Zahraničná | Medicínske právo

J U D I K A T Ú R A (Sk / Cz) / Náhrada škody a nemajetková ujma


Používanie mobilného telefónu a poškodenie zdravia - rozhodnutie talianského súdu

Milan Šimkovič
 | 8.5.2017 | komentárov: 0

Taliansky súd potvrdil príčinnú súvislosť medzi častým používaním mobilného telefónu a poškodením zdravia v podobe vzniku nádoru na mozgu.

Ionita v. Rumunsko - Nedostatočné vyšetrenie smrti po operácii

Libor Šalata
 | 12.1.2017 | komentárov: 0

Prinášame Vám aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ionita v. Rumunsko (sťažnosť pod č. 81270/12) zo dňa 10.01.2017, kde súd (jednomyseľne) rozhodol o porušení práva na život podľa článku 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Smrť sťažovateľa v priebehu konania. Pokračovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva aj po smrti sťažovateľa.

Libor Šalata
 | 3.10.2016 | komentárov: 0

Prinášame Vám rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci p. Kondrulina proti Rusku zo dňa 20.09.2016 (sťažnosť pod číslom 12987/15), kde právny zástupca sťažovateľa poukazuje na jeho právne postavenie (locus standi) v konaní pred súdom a právo pokračovať v ňom aj po smrti sťažovateľa.

Porušenie „PRÁVA NA ŽIVOT“ (čl. 2 Dohovoru). Smrť predčasne narodeného dieťaťa. Rozsudok vo veci manželov Aydoğduovcov proti Turecku.

Libor Šalata
 | 15.9.2016 | komentárov: 0

Prinášame Vám rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci manželov (rodičov) Aydoğduovcov proti Turecku pod číslom 40448/06 zo dňa 30. 08. 2016. Rozsudok sa týka smrti predčasne narodeného dieťaťa, ktorému nebola poskytnutá životne nevyhnutná starostlivosť z dôvodu štrukturálnych nedostatkov nemocníc v Izmire.

Prípad Makshakov vs. Rusko

Libor Šalata
 | 25.5.2016 | komentárov: 0

Prinášame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vo veci: Makshakov proti Rusku (č.52526/07) zo dňa 24.5.2016. Ide o prípad týkajúci sa podmienok zadržania a zdravotnej starostlivosti o väzňa trpiaceho tuberkulózou.

Prípad Vasilevová v. Bulharsko

Libor Šalata
 | 21.3.2016 | komentárov: 0

Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vo veci: Vasilevová proti Bulharsku (č. 23796/10 zo dňa 17.3.2016), v ktorom sťažovateľka namietala porušenie článku 8 (Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 6 (Právo na spravodlivé súdne konanie) (Európskeho) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

PRÍPAD RUPA v. RUMUNSKO

Miriama Becová
 | 14.3.2016 | komentárov: 0

Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Rupa v. Romania, v ktorom Súd konštatoval porušenie čl. 3 Dohovoru v súvislosti s neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, ktorému bol sťažovateľ vystavený počas jeho zadržania.

PRÍPAD ROMANOV v. RUSKO

Miriama Becová
 | 2.3.2016 | komentárov: 0

Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Romanov v. Rusko, v ktorom Súd konštatoval porušenie čl. 3 Dohovoru v súvislosti s neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, ktorému bol sťažovateľ vystavený počas jeho zadržania vo väznici.

PRÍPAD PEERS v. GRÉCKO

Miriama Becová
 | 11.2.2016 | komentárov: 0

Ponúkame Vám sumár rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Peers v. Grécko, v ktorom Súd konštatoval porušenie čl. 3 a čl. 8 Dohovoru v súvislosti s neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, ktorému bol pán Peers vystavený počas jeho zadržania vo väznici.