Články | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Hosť mesiaca- rozhovory


Hosť mesiaca máj Slavomíra Henčeková. II. časť

 | 11.5.2016 | komentárov: 0

Obrazok Mgr. Slavomíra Henčeková vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Kvôli doktorandskému štúdiu sa presťahovala do Prahy, kde v súčasnosti študuje na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v obore teórie, filozofie a sociológie práva a spolupracuje s Centrom právnej komparatistiky zaoberajúcim sa súkromným právom z komparatívneho pohľadu. Okrem toho pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Jana Marečková v Prahe, ktorá sa špecializuje na farmaceutické a zdravotnícke právo.

Hosť mesiaca apríl Slavomíra Henčeková I. časť

 | 27.4.2016 | komentárov: 0

Obrazok Mgr. Slavomíra Henčeková vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Kvôli doktorandskému štúdiu sa presťahovala do Prahy, kde v súčasnosti študuje na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v obore teórie, filozofie a sociológie práva a spolupracuje s Centrom právnej komparatistiky zaoberajúcim sa súkromným právom z komparatívneho pohľadu. Okrem toho pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Jana Marečková v Prahe, ktorá sa špecializuje na farmaceutické a zdravotnícke právo.

Hosť mesiaca január

 | 14.2.2016 | komentárov: 0

Obrazok doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc. MPH je prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny a docentom (2013) na LFUK v Bratislave. Vyštudoval medicínu (LFUK, 2004), molekulárnu biológiu (PrifUK, 2006), finančníctvo (EUBA, 2004). Postgraduálne sa špecializoval v odbore normálna a patologická fyziológia (LFUK, 2005) a riadenie vo verejnom zdravotníctve (SZU, 2008). V roku 2015 obhájil titul DrSc. Vo svojej bohatej vedeckej činnosti sa zaoberá výskumom etiopatogenézy preeklampsie, vplyvu testosterónu na kognitívne procesy, využitím slín pre diagnostiku chorôb ale aj génovou terapiou. Okrem vedeckej činnosti pôsobí ako pedagóg na viacerých vysokých školách, prednáša patofyziológiu, molekulárnu endokrinológiu, ale aj základy teoretickej medicíny, popularizuje vedu. Je spoluzakladateľom Klubu detskej nádeje. Okrem iných ocenení je aj čerstvým držiteľom ocenenia Ig Nobel Prize 2015 v odbore medicína.

HOSŤOM MESIACA NOVEMBER je PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.

 | 30.11.2015 | komentárov: 0

Obrazok PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. je filozof. Študoval na Karlovej univerzite, ako aj na niekoľkých univerzitách v USA. V posledných rokoch sa venuje problémom medicínskej etiky, momentálne pôsobí na Filozofickom ústave Akadémie věd ČR.

Hosťom mesiaca október 2015 je PhDr. David Černý

 | 28.10.2015 | komentárov: 0

Obrazok PhDr. David Černý vyštudoval teoretickú filozofiu v tomistickej tradícii v talianskej Boloni a neskôr v Ríme. Venoval sa filozofickej logike (jeho záverečná práca bola o pojme pravdy v českej logickej škole), neskôr v Boloni prednášal formálnu logiku a filozofiu vedy. Po návrate do ČR vyštudoval postgraduálne štúdium bioetiky na 1. LF UK v Prahe a už dlhšiu dobu se venuje etike, bioetike, personálnej ontológii a filozofii práva. V súčasnej dobe je vedeckým pracovníkom Ústavu štátu a práva AV ČR v. v. i., kde sa na Oddelení teórie práva venuje filozofii práva a v Kabinete zdravotníckeho práva a bioetiky, etike a bioetike. Je spoluautorom niekoľkých monografií (o ľudskom embryu, výskume kmeňových buniek apod.), v edičnom pláne nakladateľstva Academia v ďalšom roku je autorom monografie o právach zvierat a eutanázii. Okolo Vianoc by mala taktiež vyjsť monografia o princípe dvojitého účinku.

