Články | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Vybrané medicínske zákroky


Nemocnica Poprad zaviedla najmodernejší spôsob miniinvazívneho riešenia pruhov v slabinách u detí

 | 17.10.2017 | komentárov: 3

Obrazok Nemocnica Poprad, a. s., zaviedla najmodernejší spôsob miniinvazívneho riešenia pruhov v slabinách u detí. Lekári chirurgického oddelenia odoperovali týmto spôsobom 10 detských pacientov. Ide o výkon bez nutnosti otvárania prednej steny brušnej, naopak len pomocou dvoch, resp. troch 3-mm vpichov na prednej stene brušnej.

Bezplatné sterilizácie pre mnohodetné ženy nebudú

 | 27.5.2016 | komentárov: 5461

Obrazok Včera, dňa 25.5.2016 poslanci Národnej rady SR neschválili novelu zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela sa týkala bezplatnej sterilizácie pre ženy, ktoré majú viac ako štyri deti alebo majú viac ako 35 rokov a tri deti.

Návšteva indických surogačných kliník

 | 10.5.2016 | komentárov: 3

Obrazok Približne 12 000 cudzincov prichádza do Indie každý rok najať si surogačnú matku na vynosenie ich dieťaťa. Cena za vynosenie dieťaťa za rôzni. Objednávateľský pár si surogačnú matku vyberá z katalógu surogačných matiek, ktorý klinika ponúka. Julie Bindel, striktná oponentka surogačného materstva cestovala do Indie, aby sa dozvedela viac o tom, ako prebieha proces surogačného materstva na indických klinikách.

Prvá transplantácia maternice v Spojených štátoch

 | 15.3.2016 | komentárov: 2016

Obrazok Spojené štáty americké. Prinášame Vám zaujímavý článok týkajúci sa prvej transplantácie maternice v Spojených štátoch amerických. Transplantáciu vykonali lekári z Cleveland Clinic. Postup transplantácie zahŕňal odobratie orgánu, maternice od mŕtveho darcu a jej zavedenie do tela 26-ročnej ženy. Transplantácia trvala deväť hodín a prebehla úspešne.

INDIA A ŽENSKÁ STERILIZÁCIA

 | 14.3.2016 | komentárov: 2007

Obrazok India. Vláda v Indii chce zmeniť starý systém spôsobu antikoncepcie pre indické ženy. Modernizácia spočíva v zavedení injekčnej antikoncepcie pre ženy v štátnych zariadeniach.

Britskí vedci môžu geneticky modifikovať ľudské embryá

 | 11.2.2016 | komentárov: 2315

Obrazok Prinášame Vám aktuálnu informáciu týkajúcu sa zásahu do genetickej informácie ľudských embryí. Britskí vedci dostali v tomto smere zelenú a dúfajú, že modifikácia ľudských embryí bude veľkým prínosom pre liečbu neplodnosti.

PITVA: PRÁVNA ÚPRAVA A DÔVODY JEJ VYKONANIA, 2. časť

 | 16.12.2015 | komentárov: 2401

Lekár ktorý vykonáva pitvu, je okrem už spomenutých zákonných a podzákonných noriem, povinný rešpektovať aj metodické usmernenie Úradu pre dohľad číslo 25/1/2005 Štandardný postup pri výkone pitvy (v novelizovanom znení účinné od 01.01.2011 - ďalej len „Metodické usmernenie“), ktoré vydal Úrad pre dohľad. Táto interná inštrukcia priamo nadväzuje a precizuje to, čo je už uvedené v Zákone o zdravotných poisťovniach a mimo iné uvádza, že lekár vykonávajúci pitvu je povinný na jednej strane rešpektovať medicínske princípy a právne požiadavky na strane druhej.

PITVA: PRÁVNA ÚPRAVA A DÔVODY JEJ VYKONANIA, 1. časť

 | 15.12.2015 | komentárov: 1331

Po určení smrti lekárom, alebo konzíliom, možno na mŕtvom tele vykonať len pitvu, zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek, alebo zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.

V Prahe sa uskutočnila konferencia o Rozhodnutiach na konci života a eutanázii

 | 3.6.2015 | komentárov: 2

Na Akademii věd Českej republiky sa dňa 15. mája 2015 uskutočnila konferencia zameraná na problematiku Rozhodnutí na konci života a eutanázie. Debatovalo sa o tom, čo to eutanázie je, argumentovalo sa v prospech aj proti eutanázii.

Čínski vedci geneticky modifikovali ľudské embryá

 | 3.6.2015 | komentárov: 0

Čínski vedci minulý mesiac oznámili, že sa im podarilo upraviť genóm ľudských embryí. Takýto výskum je však etický sporný a vyvolal „búrlivú“ reakciu vo vedeckej komunite.

Poľsko: Poľská vláda schválila návrh zákona regulujúci IVF

 | 25.3.2015 | komentárov: 42

Poľská vláda schválila návrh zákona regulujúci výkon asistovanej reprodukcie v Poľsku. Doteraz nebol výkon asistovanej reprodukcie v Poľsku upravený žiadnym zákonom.

Právo embrya na život verzus právo ženy rozhodovať sa o vlastnom tele

 | 25.3.2015 | komentárov: 3289

Na otázky týkajúce sa statusu embrya, jeho práv a v súvislosti s tým aj práva ženy na možnosť či naopak neprípustnosť rozhodovať o svojom tele sú dané rôzne odpovede. Snáď najkonfliktnejšou a najrozpornejšou otázkou z tohto spektra je práve otázka týkajúca sa interrupcií.

Postihnuté dievča nechali vo Veľkej Británii zomrieť na dehydratáciu

 | 5.12.2014 | komentárov: 44

Obrazok Nakoľko nezákonná je eutanázia a asistovaná samovražda v Anglicku? Nedávny tragický prípad Nancy Fitzmauriceovej nasvedčuje, že sudcovia sú ochotní spraviť výnimku zo zákona.

ŠVAJČIARSKO: Počet turistov za asistovanou samovraždou sa zvyšuje

 | 9.10.2014 | komentárov: 2378

Obrazok Podľa predbežnej štúdie zverejnenej v časopise Journal of Medical Ethics sa počet ľudí, ktorí cestujú do Švajčiarska za účelom asistovanej samovraždy zvýšil o viac ako tretinu v rokoch 2008 až 2012, pričom pomoc pri umieraní bola poskytnutá 611 turistom z 31 krajín celého sveta.

USA: Budú legalizované kompenzácie za darovanie orgánu?

 | 25.9.2014 | komentárov: 2454

Obrazok V Spojených Štátoch Amerických je v zozname čakateľov na transplantáciu niektorého z orgánov zapísaných viac ako 123 000 ľudí, čo je veľmi vysoký počet vzhľadom na to, že za rok 2013 sa konalo iba 29 000 transplantácií, a to najmä z dôvodu nedostatku dobrovoľných (živých) darcov orgánov.

Ďalšie návrhy na legalizáciu eutanázie

 | 15.9.2014 | komentárov: 2279

Obrazok V dnešnej dobe sa v mnohých štátoch po celom svete rozpráva o zavedení niektorej z foriem eutanázie, resp. asistovanej samovraždy do právneho poriadku, teda o jej zlegalizovaní. Eutanáziu (z gréčtiny: dobrá smrť) môžeme rozdeliť na pasívnu a aktívnu.

ESĽP: Francúzska vláda podala vyjadrenie v prípade Vincent Lambert

 | 6.9.2014 | komentárov: 0

Obrazok Francúzska vláda podala 3. septembra 2014 vyjadrenie na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) k prípadu Vincent Lambert proti Francúzsku.

POĽSKO: Obnovenie diskusií o výhrade svedomia zdravotníckych pracovníkov

 | 15.8.2014 | komentárov: 2269

Obrazok Odmietnutie účasti na určitých medicínskych úkonoch na základe náboženskej viery alebo morálneho presvedčenia, je v Poľsku ústavne chránené právo a bolo schválené aj na Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v roku 2010. Na základe poľského práva, akýkoľvek lekár môže využiť výhradu svedomia, na základe ktorej žiaden lekár nie je povinný vykonať alebo zúčastňovať sa na potrate. Výhradu svedomia použil aj riaditeľ Varšavskej nemocnice ako dôvod pre odmietnutie výkonu potratu v jeho nemocnici, avšak jeho konanie malo za následok jeho výpoveď z postu riaditeľa. Táto udalosť začala v poctivo katolíckom Poľsku novú debatu v dlhotrvajúcej vojne prebiehajúcej medzi konzervatívcami a liberálmi o potratoch, homosexualite, antikoncepcii a in vitro oplodnení, ktoré sú podľa cirkvi neprípustné.

Veľká Británia pripravuje zmeny podmienok asistovanej samovraždy

 | 22.7.2014 | komentárov: 965

Obrazok Vo Veľkej Británii sa diskutuje o navrhovanej právnej úprave, ktorá by umožnila lekárom predpísať smrteľnú dávku lieku nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorým ostáva menej ako šesť mesiacov života.

Švajčiarsko: Asistovaná samovražda aj pre starých ľudí, ktorí netrpia nevyliečiteľnou chorobou

 | 4.7.2014 | komentárov: 2

Obrazok Švajčiarska organizácia Exit, ktorá pomáha ľuďom umrieť prostredníctvom asistovanej samovraždy, sa rozhodla rozšíriť svoje služby aj chorým starším ľuďom, ktorí netrpia nevyliečiteľnou chorobou.

Vyšlo prvé vydanie časopisu medicínskeho práva a bioetiky PRÁVO-MEDICÍNA.SK

 | 1.7.2014 | komentárov: 1346

Obrazok S radosťou oznamujeme vydanie prvého čísla časopisu medicínskeho práva a bioetiky PRÁVO-MEDICÍNA.SK. V tomto úvodnom čísle uverejňujeme práce študentov Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí sa zúčastnili novembrového sympózia „Právo a výzvy súčasnej medicíny“ v rámci projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013. Zároveň nás teší, že prvé číslo vydávame práve v deň založenia občianskeho združenia MEDIUS.

Austrália: Vláda nariadila reprodukčným klinikám zverejniť informácie o darcoch spermií

 | 25.6.2014 | komentárov: 2222

Obrazok Austrálska súkromná televízia prednedávnom odvysielala príbeh o žene, ktorá, ktorá zdedila rakovinu hrubého čreva. Nezdedila ju však po svojej matke. Chcela teda získať prístup k zdravotným informáciám o svojom biologickom otcovi – darcovi spermií, avšak jej žiadosť bola zamietnutá. Na základe toho nemohla kontaktovať ani svojich osem nevlastných súrodencov, s ktorými zdieľala darcu spermií a varovať ich pred prípadným rizikom rakoviny. Tento príbeh nám pripomína, prečo majú ľudia dôvod žiadať o prístup k informáciám o darcovi spermií, ktorý je ich biologickým otcom.

Kanadská Provincia Quebec schválila zákon povoľujúci asistovanú samovraždu

 | 13.6.2014 | komentárov: 1924

Obrazok O postupnej zmene v úvahách o prijateľnosti asistovanej samovraždy a eutanázie v Kanade sme informovali už dávnejšie. Hoci kanadská federálna vláda, ako aj Kanadská lekárska asociácia CMA (Canadian Medical Association) dlhé roky jednoznačne vyjadrujú a opätovne potvrdzujú svoj negatívny postoj voči eutanázii a asistovanej samovražde, členovia zákonodarného zboru provincie Quebec neustále vyvíjali úsilie o ich legalizáciu.

Poľsko: Má lekár povinnosť vykonávať interrupcie?

 | 12.6.2014 | komentárov: 1891

Obrazok V Poľsku sa znova otvorila debata o vykonávaní interrupcií a výhrade svedomia. V prevažne katolíckej krajine, ktorá už niekoľkokrát čelila sťažnostiam pred Európskym súdom pre ľudské práva, sa tentokrát k otázke povinnosti lekárov vykonávať interrupciu vyjadril aj premiér Donald Tusk.

SR: Nové nariadenie vlády SR k odberu a darcovstvu buniek a tkanív

 | 27.4.2014 | komentárov: 2

Obrazok Vláda Slovenskej republiky pripravuje nové nariadenie týkajúce sa odberov a darcovstva tkanív a buniek a tiež kritérií pre výber darcov. Toto nariadenie by malo zmeniť a doplniť doterajšie nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Lekári vyzývajú k revízii pravidiel pri darovaní orgánov od darcu-dieťaťa

 | 27.4.2014 | komentárov: 2231

Darovanie orgánov je pre pacientov so zlyhávajúcimi orgánmi často jedinou možnosťou ako zachrániť, alebo aspoň predĺžiť ich život o niekoľko rokov. Darcov, resp. orgánov vhodných na darovanie, je však asi v každej krajine nedostatok, dokonca ešte problematickejšie je to s orgánmi, ktoré by boli vhodné na darovanie pre malé deti. Aktuálne sa v Spojenom kráľovstve (UK) snažia o rozšírenie počtu takýchto orgánov požiadavkou na revíziu právnych predpisov.

Bodka za medzinárodnou konferenciou Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

 | 23.4.2014 | komentárov: 2312

Obrazok V dňoch 10. – 11.4.2014 sa v nových priestoroch konferenčnej sály KOŠICE HOTEL zišli svetoví odborníci zo siedmich európskych krajín z oblasti práva, medicíny, bioetiky, psychológie, farmakológie a morálnej teológie, aby prezentovali svoje názory a podelili sa s účastníkmi o svoje bohaté skúsenosti a na prezentované témy s ostatnými prednášajúcimi a účastníkmi živo diskutovali. Prítomní hostia si pochvaľovali multidisciplinárny charakter konferencie.

Obvinenie z nevykonávania potratov v Turecku

 | 23.4.2014 | komentárov: 2474

Turecká spoločnosť pôrodných asistentov a gynekológov sa v písomnom vyhlásení vyjadrila k tomu, že štátne nemocnice prestali vykonávať potraty.

Znepokojenie Rady Európy nad selektívnymi potratmi v Európe

 | 23.4.2014 | komentárov: 3

Nedávne štúdie, ktoré sa týkajú selektívnych potratov dievčat, praktikovaných vo východnej Európe, vzbudili pozornosť komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa.

Austrália: Prelomové rozhodnutie zaviedlo neutrálne pohlavie

 | 21.4.2014 | komentárov: 2545

Jednou z aktuálnych a často diskutovaných bioetických tém je aj téma sexuality a personality každého jednotlivca. Tejto oblasti sa nevyhýba už ani právo a jeho regulačné mechanizmy. Svojim rozhodnutím prispel do diskusie nedávno aj austrálsky Najvyšší súd, ktorý rozhodol v jednej z prelomových káuz týkajúcich sa definovania ľudského pohlavia mimo „štandardné“ binárne chápanie pohlavia: muž/žena.

Výzor, ktorý zabil?

 | 20.4.2014 | komentárov: 2032

Asistovaná samovražda je povolená vo viacerých krajinách sveta a môže byť riešením pre ľudí ako odísť z tohto sveta, pokiaľ sú nevyliečiteľne psychicky alebo fyzicky chorí a nemajú vôľu alebo silu bojovať s touto chorobou a radšej sa rozhodnú dôstojne odísť z tohto sveta v takom čase, kedy ešte nie sú na príťaž svojím rodičom alebo iným blízkym. Avšak v niektorých krajinách, ako je napríklad Belgicko a Švajčiarsko eutanázia naberá rozmer absurdnosti, pretože dôvody, pre ktoré sa eutanázia povoľuje, nie sú obmedzené len nevyliečiteľnú chorobu či dokonca najnovšie v Belgicku ani vekom alebo rozsahom mentálnej vyspelosti.

Prinášamé sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne vo veci očkovania

 | 24.1.2014 | komentárov: 2

Obrazok Prinášame sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne (High Court of Justice , Family Division), ktorý rozhodoval v spore rozvedených rodičov vo veci očkovania ich detí vakcínou MMR, keďže nevedeli dôjsť k vzájomnému konsenzu. Veľká Británia je krajina s dobrovoľným očkovaním, predmetom sporu a rozhodujúcim princípom pri rozhodovaní bola otázka, do akej miery rešpektovať rozhodnutie maloletých o im poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a taktiež čo je v najlepšom záujme dieťaťa.

Veľká Británia: Eutanázia pod drobnohľadom panelu deviatich sudcov

 | 10.1.2014 | komentárov: 2264

Obrazok V posledných mesiacoch sa vo Veľkej Británii rozpútala intenzívna diskusia ohľadom navrhovaných zmien tzv. 1961 Suicide Act, zákona, podľa ktorého je trestným činom asistovanie inému vziať si život. V hornej komore britského parlamentu sa v súčasnosti totiž nachádza návrh zákona od lorda Charlesa Falconera, ktorý eutanáziu legalizuje. K diskusii nemalou mierou prispelo aj vymenovanie tzv. panelu sudcov, ktorí sa budú zaoberať prípustnosťou eutanázie v troch spojených konaniach (tzv. „super-case“). V každom z konaní bol napadnutý zákon zakazujúci eutanáziu. Vymenovanie spomínaného panelu sudcov reaguje na závažnosť etických a právnych otázok, ktoré sú s eutanáziou spojené.

Zoznam prednášajúcich na konferencii Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu ZVEREJNENÝ!

 | 8.1.2014 | komentárov: 2311

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zoznam prednášajúcich konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu- je zverejnený na našich webových stránkach. V programe konferencie sú zaradené vystúpenia popredných odborníkov z oblasti práva, medicíny, psychológie, etiky z niekoľkých európskych krajín (Holandsko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Slovensko). Program budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Vyšlo nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky

 | 2.1.2014 | komentárov: 1899

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, Vol 3, No 3 (2013). Témou tohto monotematického čísla sú tzv. „wrongful life“ a „wrongful birth“ žaloby.

Belgicko: Senát schválil návrh zákona povoľujúci eutanáziu maloletým

 | 18.12.2013 | komentárov: 15

Obrazok Ako sme Vás už pred časom informovali, v Belgicku sa v posledných mesiacoch viedli diskusie o tom, či by zákonodarca nemal ešte viac liberalizovať právnu úpravu povoľujúcu vykonávanie eutanázií. Ako sa zdá, neostalo len pri diskusiách, ale horná komora belgického zákonodarného zboru minulý týždeň pristúpila k prvému kroku v tejto snahe, a to tým, že schválila návrh zákona povoľujúceho vykonanie eutanázie aj maloletým žiadateľom.

Príprava Európskeho dohovoru o obchodovaní s orgánmi

 | 9.12.2013 | komentárov: 1890

Obrazok Rada Európy (Council of Europe), vedúca organizácia zaoberajúca sa ochranou ľudských práv v Európe, začala plniť svoj legislatívny zámer vypracovať dohovor o zákaze obchodovania s ľudskými orgánmi.

Rusko zakázalo reklamu interrupcií

 | 5.12.2013 | komentárov: 1327

Ruský prezident V. Putin 25. novembra 2013 podpísal zákon, ktorý zakazuje akúkoľvek reklamu, či inú propagáciu interrupcií, a ktorý zároveň reguluje aj iné otázky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti. Zákon bol schválený Štátnou Dumou dňa 15. novembra a Radou federácie dňa 20. novembra.

Nenechajte si ujsť reláciu FOKUS na tému povinné očkovanie

 | 3.12.2013 | komentárov: 760

Obrazok Tento štvrtok bude relácia FOKUS na Dvojke venovaná problematike povinného očkovania.

Domáci pôrod

 | 1.12.2013 | komentárov: 5461

Obrazok Pripravili sme pre vás sumár uznesenia Ústavného súdu Českej republiky, v ktorom sťažovateľka namietala porušenie práva na súkromný život nedostatočnou právnou úpravou domácich pôrodov (sp. zn. Pl. ÚS 26/11).

Petícia EÚ versus výskum ľudského embrya

 | 18.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 18. októbra 2011 v prípade Brüstle vs. Greenpeace týkajúce sa ľudských embryí, v ktorom Súdny dvor EÚ zakázal patentovanie niektorých vynálezov využívajúcich ľudské embryonálne kmeňové bunky, stále púta veľkú pozornosť verejnosti a mohlo by mať aj ďalekosiahlejšie dôsledky. Uvedené rozhodnutie sa totiž stalo podnetom pre aktivistov pro-life skupiny s názvom One of Us, ktorí zhromaždili 1,5 mil. podpisov v rámci občianskej iniciatívy požadujúcej ukončenie embryonálneho výskumu.

Belgicko: Povoliť možnosť eutanázie pre maloletých?

 | 14.11.2013 | komentárov: 2165

Obrazok V posledných dňoch sa v Belgicku, jednej z mála krajín, kde je eutanázia legálna, vystupňovala debata okolo otázky, či povoliť možnosť zvoliť si takúto smrť aj pre maloletých alebo nie. Takýmto návrhom sa má totiž zaoberať belgický parlament a v prípade jeho prijatia by sa Belgicko stalo po Holandsku druhou krajinou, kde je eutanázia povolená aj pre maloletých. Navrhovaná zmena zákona by umožnila osobám mladším ako osemnásť rokov, ktoré sú schopné vyjadriť rozhodnutie za samých seba, požiadať o vykonanie eutanázie.

Môže byť uzatvorené manželstvo s osobou v bdelej kóme?

 | 14.11.2013 | komentárov: 2

Obrazok V zahraničí sa čoraz častejšie súdy zaoberajú otázkou tzv. surrogate- decision making. V týchto prípadoch – ak o určitých úkonoch (napr. pri autorizácii ukončenia úkonov podporujúcich život smrteľne chorého pacienta a pod.) rozhoduje za tú-ktorú osobu jej zástupca, je vôľa a jej prejav "prenesená" na druhú osobu – zástupcu. Ako ale postupovať, ak ide o uzavretie manželstva?

BODKA ZA DISKUSIOU: Môžeme disponovať svojím telom? Právne, medicínske a psychologické otázky transplantácií

 | 7.11.2013 | komentárov: 2299

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ sa včera 06. novembra 2013 uskutočnila posledná diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktorá bola venovaná téme transplantácií a možných dispozícií s telom, orgánmi, tkanivami.

Transplantácia kmeňových buniek v zahraničí a náhrada nákladov

 | 5.11.2013 | komentárov: 1

Neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúce sa náhrady nákladov pri transplantácii kmeňových buniek v zahraničí (sp. zn. 3 Cdo 161/2010). Nájdete ho v sekcii slovenská a česká judikatúra, vybrané medicínske zákroky.

Kanada - Môže byť odmeňovanie darcov orgánov na prospech?

 | 4.11.2013 | komentárov: 22

Obrazok Nedávna štúdia kanadských výskumníkov Lianne Barnieh a Bradena Mannsa z Univerzity v Calgary poukázala na možnosť zvýšenia množstva dostupných obličiek pre pacientov, ktorý čakajú na ich transplantáciu. Štúdiu autori publikovali v Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Pozvaní diskutéri na tému UD 2013: Môžeme disponovať svojím telom?

 | 4.11.2013 | komentárov: 1045

Obrazok Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 06. novembra 2013 o 15:30 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému Môžeme disponovať svojím telom? Právne, medicínske a psychologické otázky transplantácií prijali MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD., PhDr. Mária Humeníková, doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, OP, PhD. a Ing. arch. Radoslav Herda.

Eutanázia - nový zdroj darcovstva orgánov v Belgicku?

 | 2.11.2013 | komentárov: 1933

Obrazok Belgicko je v súčasnosti jednou z niekoľkých krajín, ktoré v určitých formách a za zákonom stanovených podmienok umožňujú výkon asistovanej samovraždy. Deje sa tak na základe zákona (The Belgian Act on Euthanasia) z roku 2002, ktorý eutanáziu definuje ako úmyselné ukončenie života inou osobou na vlastnú žiadosť dotknutého, a zároveň stanovuje náležitosti žiadosti o eutanáziu, povinnosti lekára a ďalšie podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné na to, aby bola eutanázia legálna.

BODKA ZA DISKUSIOU: Je ona "on"?- Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.

 | 25.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ sa v stredu 23. októbra 2013 uskutočnila druhá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013 na vybrané témy z medicínskeho práva. Prvá diskusia bola venovaná problematike Povinného očkovania, tento krát pozvaní hostia diskutovali na tému: Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.

UD 2013: Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.

 | 22.10.2013 | komentárov: 3

Obrazok Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2013 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika prijali MUDr. Danica Caisová, JUDr. Adam Doležal, LL.M. a Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.

UD 2013 pokračuje! Druhá diskusia na tému: Je ona „on“? Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika

 | 18.10.2013 | komentárov: 923

Obrazok Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ, Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Vás pozýva na diskusiu z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční v stredu 24.10.2013 o 15.30, v miestnosti P13 Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

BODKA ZA DISKUSIOU: Povinné očkovanie- balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta

 | 18.10.2013 | komentárov: 14

Obrazok Na Právnickej fakulte UPJŠ bol v stredu 16. októbra 2013 zahájený projekt UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013. UD 2013 je séria univerzitných dišpút, ktorú organizuje už druhý rok Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s odbornými partnermi Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

UD 2013: Povinné očkovania- balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta - predstavenie diskutérov

 | 14.10.2013 | komentárov: 932

Obrazok Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému „Povinné očkovania - balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta“, prijali odborníci z oblasti medicíny, aplikovanej etiky, práva aj zástupca aktívnej občianskej spoločnosti. Na vysoko aktuálnu tému budú diskutovať:MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, Mgr. Adriána Jesenková, PhD., Ing. Marián Filo a JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.

Holandsko: počet osôb postupujúcich eutanáziu narastá

 | 10.10.2013 | komentárov: 2229

Obrazok Od momentu prijatia legislatívy povoľujúcej v Holandsku lekársku eutanáziu sa počet osôb, ktorí eutanáziu podstúpili, viac než zdvojnásobil a za posledný rok je badateľný nárast až o 13%.

Čína: Ďalšie škandály napriek reformám transplantácie orgánov

 | 30.9.2013 | komentárov: 631

Obrazok Čína zavádza nový národný systém darovania orgánov a transplantácií. Lekárska agentúra tvrdí, že reformami sa realizujú politické zmeny, ale nedávne škandály a nedostatok transparentnosti podnietilo otázky verejnosti – či avizované zmeny budú v konečnom dôsledku úspešné.

Súdne preskúmanie lekárskej správy

 | 28.9.2013 | komentárov: 1908

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky vo veci 3 Ans 11/2008 – 48, týkajúce sa otázky súdneho preskúmania lekárskej správy.

PRÁVO EMBRYA NA ŽIVOT VERZUS PRÁVO ŽENY ROZHODOVAŤ SA O SVOJOM „TELE“

 | 24.9.2013 | komentárov: 56

Obrazok Morálka, filozofia, náboženstvo, právo, medicína.... každý systém sa zaoberá otázkou, kedy vzniká život. Či vzniká spojením najväčšej a najmenšej bunky v ľudskom tele, alebo až prvým pohybom v lone matky, či vzniká prvým nadýchnutím a či vôbec ho možno považovať za ľudský organizmus, keď sa v prvých týždňoch podobá skôr na iné živočíšne druhy ako na človeka. Jeden systém odmieta potraty, druhý hovorí, že život pred narodením je takisto po-trebné chrániť, a predsa nie je porušením, ak niekto tento život ukončí. Na druhej strane nie je práve žena tá, ktorá by sa mala rozhodnúť o tom, či je schopná podujať sa na úlohu matky? Či práve ona dokáže niesť ťarchu zodpovednosti po zvyšok svojho života za život niekoho iné-ho? Odpoveď si môžeme dať sami, ale rozhodnutie, to konečné, ostáva len na žene – matke.

Nesplnenie očkovacej povinnosti ako dôvod neprijatia do predškolského zariadenia

 | 13.9.2013 | komentárov: 1344

Nejvyšší správny súd Českej republiky rozhodoval v prípade 8 As 6/2011, ktorý sa týkal neprijatia maloletej M.N. do predškolského zariadenia z dôvodu nesplnenia očkovacej povinnosti.

Očkovanie vo Francúzsku

 | 3.9.2013 | komentárov: 2237

Obrazok Očkovanie je jedným z najúčinnejších prostriedkov prevencie proti infekčným chorobám. Očkovacie látky majú v porovnaní s inými liekmi svoje špecifiká. Podávajú sa osobám, ktoré sú a priori zdravé, aby ich v budúcnosti chránili pred vznikom choroby. Vakcinácia má aj nesporný celospoločenský prínos, keďže zabraňuje šíreniu infekčných chorôb medzi obyvateľstvo.

Domáce pôrody – dostanú zelenú? V Českej republike sa čaká na rozhodnutie Ústavného súdu

 | 27.8.2013 | komentárov: 2004

Obrazok Či rodiť doma alebo v zdravotníckom zariadení je otázka, na ktorú existujú argumenty podporujúce obe možné odpovede. Tými najčastejšími argumentmi stojacimi na strane „za“ sú tie, ktoré do popredia kladú právo slobodnej voľby ženy. Podľa týchto názorov je právom ženy rozhodnúť sa čo považuje za bezpečnejšie, prirodzené alebo kde sa cíti viac pohodlne. Existenciu tohto práva potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len ESĽP), ktorý potvrdil, že ženy majú právo zvoliť si domáci pôrod a štát má povinnosť im túto voľbu prakticky zabezpečiť. Otázkou je ako štát zabezpečuje túto možnosť najmä v krajinách viac tradičných.

Veľká Británia naďalej proti eutanázii

 | 23.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok Britský odvolací súd (The Court of Appeal) potvrdil zákaz eutanázie, keď svojím rozhodnutím zamietol odvolanie dvoch ťažko postihnutých mužov dožadujúcich sa možnosti uplatniť si svoje „právo na smrť“, ktorá by pre nich znamenala dôstojný koniec.

Veľká Británia – In vitro fertilizácia po smrti otca

 | 22.8.2013 | komentárov: 2499

Obrazok Britka konala protiprávne, keď použila spermie svojho muža po jeho smrti za účelom splodiť dieťa. Žena prepísala právnu históriu tým, že vycestovala do Európy za in vitro oplodnením ( IVF- in vitro fertilisation), hoci je podľa britského práva protiprávne odobrať, transportovať a použiť spermie muža na účely IVF bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) dokonca ženu a jej lekárov podporovala v porušovaní práva.

Wales prijal systém predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov po smrti

 | 2.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok Wales sa stane prvým národom vo Veľkej Británii, ktorá zavedie systém predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov po smrti človeka. Nový návrh zákona, schválený Waleským národným zhromaždením, umožňuje, aby orgány mohli byť odňaté osobe, ktorá zomrela, pokiaľ ona sama alebo jej blízki aktívne nevyjadrili svoj nesúhlas. Súčasný dobrovoľný systém, v ktorom orgány darujú iba nositelia karty darcu alebo osoby zaregistrované ako darcovia na internete, tak už nebude môcť pôsobiť na celoštátnej úrovni. Orgány odobraté z tiel vo Walese by však mohli byť použité aj v iných častiach krajiny, kde je aj naďalej potrebný aktívny súhlas s darovaním.

Francúzsko umožnilo medicínsky výskum ľudských embryí

 | 24.7.2013 | komentárov: 573

Obrazok Francúzsky parlament prijal za výrazného nesúhlasu pravice a náboženských hnutí návrh zákona, ktorý po splnení zákonom stanovených podmienok, umožňuje výskum ľudských embryí a kmeňových buniek.

Veľká Británia: Nová revolučná metóda v screeningu embryí pri IVF

 | 10.7.2013 | komentárov: 2242

Obrazok Národný inštitút pre výskum zdravia (The National Institute for Health Research- NIHR) vo Veľkej Británii oznámil narodenie prvého dieťaťa prostredníctvom in vitro oplodnenia, pri ktorom využili novú revolučnú metódu selekcie embryí v predimplantačnom testovaní

Veľká Británia: Vláda podporila použitie DNA troch rodičov v asistovanej reprodukcii

 | 30.6.2013 | komentárov: 1007

Obrazok Veľká Británia ako prvá krajina na svete povolí využitie DNA troch rodičov pri in vitro fertilizácii. Vláda by mala vypracovať právnu úpravu regulujúcu využitie tejto techniky do konca roka 2013, pričom sa očakáva, že v roku 2014 bude predložená parlamentu.

Slovenská lekárnická komora odborným partnerom konferencie

 | 25.6.2013 | komentárov: 2296

Obrazok S potešením Vám môžeme oznámiť, že Slovenská lekárnická komora sa stala odborným partnerom konferencie „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, na základe čoho sa pri realizácii tohto podujatia môžeme opierať o podporu a odbornosť predstaviteľov SLEK-u.

Vyšlo nové číslo Journal of Medical Ethics

 | 25.6.2013 | komentárov: 27491

Obrazok Najnovšie vydanie Journal of Medical Ethics /Journal of Medical Ethics, July 2013, Volume 39, Issue 7/ je zamerané na problematiku mužskej obriezky. Aké sú zdravotné výhody a nevýhody mužskej obriezky? Mala by byť povolená len z náboženských dôvodov? Kto má zodpovedať za škodu na zdraví spôsobenú obriezkou? Za akých podmienok je obriezka prijateľná?

Právnická fakulta UPJŠ Košice sa stala odborným partnerom konferencie

 | 14.6.2013 | komentárov: 1010

Obrazok Medicínske právo ako oblasť právneho systému v našej spoločnosti sa dostáva do čoraz väčšieho povedomia a záujmu tak odbornej verejnosti, ako aj študentov práva, čoho dôkazom je aj Klinika medicínskeho práva, ktorú pre svojich študentov otvorila Právnická fakulta UPJŠ Košice.

MUDr. Darina Sedláková, MPH za Kanceláriu WHO na Slovensku vyjadruje podporu konferencii

 | 6.6.2013 | komentárov: 1169

Obrazok Reprodukčné zdravie a reprodukčné práva tvoria jednu z významných politík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Potrebu odbornej diskusie o aspektoch tejto témy podčiarkuje aj MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

Vážne chorej žene zo Salvádoru odopreli postúpiť potrat

 | 4.6.2013 | komentárov: 1

Obrazok Najvyšší súd v stredoamerickom štáte Salvádor zakázal potrat mladej žene, ktorá čaká dieťa, ktorému absentuje veľká časť mozgu a lebky. Sama dokonca trpí vážnou nevyliečiteľnou chorobou tzv. lupus (celým názvom "systémový lupus erytematózus").

Webová stránka konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu 2014 spustená!

 | 3.6.2013 | komentárov: 1

Obrazok Komora pre medicínske právo- MEDIUS , o.z. Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu venovanú ženskému zdraviu, ktorá sa bude konať v 10.-11. apríla 2014 v konferenčných priestoroch VERITAS v Košiciach. Nad konferenciou prevzal záštitu primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Registračný systém spúšťame už v júli 2013. Prihláste sa čo najskôr a zúčastníte sa tohto jedinečného podujatia.

Záštitu na konferenciou Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu prevzal primátor Košíc - MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.

 | 1.6.2013 | komentárov: 3

Obrazok Príprava konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu je v plnom prúde.Aktuálnosť zvolenej témy, ktorá sa týka reprodukčného zdravia, a to nielen z pohľadu medicíny, ale celkovo ako spoločenskej otázky reflektujú nielen odborné organizácie ale aj samospráva.

Štát Vermont ako tretí americký štát v poradí legalizuje asistovanú samovraždu

 | 22.5.2013 | komentárov: 3

Obrazok Vermontský parlament schválil návrh zákona "The Patient Choice and Control at End of Life Act", ktorý umožňuje smrteľne chorým pacientom požiadať lekára o ukončenie svojho života.

Tehotná žena pod nohami rodiny, mŕtvy plod a svokrovci pred súdom

 | 17.4.2013 | komentárov: 2259

Obrazok Príslušníci rodiny dvadsaťročnej Suvarany Gaikwad sú stíhaní za vraždu dvojmesačného plodu dievčaťa po tom, ako tehotnú Suvaranu údajne bili a kopali do žalúdka.

Lekári žiadajú anglický súd o povolenie vykonať interrupciu bez súhlasu mentálne chorej pacientky

 | 16.4.2013 | komentárov: 2320

Lekári žiadajú súd o vydanie povolenia na vykonanie interrupcie mentálne chorej ženy bez jej súhlasu

Aká je právna úprava počítania potratov v rôznych štátoch?

 | 22.3.2013 | komentárov: 1979

Obrazok Podľa posledných informácií z čínskeho ministerstva zdravotnítva bolo od roku 1971 keď sa zaviedla "politika jedného dieťaťa" vykonaných 336 miliónov potratov. Napriek tomu, že sa otázka akým spôsobom sa zaznamenávajú tieto udalosti zdá banálna, v rôznych právnych kultúrach sa k nej pristupuje rôzne.

Tasmánia sa chystá „zmierniť“ právo týkajúce sa potratov – tzv. Abortion Law

 | 14.3.2013 | komentárov: 2067

Obrazok Tasmánia, jeden zo štátov Austrálie, sa chystá liberalizovať oblasť práva týkajúcu sa potratov, tzv. Abortion Law. Ministerka zdravotníctva Michelle O´Byrne zverejnila návrh zákona (private member´s bill), ktorý dekriminalizuje potraty a naopak sankcionuje protesty proti nim. Členovia parlamentu budú môcť slobodne hlasovať a vyjadriť sa k predmetu návrhu zákona, ktorý bude prediskutovaný v priebehu roka.

Nemecko odhalilo korupciu pri transplantácii orgánov

 | 25.2.2013 | komentárov: 1913

Obrazok Nemeckom začal začiatkom nového roka opäť otriasať škandál súvisiaci s tamojším systémom transplantácie orgánov. Lekári na klinike v Lipsku umožnili 38 pacientom prednostnú transplantáciu pečene a to takým spôsobom, že falšovali údaje tak, aby sa ich prípad zdal akútnejší než v skutočnosti bol.

Francúzski lekári majú zákaz predpisovať antikoncepcie Diane35

 | 11.2.2013 | komentárov: 928

Obrazok Vo Francúzsku zakázali predpisovanie lieku proti akné Diane35, ktorý sa ale často a bežne používa aj ako antikoncepčný prostriedok.

Francúzsko otvorilo dvere asistovanej samovražde

 | 13.1.2013 | komentárov: 2230

Obrazok Správa vypracovaná pre francúzsku vládu načala proces, ktorý možno povedie k legislatíve povoľujúcej výkon asistovanej samovraždy vo Francúzsku.

Tabletka na vyvolanie potratu

 | 5.1.2013 | komentárov: 2303

Obrazok Je pravdepodobné, že sa v lekárniach vyskytne nová tabletka.

Očkovanie proti chrípke

 | 6.12.2012 | komentárov: 2228

Poskytovanie vakcín v chrípkovej sezóne 2012-2013.

Vlak zdravých pľúc

 | 14.11.2012 | komentárov: 2

Blíži sa 14.november, ktorý je svetovým dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)

Návrh zákona o eutanázii v Nemecku

 | 5.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok Problém eutanázie a otázka ukončenia života sú nesmierne komplikovanou témou a snaha vyriešiť ich prostredníctvom zákonov je veľmi ťažká. Obzvlášť v Nemecku je eutanázia v dôsledku trpkých historických skúseností citlivou témou a predmetom spoločenskej kritiky, pretože vyvoláva spojitosť využitia eutanázie počas nacistického režimu. Posledné mesiace (približne od augusta 2012) je však táto téma v Nemecku veľmi aktuálna.

Dánsko sprísnilo právnu úpravu darcovstva spermií

 | 5.11.2012 | komentárov: 2233

Obrazok Dánsko sprísňuje pravidlá darovania spermií po tom, čo sa zistilo, že darca preniesol vzácnu dedičnú chorobu tzv. neofibromatózu najmenej na 5 detí zo 43, ktorých je údajným otcom.

Holandský princ ležiaci v kóme by mal byť prevezený z Veľkej Británie, aby mohol zomrieť v Holandsku

 | 25.9.2012 | komentárov: 2325

Istý holandský politik znovu otvoril diskusiu na tému „právo na smrť“ keď požiadal, aby bol princ krajiny ležiaci v kóme v londýnskej nemocnici, prevezený domov, aby tam mohol byť odpojený od prístrojov, ktoré ho udržiavajú pri živote.

Britská etická komisia spustila diskusiu na tému etických aspektov „tuningovania“ ľudského mozgu

 | 3.9.2012 | komentárov: 1

Obrazok Témou diskusie sa stali nové technológie schopné preniknúť do ľudského mozgu s cieľom vzbudiť v jednotlivcovi super ľudské schopnosti, zvýšenú koncentráciu či vytvoriť myšlienkovo-riadené zbrane. Téma super-ľudského mozogu okamžite rozprúdila rozsiahlu etickú diskusiu.

ESĽP: Taliansky zákon o asistovanej reprodukcii porušuje čl. 8 Dohovoru

 | 30.8.2012 | komentárov: 2209

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva predvčerom (28.8.) rozhodol v prípade Costa a Pavan v. Taliansko (sťažnosť 54270/10). Rozhodnutie súdu, ktoré zatiaľ nie je konečné, jednomyseľne konštatuje porušenie článku 8 Európskeho Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života).

Carter v Canada – otvorená diskusia o práve dôstojne umrieť

 | 29.8.2012 | komentárov: 0

Obrazok Hoci moderná medicína výrazne prispela k rozvoju humanity, nedokáže úplne odstrániť utrpenie a bolesť spojené s procesom umierania. Každý človek sa musí vysporiadať so smrťou svojím vlastným spôsobom, ktorý závisí od jeho zdravia, hodnôt a osobných životných okolností. Miera znesiteľnosti fyzickej bolesti a psychického utrpenia je odlišná u každého človeka. Preto má každý právne spôsobilý dospelý človek nesporné osobné a občianske právo – právo umrieť spôsobom a v čase, aký si zvolil. /Z manifestu Liberty and death: a manifesto concerning an individual's right to choose to die, Derek Humphry 2009, http://www.assistedsuicide.org (voľný preklad)/

Chirurgovia požadujú od Kongresu povolenie transplantácií medzi HIV pozitívnymi

 | 21.8.2012 | komentárov: 924

Obrazok Podľa zástancov zrušenia súčasného zákona môže zmena zachrániť tisícku životov ročne

Nemecko: Nová úprava darcovstva orgánov

 | 2.8.2012 | komentárov: 2001

Obrazok Pravidlá darcovstva orgánov v Nemecku sa budú meniť. V budúcnosti sa majú úrady pravidelne pýtať všetkých občanov starších ako 16 rokov, či sú ochotní darovať svoje orgány. Podľa teraz platného zákona si musia Nemci preukaz darcu orgánov obstarať sami z vlastnej iniciatívy.

Eutanázia, historický exkurz a právna úprava

 | 21.7.2012 | komentárov: 2875

Obrazok Smrť je niekedy trestom, často darom a pre mnohých dobrodením. (Seneca) Smrť je téma, ktorá v ľuďoch rezonuje od nepamäti. Vo všeobecnosti vyvoláva množstvo otázok, či obáv. Osobitnou kapitolou sú najmä otázky samovrážd a usmrtení na žiadosť. Čo vedie ľudí k takémuto konaniu? Psychická porucha? Hlúpy rozmar? Alebo snáď ozaj závažné dôvody?

Prípad Holandska: Zvyšuje legalizácia eutanázie počet úmrtí týmto spôsobom?

 | 20.7.2012 | komentárov: 0

Obrazok Zvýšuje legalizácia eutanázie početnosť úmrtí takouto formou? Najnovšia štúdia, ktorú realizoval Lancet Magazine na základe dotazníkov rozoslaných lekárom po celej krajine, ukazuje, že tomu tam nie je. Túto štúdiu si všimol Washington Post.

ŠVAJČIARSKO: Takmer 300 asistovaných samovrážd ročne

 | 13.7.2012 | komentárov: 2214

Obrazok Až 5 z 1000 úmrtí vo Švajčiarsku došlo následkom asistovanej samovraždy. Podľa prvých oficiálne zverejnených údajov si tento spôsob usmrtenia vyberajú skôr ženy než muži.

VEDCI MENIA PRAVIDLÁ ĽUDSKEJ REPRODUKCIE

 | 21.6.2012 | komentárov: 1993

Obrazok Bunky ženských vaječníkov vytvorené v laboratóriu môžu znamenať revolúciu v liečbe plodnosti a dokonca aj odvrátiť menopauzu

Interrupcia a eugenika pred Európskym súdom pre ľudské práva

 | 13.6.2012 | komentárov: 2450

Súd bol vyzvaný, aby rozhodol o existencii „práva na eugenickú interrupciu.“

Štát Georgia zakázal väčšinu interrupcií v pokročilom štádiu gravidity a asistovanú samovraždu

 | 12.6.2012 | komentárov: 0

Obrazok Guvernér Georgie Nathan Deal uzákonil dva právne predpisy, ktoré obmedzujú interrupcie v pokročilom štádiu gravidity a asistovanú samovraždu v štáte.

Nemeckí lekári pohoršení ambulantnou eutanáziou v Holandsku

 | 29.2.2012 | komentárov: 1902

Obrazok V Holandsku sa od 1.marca majú zriadiť "mobilné tímy lekárov", ktoré budú vykonávať eutanáziu priamo u pacienta doma. Táto skutočnosť šokovala nemeckých lekárov.

Surogačné materstvo, eutanázia: najnovšie prieskumy ostro kritizované

 | 6.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok Pri príležitosti prezidentských volieb v apríli tohto roka a zároveň blížiaceho sa „Týždňa informácií o rodinných právach“, ktorý bude prebiehať v dňoch od 13.febrára do 17.februára, Notárska Komora v Paríži zorganizovala veľký prieskum o každodenných spoločenských otázkach týkajúcich sa eutanázie, surogačného materstva, dedičstva, homosexuálnych párov a iné.

Umelý semenník možno vytvorí semeno pre neplodných mužov

 | 23.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Výskumníci v Kalifornii sa pokúšajú vytvoriť umelý semenník produkujúci ľudské semeno.

Trestné stíhanie za „pomoc“ manželke umrieť

 | 16.1.2012 | komentárov: 1956

Obrazok Jean Mercier je muž, ktorý „dopomohol“ dňa 10. novembra 2011 v meste Saint-Étienne svojej 83-ročnej vážne chorej manželke k samovražde. 11. januára 2012 bol vypočutý a obvinený z úmyselnej vraždy a neposkytnutia pomoci osobe v nebezpečenstve.

Právna úprava náhradného materstva -Švajčiarsko

 | 7.12.2011 | komentárov: 612

Obrazok Švajčiarsko je známe ako krajina s nadštandardnou kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti a zároveň ako krajina otvorená novodobým tendenciám v oblasti medicíny. V prípade asistovanej reprodukcie a surogačného materstva patrí práve švajčiarska právna úprava medzi tie najreštriktívnejšie v rámci Európy.

EÚ: Spor v Bruseli kvôli výskumu kmeňových buniek

 | 1.12.2011 | komentárov: 2235

Obrazok Financovanie výskumu kmeňových buniek sa môže stať predmetom sporu medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Podľa tvrdenia skupiny európskych poslancov z viacerých frakcií chce bruselský úrad dohodnúť pravidlá pre výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek.

Surogačné materstvo- prijateľná forma ľudskej reprodukcie?- diskusia na PrF UPJŠ

 | 29.11.2011 | komentárov: 1910

Obrazok Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a ELSOU Košice organizuje moderovanú diskusiu na tému Surogačné materstvo- prijateľná forma ľudskej reprodukcie? Naväzujeme na sériu diskusií, ktoré sme organizovali v letnom semestri minulého akademického roka na pôde Právnickej fakulty na tému asistovanej reprodukcie v apríli 2011 a na tému Eutanázia- právo na smrť v máji tohto roka.

Francúzsko: Návrh zákona o prístupe neplnoletých osôb k potratu a antikoncepcii

 | 22.11.2011 | komentárov: 1910

Obrazok Bérengère Poletti, poslankyňa za stranu UMP (Union pour un Mouvement Populaire, Zväz za ľudové hnutie), predložila 14. novembra 2011 francúzskemu Národnému zhromaždeniu návrh zákona týkajúci sa uľahčenia prístupu neplnoletých osôb k potratu a antikoncepcii, ktorý zaručí ich bezplatnosť a anonymitu pre tých, ktorí si to želajú.

