Pracovná zdravotná služba | Medicínske právo
              

Otázka


Pracovná zdravotná služba

Peter Franko
 | 28.10.2010

Otázka:

Stala sa pracovná zdrav. služba  po novele 132/2010 poskytovateľom zdrav. starostlivosti alebo len časť jej výkonu poskytovania lekárskych prehliadok?Odpoveď:

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa v zmysle § 4 písm. a) bod 2 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu. Pracovná zdravotná služba je v zmysle prílohy č.2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov považovaná za viazanú živnosť.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook