Náš tím | Medicínske právo

Redakčná rada


Zodpovední redaktori


Meno: JUDr. Ivan Humeník, PhD.
Pozícia: odborný garant
Jazykové znalosti: Anglicky, Taliansky
Kontakt: humenik(at)pravo-medicina.sk

Meno: doc. Thdr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.
Pozícia: odborný garant
Jazykové znalosti: Nemecky, Taliansky, Maďarsky, Anglicky
Kontakt: vladimir.szaniszlo(at)ku.sk

Meno: Mgr. Veronika Miková
Pozícia: Šéfredaktor
kontakt: veronika.mikova(at)pravo-medicina.sk
Externí spolupracovníci


Meno: Bc. Jana Breburdová
Pozícia: Externý spolupracovník
Jazykové znalosti: Anglicky

Meno: Mgr. Tomáš Lipták
Pozícia: Externý spolupracovník
Jazykové schopnosti: Anglicky, francúzsky

Meno: Bc. Zoltán Nagy
Pozícia: Externý spolupracovník
Jazykové znalosti: Anglicky, Poľsky, Nemecky

Meno: Lucia Onderková
Pozícia: Externý spolupracovník
Jazykové znalosti: Nemecky

Spolupracovali s nami:

Meno: MUDr. Jozef Bodnár
Jazykové znalosti: Anglicky, Rusky, Maďarsky

Meno: Ing. Alexandra Bodnárová
Jazykové znalosti: Anglicky, Taliansky

Meno: Bc. Anton Kapráľ
Jazykové znalosti: Anglicky

Meno: Mgr. Norbert Ostró
Jazykové znalosti: Anglicky, Nemecky, Maďarsky

Meno: Mgr. Marta Nováková
Jazykové znalosti: Francúzsky

Meno: Bc. Tomáš Szalontay
Jazykové znalosti: Anglicky, Nemecky

Meno: Mgr. Ivo Škorvánek, LL.M.
Jazykové schopnosti: Anglicky

Meno: Mgr.  Žofia Šuleková
Jazykové znalosti: Anglicky, Taliansky, Francúzsky

Meno: Mgr. Erika Vadászová
Pozícia: Externý spolupracovník
Jazykové znalosti: Anglicky, Francúzsky

Meno: Mgr. Bc. Zuzana Zoláková
Pozícia: odborný garant
Jazykové znalosti: Anglicky, Nemecky, Taliansky
Kontakt: zolakova(at)pravo-medicina.sk