Podmienky zodpovednosti za škodu | Medicínske právo
              

Judikatúra


Bakanova v. Lithuania (no. 11167/12)


Libor Šalata
 | 9.6.2016 | komentárov: 0

Prinášame Vám rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci p. Bakanovová v. Litva zo dňa 31.05.2016. Prípad sa týkal nedostatočného vyšetrovania okolností smrti manžela pani Bakanovovej.

Obrazok

Pani Bakanovová je litovská štátna príslušníčka žijúca v Klaipėde, v Litve. Dňa 24.októbra 2007, bol v ranných hodinách jej manžel, pracujúci ako mechanik na súkromnej lodi VEGA na ceste do Brazílie, nájdený mŕtvy vo svojej kajute. Kapitán lode zostavil tým/komisiu za účelom vyšetrenia smrti, pričom zhotovené fotografie aj spolu so správou boli odoslané jeho nadriadeným do lodnej spoločnosti
Limarko v Klaipėde, v Litve.
Nasledujúci deň brazílska polícia obdŕžala vyhlásenia kapitána lode, hlavného inžiniera ako aj brazílskeho lekára, podľa ktorého bol príčinou smrti akútny infarkt myokardu. Telo pána Bakanova bolo zabalzamované do chemických látok, uložené do pozinkovanej rakvy a následne (1. decembra 2007) bolo prepravené loďou do Litvy.
Možné príčiny smrti boli následne predmetom skúmania a prejednávania v dvoch nezávislých súdnych konaniach – trestnom a správnom (administratívnom). V správnom konaní Najvyšší správny súd úplne zamietol tvrdenie p. Bakanovovej, podľa ktorého smrť jej manžela mala byť pracovným úrazom.
Predovšetkým bolo zistené a preukázané, že aj napriek zlým (nepostačujúcim) pracovným podmienkam na lodi však to, že hlavný motor lode má často poruchy a unikajú z neho nebezpečné plyny a výpary, nemohlo toto spôsobiť infarkt pána Bakanova.
Litovské prokurátorské úrady, ktoré započali trestné vyšetrovanie v októbri 2007, dospeli k podobnému názoru a v decembri 2010 rozhodnutím vyšetrovanie prerušili. Pani Bakanovová sa proti tomuto rozhodnutiu o prerušení vyšetrovania odvolala, tvrdiac, že odborníci nemohli s úplnou istotou potvrdiť, že smrť jej manžela zapríčinil infarkt, keďže jeho telo bolo ihneď po smrti nabalzamované
a to aj bez vykonania pitvy. Pani Bakanovová taktiež poukázala na isté nedostatky vo vyšetrovaní, ako napríklad chýbajúce výsledky krvných a toxikologických testov, absenciu dokumentov týkajúcich sa bezpečnosti pri práci na lodi ako aj to, že samotná loď nebola preskúmaná.
V septembri 2011 Klaipėdsky krajský súd zamietol odvolanie p. Bakanovovej a vydal právoplatné rozhodnutie, pričom poukázal na to, že príčina smrti bola stanovená už v konečnom (a záväznom) rozhodnutí vydanom v správnom konaní vo februári 2009. Požiadavka p. Bakanovovej, aby boli zhromaždené ďalšie dodatočné dôkazy bola považovaná za neúčelnú, vzhľadom na to, že od smrti jej
manžela a od začatia vyšetrovania uplynul už pomerne dlhý čas.
Opierajúc sa najmä o Článok 2 §1 Európskeho Dohovoru  (o ochrane ľudských práv a základných slobôd), ktorý zakotvuje „právo na život“, p. Bakanovová tvrdila, že vyšetrovanie smrti jej manžela bolo nedostatočné a neúčinné. Poznamenala, že ak by vyšetrovanie prebiehalo dôkladnejšie a rýchlejšie, odborníci by mohli získať viac poznatkov na stanovenie presnej (skutočnej) príčiny smrti
jej manžela.
Pani Bakanovová sa následne obrátila na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý jej žalobu uznal za prípustnú a začal sa prípadom zaoberať.

Rozhodnutie súdu

Súd rozhodol, že došlo k procedurálnemu porušeniu Článku 2 §1 Európskeho Dohovoru z dôvodu zlyhania litovských orgánov vykonať efektívne vyšetrovanie v predmetnej veci.
Sťažovateľke, pani Bakanovovej, priznal súd zadosťučinenie (satisfakciu) vo výške 10 000 € nemajetkovej ujmy a k tomu sumu 2 420 € na náklady a výdavky.


obrázok zdroj: www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Slovensko pre Európskym súdom pre ľudské práva. Prípad Kuc vs. Slovensko. Osoba trpiaca duševnou poruchou obvinená zo závažných trestných činov. Patrí takáto osoba do väzby alebo do nemocnice ? Aká je v takomto prípade primeraná dĺžka väzby ?
 • Prípad MARDOSAI vs. LITVA pred Európskym súdom pre ľudské práva. Lekárska nedbanlivosť a smrť novorodenca. Posúdenie článku 2 Dohovoru. Stačí uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti? Ako je to s použitím trestnoprávnych prostriedkov nápravy ?
 • Nariadenie podstúpiť biologické testovanie, ktorého výsledok má byť zahrnutý do národnej počítačovej DNA databázy ako neprimeraný zásah do práva na rešpektovanie súkromného života
 • Nezákonný policajný zásah a zhabanie vecí osobe, ktorá vyrábala a predávala neautorizované lieky a farmaceutické výrobky
 • Diskriminácia a porušenie práva na voľný vstup a pobyt cudzincov z dôvodu ich zdravotného stavu
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --