Zdravotná dokumentácia | Medicínske právo
              

Otázka


Zdravotná dokumentácia

Peter Franko
 | 2.4.2012

Otázka:

Prosím o odpoveď, či je zdravotné zariadenie povinné na požiadanie poskytovať počas dlhodobej hospitalizácie kópie lekárskych správ z každého dňa hospitalizácie.Odpoveď:

V zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne podľa ustanovenia § 25 ods.1  a ods.2 má osoba, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť (resp. jej zákonný zástupca, manžel,rodič, dieťa,osoba splnomocnená a i.) právo nahiadnúť do zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu stanovenom týmto zákonom. Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook