Poplatky u lekára | Medicínske právo
              

Otázka


Poplatky u lekára

Ivo Škorvánek
 | 6.7.2012

Otázka:

S mojou sedemročnou dcérou chodím raz za pol roka na odbery krvi na endokrinológiu. Zakaždým musím odobratú krv zaniesť odstrediť a ísť poslať poštou do Košíc. A dokonca musím platiť poštovné a aj za obálku, je to v poriadku? Ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň!

Preprava biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie patrí medzi služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. (§14 ods. 1. c) zákona č. 576/2004) Takáto preprava by teda mala byť zabezpečená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Druhou stranou mince však je to, že takáto preprava v zásade nie je preplácaná z verejného zdravotného poistenia a musí ju uhrádzať poistenec, ak nie je oslobodený od úhrady. Oslobodené od úhrady sú nasledovné skupiny poistencov:

1. v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,
2. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
3. tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,
4. do dovŕšenia troch rokov veku,
5. dojčiaca matka, ak je prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,
6. nachádzajúci sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jeho súhlas s poskytovaním ústavnej starostlivosti,
7. v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 24) a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
8. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
9. darca orgánov prijatý do ústavnej starostlivosti v súvislosti s darovaním orgánov.

Okrem vyššie uvedených je od úhrady oslobodený aj:
1. poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
2. poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
3. poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
4. poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom.

Cena za takúto dopravu za jeden kilometer jazdy je najviac 0, 085 % (0,165€) zo sumy životného minima. Pri takejto cene je teda výrazne lacnejšie poslať vzorky poštou.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook