Odovzdanie lekárskej dokumetnácie polícii | Medicínske právo
              

Otázka


Odovzdanie lekárskej dokumetnácie polícii

Marcela Hrebeňárová
 | 8.3.2011

Otázka:

Som začínajúci lekár a moja pacientka mala dopravnú nehodu v dôsledku ktorej utrpela vážne poškodenie zdravia. Túto dopravnú nehodu vyšetruje polícia, jeden z vyšetrovateľov ma neustále bombarduje písomnými a telefonickými žiadosťami, aby som mu za účelom vyšetrenia celej veci predložil aj zdravotnú dokumentáciu mojej pacientky. Má na niečo také vôbec právo? Som v takto prípade povinný mu zdravotnú dokumentáciu vydať?Odpoveď:

Povinnosť vydať zdravotnú dokumentáciu vyšetrovateľovi nemáte. Problematiku týkajúcu sa uchovávania údajov uvedených v zdravotnej dokumentácii upravuje zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti . Zákon hovorí o vydaní, resp. odovzdaní zdravotnej dokumentácie len dvom osobám, a to 1. novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ak napríklad Váš pacient zmení lekára alebo  Vám zanikne platnosť licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a teda už nebudete môcť vykonávať zdravotnícku prax a 2. znalcovi na základe vyžiadania znalca a súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov v zdravotnej dokumentácii.  Iným osobám poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže vydať zdravotnú dokumentáciu, a to znamená, že ju nemôže vydať dokonca ani samotnému pacientovi. Ďalej zákon  rozlišuje medzi poskytnutím údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby. Pri každej z týchto foriem získania informácií zo zdravotnej dokumentácie (t.j. poskytovanie údajov, sprístupňovanie údajov) zákon vymedzuje okruh oprávnených osôb, resp. orgánov, ktoré majú právo na poskytnutie, či sprístupnenie údajov. Medzi tieto oprávnené osoby, resp. orgány nepatrí vyšetrovateľ, to znamená, že vyšetrovateľ nemá ani právo na poskytnutie údajov formou výpisu a nemá právo ani na sprístupnenie údajov formou nahliadnutia.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook