Porušenie práv nebohého zanedbaním zdravotníckej starostlivosti | Medicínske právo
              

Judikatúra


Porušenie práv nebohého zanedbaním zdravotníckej starostlivosti


 | 27.5.2010 | komentárov: 0

Právo podať podnet na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky zaniká smrťou fyzickej osoby, pretože z ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 38/1993 Z.z. výslovne nevyplýva, že by procesná legitimácia prechádzala na dedičov alebo iné oprávnené osoby na rozdiel napríklad od § 15 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého právo na ochranu osobnosti prechádza po smrti oprávnenej osoby na manželku, deti, prípadne rodičov.

Obrazok I. ÚS 92/93

(Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 92/93 zo dňa 29. 9. 1993)
Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet manželky M.M., ktorým sa domáhala vyslovenia porušenia práv jej nebohého manžela, ku ktorému došlo zanedbaním zdravotníckej starostlivosti.

Z   o d ô v o d n e n i a :

Fyzická osoba žiadala, aby Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o zodpovednosti za zanedbanie zdravotníckej starostlivosti, kvôli ktorej zomrel jej manžel.
Ústavný súd po preskúmaní podnetu uzavrel, že podnet môže podať právnická alebo fyzická osoba jedine v záujme ochrany vlastných práv. Zákon č. 38/1993 Z.z. pozostalým príbuzným nepriznáva právo podať podnet za zomretú fyzickú osobu. Právo podať podnet na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky totiž zaniká smrťou fyzickej osoby.

Foto: internet Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 • Účasť na samovražde
 • Falšovanie lekárskych predpisov
 • Preskúmanie rozhodnutia o ukončení dočasnej práceneschopnosti
 • Súdne preskúmanie lekárskej správy
 • Preskúmanie lekárskeho posudku súdom
 • Všetky články...
 •  


  Diskusia


  Vaše meno
  Vaša reakcia
  Secure code
  Opíšte prosím text obrázku


  -- žiadne príspevky --