Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva | Medicínske právo
              

Publikácie


Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva


Publikácia sa obšírne zaoberá podstatou vzťahu lekár – pacient. Dielo dokazuje, že vzťah medzi lekárom a pacientom má aj dnes svoje pevné miesto v súkromnom práve.
Autor sa zameriava aj na skutočnosť, že takmer všetky záležitosti vo vzťahu lekár a pacient boli pôvodne regulované výlučne v morálnej rovine a zakotvené v jednotlivých etických kódexoch, ktoré ale mnohým lekárom ani nie sú známe. Dielo sa dotýka aj Hippokratovej prísahy, jej obsahu či právnej záväznosti pre lekára.
Trend medicínskeho práva smeruje k striktnej právnej regulácii, z ktorej vyplývajú právne dôsledky ako pre lekára, tak aj pre pacienta. V publikácii sa dozviete, aké sú práva a povinnosti lekárov a zdravotníckeho personálu, pacientov, zdravotných poisťovní, ako aj ďalších subjektov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
  Pošli do vybrali.sme.sk  |   Zdieľať odkaz na Facebook

 


O D P O R Ú Č A M E / Nové publikácie - knihy / články