Prinášame Vám rozhovor s hosťom mesiaca SEPTEMBER 2015, Gijsom van Dijckom

 | 24.9.2015 | komentárov: 0

Obrazok Gijs van Dijck pôsobí na Katedre občianskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity v Tilburgu. Prednášal aj na konferenciách na univerzitách Yale a Harvard, pôsobil ako hosťujúci prednášajúci na Standfordskej univerzite. Venuje sa najmä právu občianskoprávnych deliktov a metodológii výskumu. Spolu sme sa rozprávali o tzv. defenzívnej medicíne, jeho výskume a o spôsoboch, ako optimálne nastaviť interakciu práva a medicíny.

Rozhovor mesiaca: Klinické skúšanie predstavuje novú nádej pre pacientov

 | 5.6.2015 | komentárov: 0

Obrazok 25. júna 2015 sa v Bratislave uskutoční konferencia "Transparentnosť klinického skúšania", ktorej spoluorganizátorom je aj Komora pre medicínske právo – MEDIUS.

HOSŤ MESIACA SEPTEMBER 2014: Mgr. Iveta Lazorová

 | 12.9.2014 | komentárov: 2

Obrazok Sme radi, že pozvanie stať sa hosťom mesiaca na portáli www.pravo-medicina.sk prijala Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Komory sestier a pôrodných asistentiek, sama pôrodná asistentka. Mgr. Iveta Lazorová sa dlhodobo vo svojich aktivitách zameriava na dosiahnutie zmien v poskytovaní starostlivosti o ženu a dieťa na Slovensku, zároveň publikuje a prednáša na domácich i zahraničných konferenciách. Pôsobila ako hlavný odborník MZSR pre pôrodnú asistenciu a viedla pre budúce matky kurzy prípravy na pôrod, preto sa v rozhovore venujeme najmä jej názorom na pôrodnú asistenciu a tému domácich pôrodov.

HOSŤ MESIACA JÚL 2014 Mgr. Hana Celušáková

 | 14.7.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sme radi, že pozvanie byť hosťom mesiaca JÚL 2014 na portáli pravo-medicina.sk prijala Mgr. Hana Celušáková - psychologička, ktorá sa od roku 2006 venuje preventívnej a psychoterapeutickej práci s tehotnými ženami a ich rodinami v Centre pre rodinu Kvapka. Okrem toho lektoruje vzdelávanie v OZ Slovenské duly, publikuje na portáli rodinka.sk a v iných médiách, ako aj sprevádza ženy počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia ako dula.

HOSŤ MESIACA JÚN 2014 Mgr. Katarína Kováčová

 | 2.6.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám potešením, že pozvanie byť hosťom mesiaca JÚN prijala Mgr. Katarína Kováčová. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, v oblasti klinického skúšania pôsobí od roku 1999. Má mnohoročné skúsenosti na rôznych pozíciách v rámci klinického skúšania. Pracovala ako CRA, CRA Lead, Country expert, Clinical services manager pre Európu Áziu a Pacific, kde medzi jej povinnosťami boli aj školenia pracovníkov pre potreby klinického skúšania na základe medzinárodne platných noriem. Absolvovala viacero medzinárodných školení pre potreby klinického skúšania.

Hosť mesiaca APRÍL 2014 MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

 | 23.4.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám potešením, že pozvanie byť hosťom mesiaca APRÍL prijal MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., hlavný transplantačný koordinátor Slovenskej republiky, člen Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, člen odborného konzília MZ SR pre transplantácie od geneticky nepríbuzných a vzdialene geneticky príbuzných darcov, primár Transplantačného oddelenia UNLP Košice a krajský odborník pre orgánové transplantácie pre košický a prešovský kraj. V rozhovore sa budeme venovať predovšetkým praktickým otázkam spojeným s vykonávaním transplantácií.

HOSŤ MESIACA MUDr. Peter Bandura, PhD.

 | 12.3.2014 | komentárov: 0

Obrazok Je nám potešením, že pozvanie portálu pravo-medicina.sk byť HOSŤOM MESIACA MAREC 2014 prijal MUDr. Peter Bandura, PhD., ktorý sa venuje problematike bezpečnosti pacientov, hlásení nežiaducich účinkov a poučení sa z nich. MUDr. Peter Bandura, PhD. zastupuje Ministerstvo zdravotníctva SR v Pracovnej skupine pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti(PSQWG) pri Európskej komisii v Bruseli a v podskupine pre systémy hlásení a poučení pri nežiaducich udalostiach. Aktuálne je leadrom projektu Bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti (PaSQ) Európskej komisie. Aj o tomto projekte sa viac dočítate v rozhovore.

HOSŤ MESIACA FEBRUÁR 2014: Ing. arch. Radoslav Herda

 | 6.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok V mesiaci FEBRUÁR prijal pozvanie na rozhovor Ing. arch. Radoslav Herda. Ing. arch. Radoslav Herda v roku 2003 založil špecializovanú reklamnú agentúru na komunikáciu liekov Svetlonos. Od roku 2006 vydáva pacientske časopisy. Túto činnosť od roku 2009 zastrešuje vydavateľská spoločnosť MedMedia, ktorá v súčasnosti vydáva 3 pacientske tituly - Neuro magazín, Dermato magazín a Onko magazín. Stál pri zrode občianskeho združenia (OZ) Slovenský pacient, ktoré v spolupráci so spoločnosťou MedMedia pripravuje každoročnú stálu Konferenciu pacientskych organizácií. Spoločne vydávajú trojmesačník Infopacient, najväčšie pacientske periodikum na Slovensku. Ako projektový manažér v združení Slovenský pacient pracuje na projekte vzdelávania - Akadémia pacienta. V spolupráci s odborníkmi a lídrami pacientskych organizácií vytvára toto združenie novú platformu jednotného hlasu pacientov. Aktuálne pripravuje spoločnú pacientsku agendu na najbližšie roky, ktorou chce zvýšiť rešpekt pacientov v spoločnosti.

HOSŤ MESIACA JANUÁR 2014: Ing. Ján Ivo Bero

 | 13.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sme veľmi radi, že pozvánku byť hosťom tohto mesiaca, možno trocha netradične, prijal výkonný manažér Komory pre medicínske právo - MEDIUS, Ing. Ján Ivo Bero. V rozhovore sa dozviete, čo ma rád na svojej práci, prečo sa rozhodol pracovať pre MEDIUS, aj to aké projekty Komora pre medicínske právo - MEDIUS pripravuje v roku 2014.

ROZHOVOR S HOSŤOM MESIACA DECEMBER 2013 JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD.

 | 3.12.2013 | komentárov: 0

Prinášame rozhovor s hosťom mesiaca DECEMBER 2013 JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. Ivan Humeník sa dlhodobo orientuje na problematiku medicínskeho práva. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach vedie predmet "Medicínske právo". Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je členom Svetovej asociácie pre medicínske právo (WAML), sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti a autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Ivan Humeník je členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky (MedLaw Journal) vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” a zostaviteľom ďalších publikácií (Biomedicínsky výskum, Aké princípy vládnu zdravotníctvu?). Okrem advokátskej a akademickej činnosti sa venuje vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.

Hosť mesiaca OKTÓBER 2013 doc. ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír Szaniszló, OP, PhD.

 | 6.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Je nám veľkou cťou, že naše pozvanie byť hosťom mesiaca prijal doc. ThDr. Ing. Inocent- Mária V. Szaniszló, OP, PhD. morálny filozof. Doc. Szaniszló pôsobí na Teologickej fakulte Katolíckej Univerzity Ružomberok, kde aktívne prispel k založeniu odborného pracoviska fakulty Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza. Zároveň pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vysokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE prof. Sigrid Muellerovej ako aj sociálno-etická sieť prof. Ingebor Gabriel pri Univerzite Viedeň. Okrem iného prednáša bioetiku na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi pri forovaní doktorandov v oblasti morálnej teológie.

Špeciálny hosť portálu: JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva- druhá časť

 | 9.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Je nám veľkou cťou, že naše pozvanie k rozhovoru prijal JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). JUDr. Ján Šikuta pôsobí na ESĽP od roku 2004. Na Slovensku zastával funkciu sudcu a neskôr pracoval ako právny poradca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov a publikácií. V súčasnosti sa okrem iného venuje aj prednáškovej činnosti po celej Európe. Dnes uverejňujeme druhú časť rozhovoru, v ktorom sme sa zamerali na rozhodovanie súdu v otázkach medicínskeho práva a bioetiky.

Špeciálny hosť portálu: JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva

 | 1.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Je nám veľkou cťou, že naše pozvanie k rozhovoru prijal JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). JUDr. Ján Šikuta pôsobí na ESĽP od roku 2004. Na Slovensku zastával funkciu sudcu a neskôr pracoval ako právny poradca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov a publikácií. V súčasnosti sa okrem iného venuje aj prednáškovej činnosti po celej Európe. Dnes uverejňujeme prvú časť rozhovoru, v ktorom nás zasvätil do fungovania štrasburského súdu, oboznámil nás s postupom vybavovania sťažností, tvorbou rozhodnutí. Otázky sa sústredia predovšetkým na medicínsko-právnu a bioetickú agendu súdu.

ROZHOVOR HOSŤOM MESIACA AUGUST 2013: JUDr. Katarínou Belešovou, MPH

 | 5.8.2013 | komentárov: 0

JUDr. Katarína Belešová, MPH ukončila v roku 2001 PrF UMB Banská Bystrica, počas rokov 2005-2008 absolvovala špecializačné postgraduálne štúdium „Master of Public Health“- MPH, odborník na riadenie verejného zdravotníctva na SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITE v Bratislave. Je študentkou 2.roč. externého PHD štúdia na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave, v študijnom odbore Občianske právo, pod vedením školiteľa prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc. Od roku 2004 pracuje vo VšZP, a.s. ako právnik v krajskej pobočke Žilina, venuje sa problematike verejného zdravotného poistenia a zdravotníckeho práva. Verejné zdravotníctvo chápe ako celok zjednotenej Európy, ktorému je potrebné sa venovať aj interdisciplinárne, vrátane všetkých neklinických odborov medicíny, sociálnych, ekonomických vied. Zaujíma sa o humánnu ekológiu a enviromentálne zdravie, stav životného prostredia a vôd v Slovenskej republike, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú významnou mierou stav a úroveň verejného zdravia. Svoje aktivity podporuje ako členka viacerých ekologicky orientovaných občianskych združení.

Rozhovor s hosťom mesiaca JÚL JUDr. Renátou Bačárovou, PhD., LL.M.: Prieniky práva duševného vlastníctva a medicíny

 | 1.7.2013 | komentárov: 0

Obrazok Prinášame rozhovor s hosťom mesiaca júl 2013 JUDr. Renátou Bačárovou, PhD., LL.M. k téme prienikov práva duševného vlastníctva a medicíny. JUDr. Renáta Bačarová, PhD., LL.M. vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde od roku 2000 pôsobí ako odborná asistentka na katedre občianskeho práva. Špecializuje na oblasť práva duševného vlastníctva a mediálne právo. Absolvovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Humboldtovej univerzity v Berlíne (LL.M.). V roku 2011 ukončila doktorandské štúdium, počas ktorého sa zúčastnila niekoľkých krátkodobých študijných pobytov na Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné právo a daňové právo v Mníchove. Je absolventkou Inštitútu duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR. Pravidelne prednáša na Úrade priemyselného vlastníctva SR a na konferenciách vo veciach práva duševného vlastníctva a mediálneho práva. V publikačnej činnosti sa zameriava najmä na oblasť duševného vlastníctva. V minulosti vyučovala právo duševného vlastníctva na Fakulte úžitkových umení TU v Košiciach a mediálne právo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove a tiež Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Duševné vlastníctvo. Je advokátkou a zakladajúcou členkou Národného centra práva duševného vlastníctva.