USA: Úsilie o novú ústavnú zmenu predstavuje nový smer v boji proti potratom

 | 5.11.2011 | komentárov: 2014

Obrazok Dňa 08. novembra sa voliči v Mississippi v referende vyjadria k dodatku ústavy, na základe ktorého by sa oplodnené ľudské vajíčko považovalo za subjekt práva. Tento dodatok ústavy by súčasne považoval potrat a niektoré formy antikoncepcie za vraždu. Podobné iniciatívy sa v súčasnosti objavujú v ďalších šiestich štátoch USA vrátane Floridy a Ohia.Zástancovia tejto „osobnostnej“ ústavnej zmeny („personhood amendments“), ako ju nazývajú, dúfajú, že v rámci verejnej diskusie dosiahnu úspech.

Spolková rada navrhuje zmenu zákona o transplantácii

 | 31.10.2011 | komentárov: 685

Obrazok Spolková rada 23. septembra 2011 odporučila spolkovej vláde v prvom kole návrh na zmenu zákona o transplantácii (TpGs) a uzavrela pripomienkové konanie k vládnemu návrhu. Tento návrh má implementovať európsku smernicu 2010/53/EU o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu.

Rozsudok SD EÚ rozoberajúci ľudské embryá

 | 20.10.2011 | komentárov: 633

Obrazok Súdny dvor EÚ rozhodol v prejudiciálnom konaní vo veci Oliver Brüstle proti Greenpeace eV. Súčasťou rozhodnutia bol výklad smernice EÚ a analýza problému patentovateľnosti spôsobov výskumu embryonálnych buniek.

Američtí vědci klonovali embryonální kmenové buňky

 | 10.10.2011 | komentárov: 1050

Obrazok Američtí vědci poprvé použili klonovací techniku, aby získali embryonální kmenové buňky schopné dalšího růstu. Oznámil to vědecký časopis Nature. Úspěch je podle expertů mezníkem ve výzkumu kmenových buněk, ale zároveň možná i zdrojem nových etických sporů

Nemecko: Podvod – Piercing & Co. Kto to zaplatí ?

 | 7.10.2011 | komentárov: 2153

Obrazok Prinášame názor nemeckého právnika, odborníka na medicínske právo, Dr. Stebnera na uhrádzanie liečby komplikácií spôsobenými skrášľovácimi operáciami zo zdravotného a nemocenského poistenia.

Britskí lekári vedú prvé experimenty s embryonálnymi kmeňovými bunkami v Európe

 | 27.9.2011 | komentárov: 1885

Obrazok Lekári v Moorfields Eye Hospital v Londýne dostali zelenú na realizáciu prvej klinickej štúdie s použitím ľudských embryonálnych kmeňových buniek v Európe. Budú vstrekovať sietnicové bunky do očí 12 pacientov s nevyliečiteľnou chorobou, Stargardtovou škvrnitou dystrofiou, ktorá spôsobuje postupnú stratu zraku.

Smrť človeka – vymedzenie, právne súvislosti pri určovaní smrti

 | 26.9.2011 | komentárov: 2032

Obrazok Smrť človeka je prirodzeným zavŕšením jeho života na Zemi, keďže človek je bytosťou smrteľnou. Je pojmom, ktorý vyvoláva viaceré otázky a diskusie, z rôznych uhlov pohľadu sa stáva predmetom záujmu mnohých vedných disciplín, najmä medicíny, práva, filozofie, psychológie, náboženských vied a etiky.

Lichtenštejnsko v referendu odmítlo liberalizovat potraty

 | 20.9.2011 | komentárov: 2309

Obrazok Lichtenštejnsko v referendu odmítlo liberalizovat potratové zákonodárství. Proti návrhu povolit potraty v prvních 12 týdnech těhotenství nebo v případě vážného poškození vývoje plodu hlasovalo 52,3 procenta lidí.

Texaská medicínska komisia o obmedzení využívania kmeňových buniek

 | 29.8.2011 | komentárov: 5516

Obrazok Člen texaskej medicínskej komisie oznámil, že sa komisia sa snaží o zavedenie obmedzení pri transplantácii kmeňových buniek.

Čína zakročila proti ilegálnym transplantáciám

 | 20.8.2011 | komentárov: 2385

Obrazok Čínske ministerstvo zdravotníctva formou zákonných úprav bojuje s ilegálnym obchodom s ľudskými orgánmi

Francúzsky lekár sa priznal k zabitiu pacientov

 | 17.8.2011 | komentárov: 3

Obrazok Francúzske média priniesli v sobotu správu o priznaní lekára k zabitiu starších chorých pacientov smrtiacimi injekciami

V Indii teraz hrozí 10 rokov väzenia za ilegálny obchod s orgánmi

 | 15.8.2011 | komentárov: 714

Obrazok Obchodovanie s ľudskými orgánmi Vás v Indii čoskoro môže dostať za mreže až na 10 rokov a uložiť pokutu až do výšky 217 000 USD.

Rodina dostala povolenie na odber vajíčok z vaječníkov mŕtvej dcéry

 | 15.8.2011 | komentárov: 2150

Obrazok Izraelský súd sa zapísal do medzinárodnej právnej histórie, keď povolil rodine odobrať vajíčka z vaječníkov ich mŕtvej dcéry. Ako informoval denník Haaretz, izraelský súd povolil rodine Chen Aida Ayashovej, ktorá zomrela minulý týždeň po zrážke autom, nechať odobrať a zmraziť jej vajíčka.

Diskusia eutanázia: zhrnutie

 | 8.8.2011 | komentárov: 5616

Obrazok Začiatkom mája zorganizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS diskusiu o eutanázi, ktorá sa uskutočnila na pôde Právnickej fakulty UPJŠ. Aj napriek nabitému programu si jeden z diskutujúcich účastníkov JUDr., ICDr. Juraj Jurica Ph.D. našiel čas na jej zhodnotenie. Prinášame jeho zhrnutie.

Severní Karolína zavedla přísnější pravidla pro interrupce

 | 2.8.2011 | komentárov: 680

Obrazok Ženy žádající v Severní Karolíně o potrat budou muset čekat na zákrok 24 hodin a během této doby dostanou ultrazvukový snímek svého plodu, aby znovu zvážily své rozhodnutí.

Oliver Brüstle v. Greenpeace eV.

 | 20.7.2011 | komentárov: 2222

Obrazok Uverejňujeme preklad stanoviska generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora M. Yves Bota k prípadu Oliver Brüstle v. Greenpeace eV. V tomto prípade má Európsky súdny dvor poprvýkrát za úlohu posúdiť využitie embryí na priemyselné a obchodné účely. Predbežnú otázku týkajúcu sa interpretácie termínu ľudské embryo Európskemu súdnemu dvoru predložil nemecký Bundesgerichtshof - federálny súd, ktorý rozhodoval o odvolaní Olivera Brustla voči rozhodnutiu Federálneho patentového súdu. Stanovisko gen. advokáta je významné najmä preto, že ľudské embryo európske normy (smernica 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov ) ani legislatíva mnohých členských štátov nedefinuje. Definovanie embryonálnych buniek sa totiž pasuje s problémom uzavretosti základných právnych kategórií, s ktorými teória operuje už od čias rímskeho práva- kategóriou osoby alebo veci. Určenie a definovanie právneho postavenia ľudského embrya a embryonálnych buniek lavíruje v spektre medzi týmito dvoma možnosťami, pričom v snahe vyhnúť sa etickej dileme častokrát akákoľvek definícia embrya absentuje. Stanovisko generálneho advokáta k prípadu Brüstle pripisuje bunkám schopným vyvinúť sa v ľudskú bytosť zvláštny status, ktorý bráni ich zaradeniu medzi predmety patentu z dôvodu ochrany ľudskej dôstojnosti. Patentovanie nie je prípustné ani vtedy, ak sa využívajú embryonálne kmeňové (pluripotentné) bunky, ak si ich použitie vyžiadalo zničenie alebo modifikáciu ľudského embrya.

