Medicine and Law, December 2010, Number 4 | Medicínske právo
              

Publikácie


Medicine and Law, December 2010, Number 4


Medicine and Law
World Association for Medical Law
Number 4 December 2010

Obsah
Časť Health Law (Právo zdravotnej starostlivosti) obsahuje článok od S. Fantoni- Quinton a P. Frimat
Možnosť karcinogénnych pracovných rizík : stav vývoja vo Francúzsku porovnávaný s inými európskymi krajinami
V tejto časti sa nachádza aj článok od N. Kirby Prístup k zdravotníckym zariadeniam ako ľudské právo

Čast Medical Law (Medicínske právo)  
Príspevok od R. Jansen Nedostatočná liečba bolesti : Čas pre súdy južnej Afriky na nápravu tohto porušenia ľudských práv?
Článok M.Mswela  Zohavenie ženských pohlavných orgánov :  Medicínsko-právny problém
Článok E. Koren  Miesto pre emócie v myslení profesionálnych opatrovateľov : Odkaz na dva prípady

V časti Ethics (Etika)
Sa nachádza príspevok od C. Balik et al  Postoje o akademickom podvádzaní v priebehu štúdií ošetrovateľov

V časti Bioethics (Bioetika) článok od H. Schmidt et al  Interpretácia Helsinského Dohovoru ( 2008) : 
˝Musieť ˝ ,  ˝Mal by˝  a rôzne druhy povinností

V ďalšej časti Patients ΄ Rights (Práva pacientov) sa nachádza článok od N. Glover-Thomas
Akt o duševnom zdraví z 2007 v Anglicku a Walse : Dopad na vnímané rizikové pacientove profily

preklad: Marta Nováková  Pošli do vybrali.sme.sk  |   Zdieľať odkaz na Facebook

 


O D P O R Ú Č A M E / Nové publikácie - knihy / články