European Law and New Health Technologies | Medicínske právo
              

Publikácie


European Law and New Health Technologies


V sekcii publikácie dávame do pozornosti dielo z edície Oxford Studies in European Law, ktoré vzniklo pod taktovkou skúseného tímu autorov: Mark L Flear (Queen's University Belfast), Anne-Maree Farrell (the Faculty of Law, Monash University, Australia), Tamara K Hervey (Jean Monnet Professor of European Union Law, University of Sheffield School of Law), Thérèse Murphy (University of Nottingham). Publikácia má 480 strán, je dostupná v tlačenej aj elektronickej podobe a nájdete ju pod označením ISBN 978-0-19-965921-0.

Predkladaná publikácia analyzuje európske právo s akcentom na právnu úpravu zdravotníckych technológii, či biotechnológii. Z metodologického hľadiska využíva interdisciplinárne poznatky, najmä z práva, medicíny, vedy a techniky.  V rámci pertraktovania  európskej právnej úpravy  sa autori nevyhýbajú ani úvahám o role etiky, fenoméne rizika a pôsobeniu ekonomických vplyvov biotechnológii na hospodárstvo jednotlivých štátov. Dielo ďalej skúma problematiku súvisiacu s biologickým či biomedicínskym občianstvom.

Nižšie uvádzame aj kompletný obsah publikácie European Law and New Health Technologies v angličtine:

1: Mark Flear, Anne-Maree Farrell, Tamara Hervey, and Thérèse Murphy: European Law and New Health Technologies: The Research Agenda

Part I: Setting the Scene

2: Gordon Bache, Mark Flear, and Tamara Hervey: The Defining Features of the European Union's Approach to Regulating New Health Technologies
3: Sjef Gevers and Rory O'Connell: Fixed Points in a Changing Age? The Council of Europe, Human Rights, and the Regulation of New Health Technologies
4: Amanda Warren-Jones: Mapping Science and New Health Technologies: In Search of a Definition
Jonathan Montgomery, Human Genetics Commission: A Regulator's Perspective

Part II: Legal Approaches to European Law and New Health Technologies

5: Nils Hoppe: Innovative Tissue Engineering and Its Regulation: The Serach for Flexible Rules for Emerging Health Technologies
6: Keith Syrett: Looking After the Orphans? Treatments for Rare Diseases, EU Law, and the Ethics of Costly Healthcare
7: Amanda Odell-West: Exclusions in Patent Law as an Indirect Form of Regulation For New Health Technologies in Europe
8: Mónica Navarro-Michel: New Health Technologies and their Impact on EU Product Liability Regulations
Graeme Laurie, formerly chair of the UK Biobank Ethics and Governance Council: A Regulator's Perspective
Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, Director of the Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: A Regulator's Perspective

Part III: Regulatory Theory, Regulatory Innovation, European Law and New Health Technologies

9: Anne-Maree Farrell: Risk, Legitimacy, and EU Regulation of Health Technologies
10: Elen Stokes: Something Old, Something New, Something Borrowed: Emerging Health Technologies and the Continuing Role of Existing Regulations
11: John Abraham and Courtney Davis: Science, Law, and the Medico-Industrial Complex in EU Pharmaceutical Regulation: The Deferiprone Controversy
12: Bärbel Dorbeck-Jung: The Governance of Therapeutic Nanoproducts in the European Union: A Model for New Health Technology Regulation?
Emily Jackson, Human Fertili sation and Embryology Authority: A Regulator's Perspective

Part IV: New Techniques for Researching European Law and New Health Technologies

13: Thérèse Murphy and Gearóid Ó'Cuinn: Taking Technology Seriously: STS as Human Rights Method
14: Richard Ashcroft: Novel Rights Approaches to Health Technologies
15: Martyn Pickersgill: Sociotechnical Innovation in Mental Health: Articulating Complexity
16: Sian Beynon-Jones and Nik Brown: Where the Wild Things Are: Xenotechnologies and European Hybrid Regulation
17: Ilke Turkmendag: When Sperm Cannot Travel: Experiences of UK Fertility Patients Seeking Treatment Abroad
Mihalis Kritikos, formerly European Commission: A Regulator's Perspective

Part V: Bringing It All Together

Mark Flear, Anne-Maree Farrell, Tamara Hervey, and Thérèse Murphy: Conclusion: A European Law of New Health Technologies?


  Pošli do vybrali.sme.sk  |   Zdieľať odkaz na Facebook

 


O D P O R Ú Č A M E / Nové publikácie - knihy / články