesne pred pôrodom ale aj vo väčšom časovom predstihu).

Pri pohľade na právnu úpravu, t.j. na § 6 zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde sú ustanovenia o Informovanom súhlase (vychádzame z odseku 2): "Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť." musíme konšatovať, že z dikcie zákona explicitne vyplýna potreba (ide o zákonnú povinnosť)  poskytnúť pacientovi dostatok času na rozhodnutie. To však platí len v prípade ak ide o predvídateľnú situáciu (vo vašom prípade napr. podanie epidurálnej anestézie, možnosť komplikácií na ktoré máte predispozície). Nedá sa vylúčiť situácia, ktorá bude nepredpokladaná a pôjde o tzv. neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vtedy sa informovaný súhlas nevyžaduje, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať (t.j. dopredu ste ho nevylúčili).

Stručná odpoveď teda môže znieť: Nie, nemôže Vám dať podpísať nič, ak súhlas s tým konkrétnym zákrokom bolo možné vyžiadať skôr resp. danú komplikáciu (tým, že na ňu máte predispozíciu) bolo možné predpokladať.  To či v tom konkrétnom momente ste rozhodovali absolútne racionálne však bude vzhľadom na vyššie uvedené ťažko určiteľné.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook