Jan Mach - Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II | Medicínske právo
              

Publikácie


Jan Mach - Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II


Predkladaný prehľad judikatúry obsahuje nálezy Ústavného súdu ČR a rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR i nižších súdov vydané v oblasti právnej zodpovednosti v zdravotníctve, predovšetkým za posledných 5 až 10 rokov. Judikatúra sa vzťahuje k problematike zodpovednosti za porušenie právnej povinnosti, prípadne prevenčnej povinnosti zo strany zdravotníckeho zariadenia, objektívnej zodpovednosti v prípade škody spôsobenej povahou použitého prístroja, lieku či inej veci, k výške odškodňovania za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, k problematike ochrany osobnosti a práva na ochranu nemajetkovej ujmy. Samostatná kapitola pojednáva o problematike znaleckých posudkov z odboru zdravotníctva.  Pošli do vybrali.sme.sk  |   Zdieľať odkaz na Facebook

 


O D P O R Ú Č A M E / Nové publikácie - knihy / články