Ukončenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekárom | Medicínske právo
              

Otázka


Ukončenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekárom

Vladimír Volčko
 | 12.1.2012

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj príbuzný opakovane nedodržiava liečebný režim na PN, nechodí na pravidelné kontroly PN, ktoré sú určené obvodným lekárom napriek opakovanému upozorneniu. Lekár mu povedal, že ak sa toto bude opakovať, ukončí mu registráciu-kapitáciu a bude si musieť hľadať iného lekára. Podotýkam, že pribuzný nie je jeho pacientom na základe miesta bydliska, čiže nepatrí do jeho obvodu automaticky podľa ulice. Môže toto lekár urobiť t.j. ukončiť registráciu pacienta? A ako to musí zdôvodniť? Ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň,

vo vami načrtnutej situácii sa dá na problém nazerať dvoma pohľadmi, a síce pohľadom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pohľadom pacienta (t.j. vašeho príbuzného, na ktorý sa budeme v tejto odpovedi koncentrovať). 

Keď si vymedzíme situáciu, pri ktorej nemáme na mysli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a nejde o lekára príslušného a prideleného podľa bydliska pacienta môže lekár odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť z 3 taxatívne vymedzených zákonných dôvodov (§12 ods. 2 zákona 576/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti). Ide o: a) neúnosné zaťaženie poskytovateľa, b) osobný vzťah poskytovateľa a c) pacienta a osobné presvedčenie (ide o tzv. výhradu vo svedomí). Čo sa týka ukončenia registrácie pacienta (t.j. vypovedanie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré musí mať písomnú formu), poskytovateľ môže odstúpiť od dohody (podľa §12 ods.9 zákona 576/2004 Z.z.) z dôvodov ustanovených v odseku 2 písm. a) a b); pacient, aj bez uvedenia dôvodu.

Je nutné sa ešte stručne vyjadriť k motivácii pacienta odmietať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Treba si uvedomiť, že nesúhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (máme na mysli presvedčenie pacienta, že iný spôsob liečby by bol lepší alebo efektívnejší a nie rebéliu) je súčasťou tzv. pacientských práv, ktoré pacientovi patria a nie je ho možné za ne sankcionovať.

Keďže ide o zaujímavú otázku a tento portál je venovaný len pacientským otázkam, odporúčame Vám aj obšírnejšiu odpoveď na túto otázku, kde sú rozoberané mantinely dnešnej legislatívnej úpravy a možnosti riešenia tejto situácie z pohľadu lekára. Ide však o článok zaujímavý najmä pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Viac na medius.sk Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook