Informovanie lekárom | Medicínske právo
              

Otázka


Informovanie lekárom

 | 16.11.2009

Otázka:

Rád by som sa opýtal, o čom všetkom je lekár povinný ma informovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.Odpoveď:

Problematiku poučenia a informovaného súhlasu upravuje zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Zákon v tejto súvislosti podáva aj výpočet  subjektov, ktorým sa toto poučenie poskytuje. Okrem osoby ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť sú nimi napr. zákonný zástupca, opatrovník, poručník a pod.Poučenie musí byť zrozumiteľné, ohľaduplné, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorá sa má poučiť.Informovaný súhlas je preukázateľným súhlasom s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia.
Pre informácie o náležitostiach poučenia a informovaného súhlasu pri umelom prerušení tehotenstva kliknite sem.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook