Neúplnosť pečiatky od lekára | Medicínske právo
              

Otázka


Neúplnosť pečiatky od lekára

Ján Somoši
 | 5.4.2011

Otázka:

V lekárni mi odmietli vydať lieky na predpis, kvôli tomu, že pečiatka lekára je neúplná a chýba tam jeho špecializácia. Čo mám robiť? Musím ísť k inému lekárovi?Odpoveď:

Podľa zákona č.140/1998 Z.z. o liekoch musí lekársky predpis splňať zákonom vymedzené náležitosti, ktoré sú vymedzené v §40 ods.1 ,medzi ktoré patrí aj odtlačok pečiatky s názvom zdravotníckeho zariadenia, menom a priezviskom lekára a prideleným kódom pečiatky. Z tohto ustanovenia však nevyplýva, že je potrebné, aby pečiatka lekára obsahovala aj špecializáciu (odbornosť) lekára. Podrobné podmienky ako má vyzerať, a aké náležitosti má pečiatka lekára obsahovať vychádza z Metodického usmernenia č. 2/2008 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z Metodického usmernenia vyplýva že pečiatka lekára musí obsahovať aj odbornosť lekára uvedenú slovom. Keďže zákon (ako všeobecne záväzný predpis) č. 140/1998 o liekoch neobsahuje požiadavku, aby pečiatka obsahovala aj špecializáciu lekára, nie je uvedenie špecializácie nevyhnutnou podmienkou vydania lieku lekárnikom. Avšak, táto situácia prinajmenšom vytvára pochybnosti o správnosti lekárskeho predpisu, keďže náležitosti pečiatky podľa Metodického usmernenia vyžadujú, aby pečiatka obsahovala aj odbornosť lekára uvedenú slovom. Zákon túto situáciu rieši v §38 ods.3, ak má osoba vydávajúca lieky alebo zdravotnícke pomôcky pochybnosti o správnosti lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a nemožno tieto pochybnosti odstrániť ani po overení u predpisujúceho lekára, liek alebo zdravotnícku pomôcku nevydá. Lekárnik má v prvom rade povinnosť liek nevydať. Zároveň však zákon dáva lekárnikovi možnosť liek vydať, a to v prípade ak lekárnik pochybnosť o správnosti lekárskeho predpisu odstráni overením u lekára, ktorý daný liek predpísal. Pochybnosť možno odstrániť napríklad telefonicky, prostredníctvom e-mailovej schránky alebo iným spôsobom. Zákon bližšie nešpecifikuje spôsob overenia správnosti predpisu, t.j. možno ho overiť akýmkoľvek spôsobom.
To znamená, pacient nie je povinný ísť k inému lekárovi, v prípade ak si lekárnik vydávajúci liek, správnosť lekárskeho predpisu overí u lekára, ktorý daný predpis vydal. Ak takéto overenie nie je možné, z technických alebo iných dôvodov, pacient je povinný sa obrátiť na lekára ktorý predpis vydal a požiadať ho o opravu, takto vydaného predpisu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook