Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Otázka


Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Ivo Humenik
 | 24.3.2012

Otázka:

Považujete za vhodné aby sa v budúcnosti upravila v Občianskom zákonníku zmluva o poskytovaní liečebných výkonov ako pomenovaný typ zmluvy? Aké by boli jej nevýhody?Odpoveď:

V rámci rekodifikácie občianskeho zákonníka by úprava takéhoto zmluvného typu nemusela byť na škodu. Podstatné by však bolo, ako by takáto úprava vyzerala. Vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom síce má súkromnoprávnu povahu, jeho realizácia však v sebe obsahuje aj určité verejnoprávne prvky (i keď sa to netýka primárne vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom) - to sa týka hlavne otázky rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej z verejného zdravotného poistenia, doplatkov, zdravotnej starostlivosti poskytovanej bez informovaného súhlasu a podobne. Prípadná úprava v OZ by uvedený fakt mala reflektovať. Ak by teda k malo dôjsť k zaradeniu osobitného zmluvného typu "o poskytovaní zdravotnej starosltivosti" mala by sa úprava obmedziť na pomenovanie esenciálnych znakov súkromnoprávnej povahy ako napríklad princípu autonómie pacienta, či práv pacienta/poskytovateľa, otázkam založenia zmluvného vzťahu a foriem jeho ukončenia.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook