Kontakt | Medicínske právo

Kontaktné údaje


Komora pre medicínske právo - MEDIUS

Mäsiarska 6
040 01  Košice

IČO: 42 097 321

Telefón: (055) 694 39 91
Email: redakcia@pravo-medicina.sk