Prírastok do knižnice medicínskeho práva: „Lekár verzus legislatíva“ | Medicínske právo
              

Publikácie


Prírastok do knižnice medicínskeho práva: „Lekár verzus legislatíva“


V publikácii je pozornosť upriamená na problematiku zdravotníckej legislatívy. Zaoberá sa partikulárnymi právami a povinnosťami zdravotníckych pracovníkov a pacientov a formou - otázka/odpoveď prináša informácie o zdravotnej dokumentácii, informovanom súhlase, vzťahu medzi lekárom, pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pod. Taktiež analyzuje najfrekventovanejšie sa vyskytujúce problémy v oblasti zdravotnej starostlivosti a jej správneho poskytovania, v súlade s legislatívou.
   Pošli do vybrali.sme.sk  |   Zdieľať odkaz na Facebook

 


O D P O R Ú Č A M E / Nové publikácie - knihy / články