Odmietnutie vyšetrenia z dôvodu nedodržiavania hygieny | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie vyšetrenia z dôvodu nedodržiavania hygieny

Monika Šamuová
 | 22.3.2011

Otázka:

Dobrý deň. Pracujem ako všeobecný lekár. Dennodenne sa stretávam s pacientami, ktorých hygienický stav je neúnosný. Zaujímalo by ma či mám právo z podobného dôvodu odiemtnuť poskytnúť vyšetrenie?Odpoveď:

Nie. Každý lekár je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez rozdielu, čo vyplýva jednak  z Hippokratovej prísahy, a jednak aj z §11 zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého, právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súladeso zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti ustanovenou osobitným predpisom.

Podľa §12  lekár môže odmietnuť pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosťak ide o osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k pacientovi, alebo by týmprekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, alebo poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka  (to satýka len pre umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanúreprodukciu).


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook