Nové publikácie - knihy / články | Medicínske právo

Nové publikácie - knihy / články


L. Madleňáková - Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání

Jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání
Publikace je rozdělena na 3 hlavní části: teoretickoprávní úvod, kapitola o svobodě myšlení, svědomí a nábožens...

J. Marečková, M. Matiaško - Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání. Otázka opatrovnictví dospělých

V současné době jsme svědky změny paradigmatu přístupu k otázce rozhodování lidí s postižením. Od náhradního rozhodování založeném na omezování a zbavování způsobilosti k práv...

R. Policar - Zdravotnická dokumentace v praxi

Příručka pro každodenní praxi všech zdravotnických zařízení v České republice se zabývá zdravotnickou dokumentací komplexním způsobem. Je vhodná i pro prvotní seznámení s touto ot...

P. Sýkora - Etické aspekty raných ľudských embryí

"Stojíme na prahu jednej z najväčších revolúcií v medicíne počas celej jej doterajšej histórie. Pred dvanástimi rokmi sa podarilo americkému vedcovi Jamesovi Thomsonovi po ...

Medicine and Law, December 2010, Number 4

Medicine and Law
World Association for Medical Law
Number 4 December 2010

Obsah
Časť Health Law (Právo zdravotnej starostlivosti) obsahuje článok od S. Fantoni- Quinton a P. ...

Medicine and law, Marec 2011, číslo 1

Zdravotnícke právo – príspevok od K. Bergera Kolidovanie zdravotníckeho a športového práva – môžu mať profesionálni atléti slobodnú možnosť akceptovať riziko alebo ujmu? V&...

T. Holčapek - Dokazování v medicínskoprávních sporech

Tato kniha se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité ...

D. Černý a kol. - Lidské embryo v perspektivě bioetiky

Kniha se zabývá problematikou lidského embrya z pohledu bioetiky a přináší tolik potřebnou mezioborovou debatu o klíčovém etic­kém problému naší doby, jakým je umělé oplo...

D. Brůha - E. Prošková - Zdravotnická povolání

Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví Dominika Brůhy a Evy Proškové přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný právní výklad vztahující s...

P. Šustek - T. Holčapek - Informovaný souhlas

Publikace je zaměřena na stěžejní právní otázku v oblasti poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas pacienta se zákrokem. Zabývá se významem souhlasu jako základní podmínk...

T. Doležal - A. Doležal - Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I

Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti čá...

Jan Mach - Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II

Predkladaný prehľad judikatúry obsahuje nálezy Ústavného súdu ČR a rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR i nižších súdov vydané v oblasti právnej zodpovednosti v zdravotníctve, predovšet...

Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva

Publikácia sa obšírne zaoberá podstatou vzťahu lekár – pacient. Dielo dokazuje, že vzťah medzi lekárom a pacientom má aj dnes svoje pevné miesto v súkromnom práve.
Autor sa zameriav...

Prírastok do knižnice medicínskeho práva: „Lekár verzus legislatíva“

V publikácii je pozornosť upriamená na problematiku zdravotníckej legislatívy. Zaoberá sa partikulárnymi právami a povinnosťami zdravotníckych pracovníkov a pacientov a formou - otázka/odp...

European Law and New Health Technologies

V sekcii publikácie dávame do pozornosti dielo z edície Oxford Studies in European Law, ktoré vzniklo pod taktovkou skúseného tímu autorov: Mark L Flear (Queen's University Belfast), Anne-Maree...

O D P O R Ú Č A M E / Nové publikácie - knihy / články