Rozhovor s hosťom mesiaca DECEMBER 2012 s Mgr. Adrianou Jesenkovou, PhD.

 | 4.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Pozvanie byť hosťom mesiaca december prijala Mgr. Adriana Jesenková, PhD. Pani Mgr. Adriana Jesenková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu v odbore systematická filozofia. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny a sociálnu etiku. Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.

Rozhovor s hosťom mesiaca NOVEMBER 2012 s MUDr. Igorom Novákom, MPH

 | 8.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok Pozvanie byť hosťom mesiaca november prijal MUDr. Igor Novák, MPH. Vyštudoval lekársku fakultu UK v Bratislave. Promoval v roku 1990, potom pracoval 10 rokov ako detský anestéziológ a lekár na jednotke intenzívnej starostlivosti pre deti. Od roku 1999 pracuje vo farmaceutických spoločnostiach. Najprv pracoval na medicínskom oddelení, najskôr ako monitor klinických štúdií, následne ako riaditeľ medicínskeho oddelenia. Od roku 2009 ja zamestnaný v spoločnosti Novartis, kde pracuje ako vedúci oddelenia pre vonkajšie vzťahy a má na starosti aj cenotvorbu a je zodpovedný za vstup liekov spoločnosti na trh. Popri tom od roku 2009 je aj prezidentom Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok. Táto asociácia združujúca celý liekový reťazec (výrobcov, distribútorov, lekárnikov) existuje už 20 rokov a jej hlavným cieľom je transparentný a predvídateľný zdravotný systém s dôrazom na liekovú politiku. ADL chce byť dôveryhodným partnerom ministerstva zdravotníctva pri tvorbe zdravotníckej legislatívy. V súčasnosti je hlavnou úlohou ADL napomôcť zmenám v liekovej politike v prospech slovenského pacienta, tak aby sa na Slovensko dostávali lieky včas a aby bol adekvátne ohodnotený ich prínos, čo umožní aby boli aj cenovo dostupné. V rozhovore sme sa venovali otázkam klinického skúšania liekov, novelám liekových zákonov a vývoju nových liekov.

Rozhovor s hosťom mesiaca september 2012: Ing. Bc. Štefanom Mesárošom, PhD.

 | 4.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Na naše potešenie pozvanie hosťovať na portáli www.pravo-medicina.sk v mesiaci september prijal Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD., ktorý je od roku 1998 činný vo farmaceutickom priemysle. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity (odbor analytická chémia), kde neskôr pôsobil ako odborný asistent. V polovici 90-tych rokov minulého storočia pracoval ako Research Associate na Oakland University (Michigan, USA) v oblasti výskumu „Nitric Oxide“. V súčasnosti pôsobí vo funkcii výkonného riaditeľa v Slovenskej asociácii farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS). V rozhovore sa venujeme etike farmaceutického priemyslu, legislatíve regulujúcej jeho činnosť, cenotvorbe liekov, ako aj negatívnym javom súvisiacim s reexportmi liekov do krajín s vyššími cenami.

HOSŤ MESIACA AUGUST 2012: JUDr. Michal Ryška

 | 7.8.2012 | komentárov: 2

Obrazok Pozvanie hosťovať na portáli www.pravo-medicina.sk v mesiaci august prijal JUDr. Michal Ryška, sudca Krajského súdu v Brne. JUDr. Ryška sa zaoberá predovšetkým kauzami týkajúcimi sa ochrany osobnosti, pričom na jeho stole sa ocitlo aj rozhodovanie v medializovaných a kontroverzných prípadoch. Rozhodoval o odškodnení v prípade vymenených detí personálom třebíčškej nemocnice alebo najnovšie v prípade matky, ktorá žaluje brnenskú záchrannú službu pre porušenie jej osobnostných a rodičovských práv nechceným prevozom do nemocnice po domácom pôrode. V rozhovore sa venujeme špecifikám rozhodovania v prípadoch ochrany osobnosti, medializáciou takýchto prípadov, zmenám, ktoré prinesie nový Občanský zákonník a témam jednotlivých prípevkov.

HOSŤ MESIACA JÚL 2012: JUDr. Petr Vojtek

 | 2.7.2012 | komentárov: 0

Obrazok V mesiaci júl na naše potešenie pozvanie byť hosťom mesiaca prijal JUDr. Petr Vojtek, sudca Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorý sa špecializuje na otázky náhrady škody. Spôsobenie škody a rozhodovanie o jej náhrade nesporne súvisí aj s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Bližšie sa tejto téme- predpokladom vzniku právnej zodpovednosti za škodu, typom zodpovednosti za škodu, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti či zmenám, ktoré prinesie nový český Občanský zákonník venujeme v rozhovore.

Rozhovor s hosťom mesiaca JÚN 2012 JUDr. Adamom Doležalom, LL.M.

 | 8.6.2012 | komentárov: 0

Prinášame rozhovor s hosťom mesiaca jún 2012 JUDr. Adamom Doležalom, LL.M., ktorý pôsobí v Kabinete zdravotníckeho práva na Ústave státu a práva Akademie vied ČR a aj ako advokát. Z rozhovoru sa dozviete o jeho pohľade na prebiehajúcu českú zdravotnícku reformu, o jej nedostatkoch, prepojení bioetiky s legislatívnou praxou a o jeho neobvyklej téme mesiaca, ktorou je otázka zmeny pohlavia a transexuality.

Rozhovor s hosťom mesiaca máj 2012: JUDr. Petr Šustek, PhD.

 | 14.5.2012 | komentárov: 1

Obrazok Prinášame rozhovor s hosťom mesiaca máj JUDr. Petrom Šustekom, PhD., advokátom, ktorý sa dlhoročne venuje medicínskemu právu, bioetickým otázkam, vzdelávaniu lekárov a v náväznosti nato aj zdravotníckej legislatíve. V rozhovore priblíži témy, ktorým sa mieni venovať ako hosť tohto mesiaca, a totiž problematike objektívnej zodpovednosti v zdravotníctve a sekundárnych obetí v práve.

Rozhovor Mgr. Radek Halouzka, „Zásadní změny zdravotnického práva, které přinesl zákon o zdravotních službách "

 | 11.4.2012 | komentárov: 0

Obrazok Na tému zmien zdravotníckeho práva, ktoré priniesol zákon o zdravotních službách v Českej republike sme sa porozprávali s pánom magistrom Radkom Halouzkom, vedúcim právneho oddelenia Masarykovho onkologického ústavu v Brne.

ROZHOVOR S HOSŤOM MESIACA MAREC: Rozhodnutia na konci života ( Nezáhajiť/ odňať terapiu v terminálnom štádiu)

 | 12.3.2012 | komentárov: 0

Prinášame Vám rozhovor s MUDr. Ľubomírou Romanovou, prednostkou anestéziológie a intenzívnej medicíny (FZO ) FNsP J.A.Reimana v Prešove, známou blogerkou a autorkou knihy Vlasy dupkom. S pani doktorkou sme sa rozprávali o predmete jej činnosti a skúsenostiach, problémoch, ktoré ju sprevádzajú ako aj vývojových trendoch týkajúcich sa prístupu k liečbe nevyliečiteľných pacientov.

HOSŤ MESIACA FEBRUÁR 2012: JUDr. Lucia Madleňáková

 | 6.2.2012 | komentárov: 10

Obrazok Je nám cťou a potešením, že pozvanie byť hosťom mesiaca v mesiaci február na portáli pravo-medicina.sk prijala JUDr. Lucia Madleňáková - odborná asistentka na Katedre správního práva a správní vědy na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, autorka publikácie Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání (2010). Viac sa dozviete v rozhovore.

HOSŤ MESIACA JANUÁR 2012: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

 | 16.1.2012 | komentárov: 7

Obrazok Je nám cťou a potešením, že pozvanie byť hosťom mesiaca v mesiaci január na portáli pravo-medicina.sk prijal doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.- bývalý sudca Ústavného súdu SR, vedecký pracovník, autor publikácií Ochrana ústavnosti (2010), Základy masmediálneho práva (2008), Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky (1999), Ústavné práva a zdravotníctvo (1996) či spoluautor monografie Moderná medicína a právo (1982). V súčasnosti sa venuje advokátskej praxi, pedagogickej činnosti a písaniu kníh. Viac sa dozviete v rozhovore.

HOSŤ MESIACA DECEMBER: JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

 | 15.12.2011 | komentárov: 1

Obrazok Hosťom mesiaca december k téme pacientských práv a úskalí pri ich presadzovaní je JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., ktorý od roku 2008 pôsobil ako právnik Centra advokácie duševne postihnutých (MDAC) a v Lige ľudských práv (LLP). V súčasnosti pracuje pre Londýnsku organizáciu Interights, a rovnako pre advokátsku kanceláriu, ktorá úzko spolupracuje s českou mimovládnou organizáciou Liga lidských práv. Viac sa dozviete v rozhovore.

Hosť mesiaca OKTÓBER MUDr. Jozef Bodnár

 | 14.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok V októbri prijal pozvanie byť hosťom mesiaca MUDr. Jozef Bodnár, zakladateľ prvého súkromného bioptického a cytologického laboratória HIS-DG, s.r.o. na Slovensku, kde dnes pôsobí ako riaditeľ spoločnosti a vedúci lekár- patológ. Ako prvý na Slovensku rozpracoval metodiku diagnostiky a liečby predrakovinového stavu krčka maternice a HPV, stal sa tiež hlavným autorom monografie Chlamýdia – patogén 21. storočia (2001). V novembri minulého roku, bol pri príležitosti realizácie spoločného projektu Komory pre medicínske právo- MEDIUS so spoločnosťou HIS-DG, s.r.o., uverejnený s pánom doktorom rozhovor „Viete o čo ide pri Liquid Based Cytology?“ Aktuálne sa v rámci činnosti Komory angažuje pri organizovaní konferencie pod názvom "Riziká poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasných legislatívnych podmienkach", ktorá sa uskutoční dňa 20.októbra 2011 o 15:00 v konferenčných priestoroch Hotela Yasmin v Košiciach.

Rudolf Zajac: Toto nie je reformná vláda

 | 26.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Toto je titulka rozhovoru denníka SME s naším hosťom mesiaca Rudofom Zajacom. Určite Vám toto interview odporúčame.

Hosť mesiaca SEPTEMBER: MUDr. Rudolf Zajac

 | 9.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pozvanie byť hosťom mesiaca september na portáli pravo-medicina.sk prijal MUDr. Rudolf Zajac. V súčasnosti pôsobí ako ako poradca českého ministra financií Miroslava Kalouska a bol ministrom zdravotníctva SR v tzv. Druhej Dzurindovej vláde (2002-2006). Je členom viacerých odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti a taktiež člen redakčnej rady časopisu Slovenská radiológia. Je spoluatorom portálu reformazdravotnictva.sk a najreformnejším ministrom zdravotníctva SR po novembri 89. Viac sa o tomto významnom hosťovi dozviete v rozhovore, ktorý vám ponúkame.

HOSŤ MESIACA AUGUST: Mgr. Radek Policar

 | 9.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pozvanie byť hosťom mesiaca august na portáli pravo-medicina.sk prijal Mgr. Radek Policar. V súčasnosti pôsobí ako ako zástupca riaditeľa na Masarykovom onkologickom ústave v Brne, kde pracuje od roku 2004. Vyvíja prednáškovú a konzultačnú činnosť v oboru medicínskeho práva a v súvisiacich oblastiach. Ako lektor spolupracuje s Právnickou, Lekárskou a Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity, s 1. Lekárskou fakultou Univerzity Karlovej, s Národným centrom ošetrovateľstva a nelekárskych zdravotníckych oborov v Brne, s Academy of Health Care Management v Čelákoviciach, so Spoločnosťou medicínskeho práva a ďalšími. Je spoluautorom učebnice Medicínske právo (C. H. Beck, 2011), autorom publikácie Zdravotnícká dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) a desiatok odborných textov. Podieľal sa na riešení grantov Grantové agentúry Karlovej Univerzity „Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení“, 2008-2010. Prispievateľ blogu zdravotnickepravo.info. V apríli sa zúčastnil na konferencii Informovaný súhlas a Inštitút predchádzajúceho priania s príspevkom „Rok splněných přání“ aneb hledání optimálního legislativního řešení vnitrostátního provedení čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně.” Viac o jeho názoroch na problematiku Právnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov či rozvoja medicínskeho práva sa dozviete v rozhovore.

Hosť mesiaca JÚL: JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M

 | 11.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Pozvanie Komory pre medicínske právo - MEDIUS za hosťa mesiaca júl prijal JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M. Okrem toho, že vykonáva advokátsku prax, pôsobí ako vedúci oddelenia verejného práva a vedúci Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku na Ústave štátu a práva Akadémie vied Českej republiky, pedagóg Právnickej fakulty v Plzni a I. Lekárskej Fakulty na Karlovej Univerzite v Prahe. Ďalej je členom združenia PEOPIL – Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, ECTIL Group a PEOPIL Medical Negligence Group a spoluzakladateľom a prispievateľom informačného portálu zdravotnickepravo.info ako aj časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky - www.ilaw.cas.cz/medlawjournal. V tomto mesiaci sa v článkoch pre portál www.pravo-medicina.sk bude venovať problematike Zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. S Komorou pre medicínske právo JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M už úspešne spolupracoval ako jeden z účastníkov konferencie Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania, ktorá sa uskutočnila 13. apríla 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ. Tu vystúpil s príspevkom Informovaný souhlas?!. Viac sa dozviete v rozhovore.

HOSŤ MESIACA - Rozhovor

 | 10.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vrámci rubriky HOSŤ MESIACA vám prinášame rozhovor s Mgr. Adelou Leškovou Bláhovou, PhD. , ktorá pôsobí na Katedre etiky Inštitútu filozofie a etiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Venuje sa analýze bioetických otázok z oblasti reprodukčnej a regeneračnej medicíny.

Nová rubrika HOSŤ MESIACA

 | 4.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok Od mesiaca jún 2011 s radoťou spúšťame na stránke www.pravo-medicina.sk projekt HOSŤ MESIACA. Ide o dlhotrvajúci projekt, ktorý ako dúfame, umožní zlepšiť prípadne naštartovať diskusiu o komplexných témach z oblasti bioetiky, medicínskeho práva či reforiem zdravotníctva na Slovensku. Portál sa tak stane fórom a komunikačnou bázou pre výmenu názorov odborníkov, študentov, verejnosti a poskytne priestor pre výmenu názorov, ktorí ako už bolo niekoľkokrát pri rôznych príležitostiach konštatované , zatiaľ chýba. Podporí sa najmä multidisciplinárny aspekt medicínskeho práva a tém s ním spojených, pretože umožní slovenským odborníkom z rôznych vedeckých disciplín vykročiť z ich vlastného odboru a pristúpiť s informáciami a polemikami k verejnosti, svojim kolegom, lekárom, filozofom, právnikom, teológom, etikom, politikom, študentom, a iným.