Charakteristika právnej otázky zásadného významu | Medicínske právo
              

Judikatúra


Prípad Makshakov vs. Rusko


Libor Šalata
 | 25.5.2016 | komentárov: 0

Prinášame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vo veci: Makshakov proti Rusku (č.52526/07) zo dňa 24.5.2016. Ide o prípad týkajúci sa podmienok zadržania a zdravotnej starostlivosti o väzňa trpiaceho tuberkulózou.

Obrazok

Sťažovateľom je pán Nikolay Makshakov, ruský občan, narodený v r.1978 a ktorý až do svojho zatknutia žil v Sarapule (Udmurtsko – republika Ruskej federácie).
Pán Makshakov bol v máji 2007 odsúdený, okrem iného, za lúpež na 6 rokov a 10 mesiacov trestu odňatia slobody. Krátko po jeho zatknutí v októbri 2006, bol prijatý do vazänskej nemocnice s tuberkulózou, pričom sa sťažoval na obdobie, ktoré tam strávil medzi marcom a októbrom 2007.
Poukazoval na neprimerane veľký počet pacientov, zlé osvetlenie a vetranie ako aj na nedostatočné hygienické podmienky v tejto vazänskej nemocnici. Tvrdil tiež, že vzhľadom k tomu, že trpel tuberkulózu počas jeho zadržania, neposkytla sa mu riadna a systematická zdravotná starostlivosť. Počas počiatočného obdobia jeho pobytu v nemocnici (od marca 2007 do marca 2008) mu nebola poskytnutá žiadna špeciálna anti-tuberkulózna liečba, iba bežné lieky na zníženie horúčky a lieky proti bolesti. Po tomto období mu síce liek bol predpísaný, avšak tento bol často vypredaný a nedostal sa k nemu. Od konca roka 2009 až do konca roka 2010 sa jeho stav stabilizoval a bol pod kontrolou.V rozmedzí rokov 2006 až 2010 podal pán Makshakov početné sťažnosti na rôzne orgány, avšak neúspešne.

Odvolávajúc sa na článok 3 (zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania) a článok 13 (právo na účinný prostriedok nápravy) Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sa pán Makshakov, sťažujúc sa na otrasné podmienky jeho zadržania a nedostatočnú zdravotnú starostlivosti tvrdil, že pre takéto jeho sťažnosti neexistujú v ruskom právnom systéme žiadne účinné
prostriedky nápravy. Obrátil sa teda na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý preskúmal vyššie uvedené články.

Rozhodnutie súdu

Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že bol porušený článok 3 Európskeho Dohovoru, nie však z dôvodu podmienok zadržania vo väzenskej nemocnici, ale z dôvodu nedostatku adekvátnej zdravotnej starostlivosti vo väzbe. Došlo tiež k porušeniu článku 13 Dohovoru a to z dôvodu absencie účinného vnútroštátneho prostriedku nápravy pre sťažovateľa pre jeho sťažnosť na nedostatok primeranej lekárskej starostlivosti vo väzbe.
Sťažovateľovi bolo tiež priznané zadosťučinenie (satisfakcia) vo výške 15 000 € nemajetkovej ujmy a k tomu 1500 € na náklady a výdavky.


zdroj:

www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Používanie mobilného telefónu a poškodenie zdravia - rozhodnutie talianského súdu
 • Ionita v. Rumunsko - Nedostatočné vyšetrenie smrti po operácii
 • Smrť sťažovateľa v priebehu konania. Pokračovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva aj po smrti sťažovateľa.
 • Porušenie „PRÁVA NA ŽIVOT“ (čl. 2 Dohovoru). Smrť predčasne narodeného dieťaťa. Rozsudok vo veci manželov Aydoğduovcov proti Turecku.
 • Prípad Vasilevová v. Bulharsko
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --