Zámena zuba pri vyšetrení u zubára | Medicínske právo
              

Otázka


Zámena zuba pri vyšetrení u zubára

Zuzana Kicová
 | 4.3.2011 | komentárov: 0

Otázka:

Bol som u zubára s neznesiteľnými bolesťami zubu a po vyšetrení mi zubár vytrhol zub, no namiesto zubu ktorý ma bolel mi vytrhol zdraví zub. Keď prestala účinkovať lokálna anestéza zistil som, že zubár mi vytrhol nesprávny zub, no zo strachu pred opakovanou situáciou som navštívil iného zubára, ktorý mi zub ošetril a oznámil mi že to bol zápal a nebolo potrebné vôbec nič trhať. Teraz si potrebujem dať vytrhnutý zub spraviť, môžem žiadať, aby mi tento zákrok uhradil zubár ktorý pochybil alebo mám nárok, aby mi ho tento zubár spravil bezplatne?Odpoveď:

Ak je pacient nespokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, je v prvom rade oprávnený podať písomnú žiadosť o nápravu, ktorú adresuje poskytovateľovi (lekárovi, nemocnici). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia jeho žiadosti. V prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadosti nevyhovie alebo sa k nej bez zbytočného odkladu nevyjadrí, žiadateľ sa môže obrátiť so svojím podnetom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Obsahovými náležitosťami podnetu sú:

1.    identifikačné údaje pacienta (meno, priezvisko, adresa, kontakt)
2.    identifikačné údaje o poskytovateľovi (lekárovi, nemocnici) – meno a priezvisko/názov, adresa
3.    problém, popis situácie, dátum
4.    podpis

Svoj podnet môžete zaslať na adresu:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

829 24  Bratislava,

prípadne sa môžete obrátiť aj na pobočky úradu v krajských mestách a v Martine.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou posúdi správnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá Vám bola poskytnutá, nerieši však otázku prípadnej náhrady škody. Tá sa uplatňuje v občianskoprávnom súdnom konaní.

V prvom rade sa môžete obrátiť na lekára, ktorý Vám zub vytrhol so žiadosťou o nápravu, teda o úhradu nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s vytrhnutím nesprávneho zuba,  o úhradu nákladov, ktoré Vám vznikli u druhého zubára, ktorý Vám boľavý zub vytrhol a aj o bezplatné urobenie nového zuba, prípadne o preplatenie tohto zákroku, ak si ho dáte medzičasom urobiť u iného zubára a máte aj nárok na bolestné, t.j. peňažné odškodnenie bolesti, ktorú ste si vytrpeli pri liečení a odstraňovaní následkov nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak Vašej žiadosti nevyhovie, alebo sa k nej nevyjadrí, môžete podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby preskúmal správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Rozhodnutie úradu o nesprávnosti lekárovho postupu Vám potom poslúži ako dôkaz v konaní o náhradu škody pred civilným súdom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --