Obmedzenie osobnej slobody | Medicínske právo
              

Judikatúra


PRÍPAD ROMANOV v. RUSKO


Miriama Becová
 | 2.3.2016 | komentárov: 0

Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Romanov v. Rusko, v ktorom Súd konštatoval porušenie čl. 3 Dohovoru v súvislosti s neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, ktorému bol sťažovateľ vystavený počas jeho zadržania vo väznici.

Obrazok

Sťažnosť č. 63993/00 Rozhodnutie Štrasburg 20. október 2005 Prípad Ilya Romanov v. Rusko, sťažnosť bola podaná ruským štátnym občanom pánom Ilya Romanovom proti Ruskej federácii. Sťažovateľ, ktorý trpel hlbokou disociatívnou poruchou osobnosti (vrodená psychopatia) namietal o podmienkach a dĺžke zadržania v  psychiatrickom oddelení väzenského zariadenia ,,Butirskiy", v Moskve. Sťažovateľ vo svojej žiadosti hovorí o porušení čl. 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach  (ďalej Dohovor) a čl.  
5 § 3 Dohovoru. Tiež sa sťažoval, že mu bolo odopreté byť prítomný na súdnom konaní a jeho proces nebol spravodlivý pričom sa pieral  o čl. 6 Dohovoru.
Okolnosti prípadu 
Dňa 13. októbra 1998 bol stažovateľ obvinený z nezákonného držania drog (marihuany) a bol zadržaný.  Dňa 15. októbra 1998 vyšetrovateľ nariadil vzatie do väzby, s odkazom na osobnosť sťažovateľa, nebezpečenstvo, ktoré predstavuje  pre verejnosť a v prípade jeho 
úteku. 
Na základe rozhodnutia vyšetrujúceho orgánu bol šťažovateľ  povinný podrobiť sa psychiatrickému vyšetreniu. Bol vyšetrený odborníkmi v psychiatrickom inštitúte v Moskve, kde bolo zistené,  že trpí hlbokou disociatívne poruchou osobnosti (vrodená psychopatia), čo sa pokladalo za poľahčujúcu okolnosť, lebo v čase spáchania trestného činu nebol príčetný.
Od 10. januára 1999 do 23. mája 2000 (s výnimkou jedného mesiaca strávil v ústave psychiatrie od novembra do decembra 1999) Sťažovateľova liečba sa konala v psychiatrickej oddelení väzenského zariadenia IZ-48/2. Sťažovateľ tvrdil, že strávil asi 11 a pol mesiaca v cele, ktorá bola rozlohovou veľká 30 štvorcových metrov a asi štyri mesiace v celej menšej ako 15 štvorcových metrov. Na oknách cely boli kovové rolety skonštruované tak, aby dnu prenikalo čo najmenej svetla. 
Porušenie čl. 3 Dohovoru 
Súd rozhodol, že došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru, ktorý hovorí o zákaze neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzani,a to z dôvodu, že šťažovateľovo držanie  v neľudských podmienkach malo škodlivý vplyv na jeho psychické zdravie v súvislosti s dlžkou doby, počas ktorej bol v takýchto podmienkach držaný. Súd sa domnieva, že podmienky sťažovateľovho zadržania mu spôsobili podkopanie jeho ľudskej dôstojnosti a 
vzbudili v ňom pocity poníženia. 
ZÁVER
Podľa čl. 41 Dohovoru, ako spravodlivé zadosťučinenie v prípade poškodenej strany  súd priznal sťažovateľovi 5000 eur za nemajetkovú ujmu a 628 eur za náklady a výdavky. Súd tiež priznal sťažovateľovi 4,519.99 ruských rubľov (približne 131,85eur ) a 620,36 Ukrajinská hrivna (102,46 eur ) pokiaľ ide o ostatné náklady.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Používanie mobilného telefónu a poškodenie zdravia - rozhodnutie talianského súdu
 • Ionita v. Rumunsko - Nedostatočné vyšetrenie smrti po operácii
 • Smrť sťažovateľa v priebehu konania. Pokračovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva aj po smrti sťažovateľa.
 • Porušenie „PRÁVA NA ŽIVOT“ (čl. 2 Dohovoru). Smrť predčasne narodeného dieťaťa. Rozsudok vo veci manželov Aydoğduovcov proti Turecku.
 • Prípad Makshakov vs. Rusko
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --