Dohoda o vykonaní pracovnej činnosti s lekárom so špecializáciou z verejného zdravotníctva | Medicínske právo
              

Otázka


Dohoda o vykonaní pracovnej činnosti s lekárom so špecializáciou z verejného zdravotníctva

Peter Franko
 | 21.10.2010

Otázka:

Je to možné zabezpečiť napr. dohodou o vykonaní prac. činnosti s lekárom so špecializáciou z verejného zdravotníctva, nepodnikateľ, pracujúci  v štátnej správe ako štátny zamestnanec?Odpoveď:

Odpoveď na otázku zmluvného základu vykonávania pracovnej zdravotnej služby koncipuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2. Podľa tohto ustanovenia na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, ktorými sú bezpečnostnotechnická služba (§ 22) a pracovná zdravotná služba (§ 26), je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Pracovný pomer môže vzniknúť iba podľa § 42 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce na základe pracovnej zmluvy. Zmluvným podkladom pre obdobný pracovný vzťah sú predovšetkým zmluva o vykonaní práce a zmluva o pracovnej činnosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook