O projekte | Medicínske právo

Informácie o projekte


Internetový portál pravo-medicina.sk vznikol v roku 2008, pod hlavičkou OZ MEDIUS (dnes Komora pre medicínske právo - MEDIUS). Ambíciou tohto projektu je  postupom času pokryť čo najširšiu oblasť medicínskeho práva. Pod  pojem „medicínske právo“ zahŕňame množstvo vzťahov a otázok, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to v akejkoľvek forme a na ktorejkoľvek úrovni medzi zainteresovanými subjektmi.

Motívom pre realizáciu projektu je snaha vytvoriť skrz špecializovaný informačný portál:

prostredie pre konfrontáciu názorov a formulovanie stanovísk k dôležitým otázkam medicínskeho práva

miesto, na ktorom sa sústredia informácie týkajúce sa medicínskeho práva

možnosť sprostredkovania zásadných súdnych rozhodnutí formujúcich pohľad na tie-ktoré parciálne problémy medicínskeho práva

priestor na diskusiu o medicínsko-právnej prezentovaním nielen pohľadov zdravotníckych pracovníkov, ale taktiež aj občianskeho postoja

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, otázky fungovania poskytovateľov, právne formy poskytovateľov,

vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom – otázky mlčanlivosti, poskytovanie informácii o zdravotnom stave, vedenie zdravotnej dokumentácie, ochrana osobných údajov,

ochrany osobnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

právnych otázok hraničných situácii ako je napr. resuscitácia, eutanázia, interrupcie,

právnych otázok vybraných smerov medicíny – transplantácie, asistovaná reprodukcia, biomedicínsky výskum.


Portál je rozdelený na dve časti - časť pre verejnosť a privátnu časť vyhradenú pre osoby spolupracujúce s Komorou pre medicínske právo - MEDIUS na tvorbe portálu. Portál sa aktualizuje 2x týždenne spravodajskými informáciami a článkami. Komora pre medicínske právo- MEDIUS zároveň dvakrát ročne vydáva elektronickú publikáciu v PDF (špeciál), v ktorom sú uverejnené príspevky hostí mesiaca a príspevky hostí, ktoré prezentovali na niektorom z našich projektov. Informácie pre autorov týkajúce sa podmienok publikovania odborných príspevkov a komentárov nájdete na tomto linku.

Portál má pridelené číslo ISSN: 1339-312X.

Verejná časť obsahuje:

články analyzujúce konkrétnu problematiku medicínskeho práva,

recenzie odborných publikácií, zoznam užitočnej odbornej literatúry,

zoznam zdravotníckej legislatívy,

súdnymi rozhodnutiami ako slovenských, tak aj zahraničných súdov.

Stránku prevádzkuje a na jej tvorbe sa podieľa  Komora pre medicínske právo - MEDIUS.Poradňa


PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA
 
Sekcia poradňa je určená pre otázky pacientov resp. otázky ohľadne pacientských práv. V prípade, že ste zdravotnícky pracovník, môžte navštíviť portál medius.sk, kde su otázky poskytovateľov / zdravotníckych pracovníkov riešené.
 
V prípade, že sa zaujímate o práva pacienta a rozhodnete sa položiť otázku prostredníctvom tohto portálu, využite na to prosím formulár na to určený (link). Po zadaní otázky sa otázka nezverejňuje na webe ihneď, ale odosiela sa administrátorovi portálu. Následne začne na odpovedi pracovať niekto z tímu Komory. Po zodpovedaní sa otázka uverejňuje až súčasne s odpoveďou.
 
CIEĽ PORADNE
 
Cielom sekcie poradňa (t.j. odpovedí na otázky od pacientov) nie je podať vyčerpávajúce stanovisko / analýzu načŕtnutej veci, ale len zorientovať a poskytnuť záchytné body pre dotazujúceho sa.
 
 
UPOZORNENIE
 
Otázky s vulgárnym alebo inak urážlivým obsahom sa neuverejňujú. Administrátor ma právo posúdiť, či sa otázka týka pacientských práv resp. je od pacienta alebo od poskytovatela. Ak dospejeme k názoru, že ide o otázku od poskytovateľa resp. zdravotníckeho pracovníka, Komora si vyhradzuje právo na otázku neodpovedať.