Sťaženie spoločenského uplatnenia | Medicínske právo
              

Otázka


Sťaženie spoločenského uplatnenia

Marián Hutňan
 | 14.3.2011

Otázka:

Mám zlomenú ruku a môj lekár spomenul akési "sťaženie spoločenského uplatnenia". Vedeli by ste mi o tom povedať niečo bližšie resp. či môžem dostať za to peniaze?Odpoveď:

Občiansky zákonník v časti Zodpovednosť za škodu stanovuje,že pri škode na zdraví sa jednorazove odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia. Zákon č. 473/2003 Z. z. za sťaženie spoločenského uplatnenia považuje stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Dôležité je akým spôsobom ste si spôsobili úraz a či za neho niekto nesie zodpovednosť. Zodpovednosť škodcu sa predpokladá, musíte len dokázať, že škodu, vo vašom prípade úraz, zavinil škodca. Poskytovateľ náhrady, ako osoba povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov, a poškodený, teda vy, môžu uzavrieť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (dohodu o vyrovnaní). Ak ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov. Iná situácia je v prípade, ak ste úraz, teda vo vašom prípade zlomeninu ruky, utrpeli  pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, teda ,či váš úraz možno klasifikovať ako pracovný úraz. Pri pracovnom úraze ide o zodpovednosť, ktorej sa zamestnávateľ v zásade nemôže zbaviť. V tomto prípade si nárok  môžete uplatniť na pobočke Sociálnej poisťovne podaním žiadosti, ku ktorej musíte priložiť lekársky posudok. Lekársky posudok vám na požiadanie vypracuje lekár, u ktorého ste sa liečili v súvislosti s vašim úrazom. Výška náhrady sa posudzuje podľa rozsahu vážnosti a následkov vášho úrazu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook