Transfúzia krvi a náboženstvo | Medicínske právo
              

Otázka


Transfúzia krvi a náboženstvo

Marián Hutňan
 | 15.3.2011 | komentárov: 0

Otázka:

Ako mám ako lekár postupovať v prípade, ak mi na pohotovosť dovezú neplnoletého pacienta, ktorý mal ťažký zdravotný úraz  a nevyhnutne potrebuje transfúziu krvi, no jeho matka ktorá je neustále pri ňom mi tvrdí, že ich náboženstvo nedovoľuje transfúziu krvi. Ako mám v takomto prípade postupovať?Odpoveď:

Podľa zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti  je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať  o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti . Informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej  starostlivosti  dáva pacient, prípadne  jeho zákonný zástupca, ale to  len v prípade ak pacient nie je spôsobilý dať tento informovaný súhlas. Maloleté dieťa sa považuje za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas .V tomto prípade o udelení informovaného súhlasu bude rozhodovať zákonný zástupca, teda rodič. Rodič teda môže odmietnuť poskytnutie transfúzie. O odmietnutí informovaného súhlasu je potrebné vykonať zápis do zdravotnej dokumentácie. Zároveň však zákon stanovuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti možnosť podať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, teda maloletého pacienta, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby. Za takýto zdravotný výkon možno považovať aj podanie transfúzie, ak táto môže zachrániť život maloletého pacienta.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --