16 ročná pacientka a vybrané medicínske úkony | Medicínske právo
              

Otázka


16 ročná pacientka a vybrané medicínske úkony

Marcela Hrebeňárová
 | 20.4.2011 | komentárov: 2

Otázka:

16 ročná pacientka, aké typy úkonov môže podstúpiť bez súhlasu rodičov + výnimka pre tehotnú maloletú pacientku v prípade sterilizácie + v prípade utajenia pôrodu (priklad: darca organu pre jedineho rodica, ktory je zaroven zakonnym zastupcom) ?Odpoveď:

Občiansky zákonník 40/1964 Zb. stanovuje: ,,Pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia.“ Ďalej Občiansky zákonník uvádza, že fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu pred dovŕšením 18. roku veku. Platí však jedna výnimka - a to pre osoby mladšie ako 18. rokov a staršie ako 16. rokov, ktoré uzavreli manželstvo s povolením súdu – tieto osoby sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu už od okamihu uzavretia manželstva. To znamená, že 16 ročná pacientka, ak neuzavrela manželstvo s povolením súdu, nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a konajú za ňu zákonní zástupcovia.

 Sterilizácia: ak je osoba nespôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je potrebný na vykonanie sterilizácie písomný informovaný súhlas jej zákonného zástupcu.

Darovanie orgánu: osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, môže byť darcom len vtedy, ak udelí informovaný súhlas jej zákonný zástupca, a to tiež len ak :

a) sa odber týka regeneratívneho tkaniva,
b) nie je k dispozícii iný vhodný darca, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) potenciálnym príjemcom je brat darcu alebo sestra darcu,
d) darcovstvo má pre príjemcu život zachraňujúci potenciál.

Je potrebné si však uvedomiť, že zákonný zástupca nemôže udeliť informovaný súhlas, aby jemu samotnému darovalo orgán jeho dieťa, ktoré nie je spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.

Utajený pôrod: v prípade utajeného pôrodu platí istá výnimka, tu sa totiž nevyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu, informovaný súhlas poskytne žena, ktorá písomne požiada o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, hoci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Ivo Humenik

(12.5.2011)
Ktorú časť prvého odseku máte na mysli? Ja mám naopak za to, že východisko odpovede je veľmi správne - informovaný súhlas je podľa môjho názoru právnym úkonom, pričom náležitosti právneho úkonu nájdeme v OZ. Jednou z náležitostí je spôsobilosť subjektu úkonu a tá je taktiež upravená v OZ.
V zásade úprava zákona o zdr. starostlivosti rešpektuje pojmoslovie OZ, no v niektorých záležitostiach je podľa môjho názoru zbytočne reštriktívna. Ak je pacient napr. 3 týždne pred osemnástkou tak podla zákona o zdr. starostlivosti nie je možné vykonať zákrok bez súhlasu zákonného zástupcu, pričom názor maloletého sa "MA BRAT" do uvahy. Ak by sme teda aplikovali zákon prísne, tak de facto je vždy rozhodujúci súhlas zákonného zástupcu. Tento moment považujem za nesprávny. Aj koncepcia spôsobilosti rozhodovať o zdr. starostlivosti by mala rešpektovať zmysel postupného nadobúdania spôsobilosti tak ako to upravuje OZ...

Peter

(12.5.2011)
Formalno pravne je uprava informovaneho suhlasu v 576/2004 lex specialis ku uprave v OZ. takze treba prislusne upravit 1 odsek odpovede