Pracovná zdravotná služba | Medicínske právo
              

Otázka


Pracovná zdravotná služba

Peter Franko
 | 28.10.2010

Otázka:

Je možné pracovnú zdravotnú službu vykonávať samostatne alebo iba prostredníctvom tímu pracovnej zdrav. služby?Odpoveď:

V zásade platí, že úlohy pracovnej zdravotnej služby vykonáva tím odborných zdravotníckych pracovníkov kvalifikovaných na výkon pracovnej zdravotnej služby. Úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 odseku 1 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu a písm. g) Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci však môže samostatne vykonávať aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci a verejné zdravotníctvo alebo verejný zdravotník so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci u zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah. Samostatný výkon je možný pod podmienkou že tento zamestnávateľ zamestnáva buď:
a)    zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie, alebo
b)    zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie alebo ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie.
Do tretice, úlohy pracovnej zdravotnej služby u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, môže plniť aj ním určený jeden alebo viacerí odborní zdravotnícki pracovníci, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou, môže úlohy pracovnej zdravotnej služby plniť osobne.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook