Vakcíny u detských lekárov | Medicínske právo
              

Otázka


Vakcíny u detských lekárov

Dominika Bauerová
 | 28.3.2012

Otázka:

V médiách som postrehol debatu o tom, že detskí lekári majú mať na ambulancii k dispozícii vakcíny povinného očkovania. Ako otec novorodenca sa teda chcem opýtať, čo robiť v prípade ak takúto vakcínu detský lekár k dispozícii mať nebude resp. kto ponesie za túto situáciu zodpovednosť?Odpoveď:

Dobrý deň,
áno, máte pravdu, podľa nového zákona č.363/2011, platného od dňa 29.10.2011 sú lekári povinní mať očkovacie vakcíny priamo vo svojich ambulanciách. Ešte pred týmto stavom lekár vypísal vakcínu na lekársky predpis, a následne si ju pacient bol vyzdvihnúť. Táto právna úprava je dôsledkom mnohých nedostatkov, ktoré sa s predchádzajúcim režimom spájali, ako skutočnosť, že pacienti boli často nútení vakcíny preplácať z vlastného vrecka. Dôvodom zmeny bola aj to, že tieto vakcíny si vyžadujú zvláštne zaobchádzanie. A možno aj preto, podľa mojej mienky, môžu dnes v praxi vznikať situácie, ktoré ste opísali. Nie všetci lekári majú totiž vo svojich ambulanciach zabezpečené vhodné podmienky na uskladňovanie očkovacích vakcín. Dňa 29.2.2012 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva s č.82/2012 o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, pričom účinnosť tento pr. predpis nadobudol hneď nasledujúci deň po vstupe do platnosti. Tento pr. predpis zmenil spôsob obstarávania vakcín. Ambulancie môžu kupovať vakcíny od lekárne, príp. priamo od výrobcu. V prípade stretu s takouto situáciou by som Vám odporučila obrátiť sa na VÚC, ktorý je orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností ambulanciami. Chcem Vás však upozorniť, že táto právna povinnosť lekárov sa nevzťahuje na nepovinné očkovanie, ktoré zostalo podriadené pôvodnému režimu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook