Odchod lekára bez vyšetrenia pacienta | Medicínske právo
              

Otázka


Odchod lekára bez vyšetrenia pacienta

Zuzana Uhlarová
 | 14.3.2011

Otázka:

Lekár ma odmietol vyšetriť z dôvodu, že sa ponáhľa domov za deťmi. Povedal, že mám prísť na ďalší deň a ja som si kvôli tomu na ten ďalší deň musela vziať dovolenku. Mam nejaký nárok na náhradu škody voči dotyčnému lekárovi?Odpoveď:

Každá prítomnosť/neprítomnosť na pracovisku má pre zamestnanca dôležitý význam, preto je nutné rešpektovať zamestnancov (pacientov) čas. Ten sa môže na ošetrenie objednať v konkrétny termín, v ktorý má právo byť ošetrený. Lekára navštívi ihneď, ak potrebuje okamžité ošetrenie. Lekár, či zdravotnícke zariadenie majú v súvislosti s ošetrovaním pacientov povinnosti (odkazujúc aj na 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, Európsku chartu práv pacientov ) a v priebehu ordinačných hodín musia svojím pacientom venovať dostatok času a náležitú starostlivosť, odmietnutie ošetrenia vedie k porušeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť musí lekár poskytnúť bez zbytočného odkladu, nemal by uprednostniť nič pred zdravím pacienta. V ostatných prípadoch, ak také v praxi nastanú, nie je správne poslať pacienta domov, je nutné, aby lekár zabezpečil zastupovanie počas svojej dočasnej neprítomnosti, má nájsť alternatívne riešenie, zabezpečiť ošetrenie u iného lekára. Rovnako čas zamestnanca (pacienta) strávený v čakárni nemožno prehliadať, nakoľko je dôvodom absencie zamestnanca v práci. Na to, aby bola jeho absencia ospravedlnenou prekážkou v práci, za ktorú mu patrí pracovné voľno s náhradou mzdy, je zamestnanec povinný ju zamestnávateľovi preukázať a príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Pacient by preto nemal odísť z čakárne bez potvrdenia o prekážke v práci, ktoré potrebuje svojmu zamestnávateľovi predložiť len z dôvodu, že lekár potrebuje odíjsť k svojím deťom. Za návštevu lekára aj v druhý deň by pacient mal opäť dostať pracovné voľno s náhradou mzdy od svojho zamestnávateľa a nemal by byť nútený zamestnávateľom na čerpanie dovolenky na tento deň, pokiaľ ešte nemá vyčerpaných 7 dní. Ak bolo nutné vziať si na tento deň dovolenku, aj v tomto prípade čas zmeškaný pre dôležité osobné prekážky, medzi ktoré ošetrenie a vyšetrenie u lekára patrí, sa na účely dovolenky považuje za výkon práce. Lenže takto vybraná dovolenka je v rozpore so samotnou povahou dovolenky, ktorú má zamestnanec využívať na zotavenie sa po vykonanej práci. V danej situácii pacient pričinením lekára zbytočne prichádza o deň dovolenky.  V konečnom dôsledku, aj v zmysle Európskej charty práv pacienta, každý jednotlivec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu, a právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby. V tomto prípade síce pacient neutrpel škodu na zdraví v súvislosti s ošetrovaním, či liečbou, ale pacientovi stále ostáva možnosť žiadať, ak sa domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, nápravu od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára) v písomnej žiadosti. Poskytovateľ musí na žiadosť písomne odpovedať do 30 dní a uviesť aj spôsob, akým zabezpečí nápravu. Pacient je oprávnený žiadať vyjadrenie od lekára aj v skoršej ako tridsaťdňovej lehote. V prípade, že pacient nedostane od lekára odpoveď alebo ak nie je spokojný, môže sa so žiadosťou obrátiť aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook