Medicine and law, Marec 2011, číslo 1 | Medicínske právo
              

Publikácie


Medicine and law, Marec 2011, číslo 1


Zdravotnícke právo – príspevok od K. Bergera Kolidovanie zdravotníckeho a športového práva – môžu mať profesionálni atléti slobodnú možnosť akceptovať riziko alebo ujmu?

V tomto článku sa autor  snaží nájsť odpoveď na otázku, či je v práve nejaká pozitívna povinnosť, ktorá by zabránila športovcovi pred závažnými zdravotnými rizikami spôsobenými pri výkone aj keď akceptuje toto riziko. Či je vysoké riziko alebo vážne zranenie alebo smrť v atletickom kontexte možné považovať za ekvivalent eutanázie?

V tejto časti sa nachádza aj príspevok od O. Jovica Surogačné materstvo ako medicínsky dohodnutá procedúra pre ženskú neplodnosť

V tomto článku sa autor zaoberá surogačným materstvom a jeho následkami, jeho dvoma formami. Prináša rôzne pohľady a tiež podmienky, ktoré by mali byť dodržané.

Zdravotná starostlivosť – B. Sibilla – Medicínsky omyl na Ukrajine

V tomto príspevku sa autorka venuje medicínskemu omylu na Ukrajine a konkretizuje dôvody, prečo vznikajú tieto omyly v medicíne ako nedostatok skúsenosti lekárov alebo potreba individualizácie každého prípadu.

Etika  - M. Lopez- Nicolas a kolektív – Rola profesionálnej dentálnej organizácie v rezolúcii o nárokoch pacientov voči profesionálnej zubnej univerzite v regióne Murcia (Španielsko)

V tomto príspevku autor analyzoval všetky nároky, ktoré boli uplatnené voči Univerzite v Murcii počas posledných 16 rokov. Profesionálne správanie bolo demonštrované v 29 prípadoch a akékoľvek  pochybenie bolo nájdené v 55 prípadoch. Autor prináša presnú štatistiku poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

 V tejto časti sa nachádza aj článok od S. Shimshon Rubin Etika a Izraelské univerzity : Neučené lekcie z profesionálnej etiky

V tomto článku autor tvrdí, že etické štúdie na akadémiach v Izraeli sú neadekvátne a že takéto ticho by malo byť prelomené.

Bioetika – S. Magalhaes a kolektív : Bioetické štúdie na uváženie – Pohľad na román : Modré zlato od Clive Cussler

V tomto článku autor využíva fikciu, čo mu umožňuje praktizovať vytváranie etických rozhodnutí, pozorovaním jednotlivých prípadov v príbehu a overením ako  teórie a princípy fungujú na pozadí rôznych charakterov.

Informovaný súhlas  -  S. Salako – Informovaný súhlas pod Európskym dohovorom o biomedicíne a UNESCO Deklarácií o bioetike

Tento článok prináša historickú a kritickú analýzu informovaného súhlasu pod Európskym dohovorom o ľudských právach a biomedicíne z roku 1997 a UNESCO Univerzálnej deklarácií o bioetike a ľudských právach z roku 2005.

Farmaceutické právo - R. Jansen –  Šírenie informácií o neschválenom použití liekov : Komparatívna analýza

Neschválené vo vzťahu k použití liekov znamená, že lieky boli použité iným spôsobom alebo za iných indikácií ako bolo špecifikované v podmienkach registrácie. Autor analyzuje rôzne právne postoje k tomuto problému, prináša najmä názor k rôznym reštrikciám alebo obmedzeniam o informovaní o takomto používaní liekov.

Ľudské práva – A. Garwood- Gowers – Medzinárodné prostriedky ochrany ľudskej bytosti v medicíne

Tento článok kriticky pojednáva o tom ako súčasná, moderná povinnosť má byť interpretovaná a vynucovaná na zdravotníckom poli, najmä predovšetkým s ohľadom na špecifické medzinárodné nástroje ochrany ľudských práv.

Medicínske pochybenie – S. Zakharov – Posúdenie odbornosti a prípustnosti znaleckého posudku v prípadoch zanedbania lekárskej starostlivosti v Českej Republike. Môže nám americká právna prax pomôcť?

Autor v tomto článku zdôrazňuje, že podanie odborného znaleckého posudku v prípadoch zanedbania zdravotnej starostlivosti si vyžaduje výrazné zlepšenie formálnych kritérií. Poskytuje pohľad na americký právny systém a ich štandardy v tejto oblasti.
  Pošli do vybrali.sme.sk  |   Zdieľať odkaz na Facebook

 


O D P O R Ú Č A M E / Nové publikácie - knihy / články