Zahraničná | Medicínske právo

J U D I K A T Ú R A (Sk / Cz) / Vybrané otázky ochrany osobnosti


ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA EÚ vo veci C-377/98. Holandsko proti Európskemu parlamentu a Rade EÚ.

Libor Šalata
 | 7.11.2016 | komentárov: 0

Prinášame Vám rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 9. októbra 2001 týkajúce sa právnej ochrany biotechnologických vynálezov, ako aj práva na ľudskú dôstojnosť a nedotknuteľnosť osoby.

NEDOSTATOČNÉ PRÁVNE ZÁRUKY PRI NÚTENOM PODÁVANÍ LIEKOV

Jana Bajužík Böszörményi
 | 3.9.2012 | komentárov: 0

V rozsudku senátu z 3.7.2012 v prípade X proti Fínsku, ktorý zatiaľ ešte nie je konečný, Európsky súd pre ľudské práva jednomyseľne rozhodol, že došlo k porušeniu §1 článku 5 (právo na slobodu a bezpečnosť) a článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného života) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.