Odobratie orgánov bez súhlasu | Medicínske právo
              

Otázka


Odobratie orgánov bez súhlasu

 | 22.11.2009 | komentárov: 2

Otázka:

Kto kazdy moze byt darcom organov? Mozu moje telo po smrti pouzit na darcovske ucely aj bez mojho suhlasu?Odpoveď:

Transplantácie orgánov a tkanív je možné vykonávať buď zo živých darcov (ex vivo) alebo z darcov mŕtvych (ex mortuo). Problematiku transplantácií upravuje Zákon o zdravotnej starostlivosti ako aj Dohovor o ľudských právach a biomedicine (oznámený v zbierke zákonom pod číslom 40/2000 Z.z.). Prioritu pri  odoberaní ľudských orgánov pre účely ich prenosu do tela živého príjemcu majú transplantácie orgánov z tela mŕtveho darcu. Transplantáciu zo živého darcu je možné vykonať len ak neexistuje vhodná možnosť z tela mŕtveho darcu a ak neexistuje iná vhodná alternatíva liečby (pozri čl. 19 Dohovoru). Za žiadnych okolností nemožno vykonať transplantáciu zo živého darcu, ak by sa jednalo o nepárový orgán (napr. srdce), alebo pokiaľ by odobratie orgánu mohlo spôsobiť vážne zdravotné komplikácie u darcu. Darcom by nemali byť osoby nespôsobilé dať súhlas s transplantáciou, ako ani osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody (sú v špeciálnom režime). Po splnení osobitných podmienok, však aj tieto subjekty darcami byť môžu (napr. ak má byť orgán prenesený do tela blízskej osoby a nie je iná alternatíva, ak sa jedná o regeneratívne tkanivo a podobne).
Náš právny poriadok vychádza z tzv. prezumovaného súhlasu  s darovaním orgánov po smrti. Teda každý z nás je po smrti potenciálnym darcom. Odbratie orgánov je zakázané, ak osoba ešte počas svojho života vyhlásila, že nesúhlasí s odobratím orgánov, resp. nesúhlasí s vykonaním pitvy. Ak takéto vyhlásenie neurobila, je možné transplantáciu vykonať. Aj keď v takomto prípade nie sú zdravotníckí pracovníci viazaní odmietavým stanoviskom blízskych osôb zomrelého, na želanie rodiny sa zvyčajne prihliada a rodina by mala byť vopred o zámere transplantačného tímu informovaná.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


karol foltyn

(4.11.2017)
chcem darovat organ môjho tela to je už jedno len aby som pomohol ten kdo to potrebuje

karol foltyn

(4.11.2017)
chcem darovat organ môjho tela to je už jedno len aby som pomohol ten kdo to potrebuje