Taliansko: Dolná komora parlamentu prijala nový zákon o predbežných usmerneniach

 | 19.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dolná komora talianskeho parlamentu schválila kontroverzný zákon o predbežných usmerneniach (legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento-DAT), ktorý zakazuje odopretie hydratácie a výživy pacientom v kóme. Zákon bol dolnou komorou schválený po dva a pol roku od predloženia pôvodného návrhu ministerstva zdravotníctva tzv. ddl Calabrò. Po schválení text zákona putuje do Senátu, kde sa zástupca skupiny Pdl Gasparri posnaží o čo najrýchlejšie schválenie.

Nemecký parlament vo štvrtok odsúhlasil obmedzené využitie genetického testovania ľudských embryí

 | 10.7.2011 | komentárov: 2

Obrazok Predimplantačná genetická diagnostika (PGD- preimplantation genetic diagnosis) , pri ktorej sa jedna až dve bunky extrahujú z vyvíjajúceho sa embrya za účelom testovania genetických porúch, rozdelila vlády jednotlivých štátov. Mnohí proti nej protestujú z náboženských či etických dôvodov alebo namietajú, že diagnostika umožní rodičom, aby si vybrali „dieťa na mieru“.

Právna úprava asistovanej reprodukcie v Spojených štátoch

 | 27.6.2011 | komentárov: 1879

Obrazok V januári roku 2009 viedla správa o osmerčatách ktoré sa narodili Nadyi Suleman, prezývanej „Octomom“ (matka osmerčiat) k ostrej diskusii o úlohe asistovanej reprodukcie (ART). Použitie ART sa v USA exponenciálne zvyšuje, čo je odrazom vysokého dopytu po tejto metóde a minimálnej právnej regulácie. V roku 2006 CDC zaznamenalo 43.343 živo narodených detí pomocou asistovanej reprodukcie, čo je viac ako dvojnásobok počtu z roku 1996. Otázkou však ostáva, ako asistovanú reprodukciu čo najlepšie regulovať zákonom.

LEGÁLNOSŤ SUROGAČNÉHO MATERSTVA VO FRANCÚZSKU

 | 17.6.2011 | komentárov: 1017

Obrazok Právny systém Francúzskej republiky umožňuje na základe článku 423 príslušného Občianskeho súdneho poriadku udeliť prokuratúre právomoc zasiahnuť v prípadoch, keď dôjde k narušeniu verejného poriadku. V zmysle tohto ustanovenia prokuratúra zakročila v prípade rozsudkov, ktoré sa zaoberali legálnosťou dohôd o surogačnom materstve. Tieto dohody, ako sa skonštatovalo aj v odôvodnení rozsudkov, narúšajú verejný poriadok.

NIE zákazu asistovanej samovraždy

 | 15.6.2011 | komentárov: 2229

Obrazok V najväčšom švajčiarskom kantóne Zurich sa v nedeľu 15. mája 2011 konalo ľudové hlasovanie, v ktorom sa väčšina občanov oprávnených voliť vyjadrila za ponechanie asistovanej samovraždy aj pre cudzincov bez pobytu na území Švajčiarska.

Diskusia o eutanázii v slovenských podmienkach

 | 14.6.2011 | komentárov: 0

Nedávne úmrtie Doktora Smrť Jacka Kevorkiana opätovne dostala debaty o eutanázii na hlavné stránky novín. Problematike sa venuje aj najnovšie číslo The Journal of Law, Medicine & Ethics, ktoré rieši najmä otázku nákladov na starostlivosť o kriticky chorých pacientov.

Jack Kevorkian – Doctor Death

 | 14.6.2011 | komentárov: 44

Obrazok „Jeho úmyslom nie je niekoho zabiť, ale zmierňovať jeho utrpenie, to je doktor Kevorkian,“ tak charakterizoval Jacka Kevorkiana jeho častý obhajca, Geoffrey Fieger.

Asistovaná reprodukcia v kontexte bioetickej reflexie

 | 13.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok S radosťou uvádzame prvý príspevok hosťa mesiaca Mgr. Adely Leškovej Blahovej, PhD. k problematike asistovanej reprodukcie. V článku sa venuje načrtnutiu troch prístupov k morálnemu statusu ľudského embrya a z neho vyplývajúcich možnosti použitia embrya v biomedicínskom výskume.

Zomrel doktor smrť a propagátor eutanázie Kevorkian

 | 6.6.2011 | komentárov: 1892

Obrazok Patológ pomohol so samovraždou viac ako stovke ľudí a strávil osem rokov vo väzení.

Interrupce – rozpor mezi svědomím a pracovní smlouvou

 | 2.6.2011 | komentárov: 600

Obrazok Původní podoba Hippokratovy přísahy zakazuje lékařům provádět potraty (stejně jako např. operaci ledvinových kamenů), v současné variantě lékařského slibu používaného v Česku již ovšem žádný takový zákaz není. Podle zákonů mnoha zemí (včetně ČR) nesmějí být lékaři nuceni vykonávat umělá přerušení těhotenství (interrupce), je-li to v rozporu s jejich svědomím (výhrada svědomí). Gynekolog vázaný pracovní smlouvou se však může dostat do obtížně řešitelné situace, protože požadavky jeho zaměstnavatele obvykle provádění potratů zahrnují. Jak takový rozpor řešit?

Rastie počet amerických surogačných matiek, ktoré donosia dieťa pre páry zo zahraničia

 | 30.5.2011 | komentárov: 2312

Obrazok Spojené štáty americké sú krajinou s liberálnym prístupom k úprave asistovanej reprodukcie. Povolená je aj. tzv. surogácia (náhradné materstvo), ktoré mnohé európske štáty odmietajú. Na priblíženie skúsenosti náhradnej (surogačnej matky), prinášame reportáž Chicago Tribute o Laurie Thompsonovej, ktorá donáša dieťa pre európske páry.

Podvod s prenatálnym testovaním

 | 28.5.2011 | komentárov: 2952

Obrazok Na počesť tohtoročného svetového dňa Downovho syndrómu, Mark Leach pojednáva o nepriznaných účinkoch prenatálneho testovania. Každý rok je 21. marec Svetovým dňom Downovho syndrómu (WDSD). Tento dátum bol vybraný symbolicky ako odkaz na genetickú príčinu tohto stavu, a to trizómiu 21. chromozómu. WDSD sa usiluje zvýšiť povedomie o tomto genetickom ochorení, ktoré môžno čoskoro vymizne. To všetko kvôli podvodu s prenatálnym testovaním.

Francúzsko pripravené uvoľniť obmedzenia výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách

 | 27.5.2011 | komentárov: 2189

Obrazok (Reuters) – Zdalo sa, že Francúzsko je, po tom, čo konzervatívna vláda odmietla návrh parlamentu na liberalizáciu zákona o bioetike, pripravené zachovať obmedzenia týkajúce sa výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách. V druhom čítaní zákona o bioetike ale Národné zhromaždenie hlasovalo za uvoľnenie obmedzení. Konzervatívni zákonodarcovia a rímsko-katolícka Cirkev protestovali už po tom, čo Senát v prvom čítaní odhlasoval povolenie výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách

Francúzsko a obmedzený prístup k asistovanej reprodukcii

 | 27.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Podľa posledného hodnotenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Francúzsko krajinou s najlepším systémom zdravotnej starostlivosti. Zákroky asistovanej reprodukcie (ART) sú tu plne hradené z poistenia (Sécurité Sociale), Francúzsko má najvyšší počet kliník asistovanej reprodukcie na svete. Do dnešného dňa sa vďaka ART vo Francúzsku narodilo 200,000 detí.

Uberá sa legislatíva smerom k ochrane práv budúceho dieťaťa?

 | 24.5.2011 | komentárov: 2248

Obrazok Na spravodajskom portáli www.cbc.ca bola 19. mája uverejnená správa o rozhodnutí Najvyššieho súdu Britskej Kolumbie týkajúceho sa protiústavnosti niektorých častí zákona o asistovanej reprodukcii. Toto rozhodnutie súdu je jedným z ďalších signálov naznačujúcich, že pri zvažovaní právnych podmienok asistovanej reprodukcie by nemalo ísť len o ochranu jej priamych účastníkov, ale do úvahy sa má brať aj budúci záujem „plánovaného“ dieťa. Môže toto rozhodnutie napovedať niečo aj slovenskému zákonodarcovi?

Vedci sa usilujú o implantovanie embryí nesúcich genetický materiál od troch rodičov

 | 16.5.2011 | komentárov: 904

Obrazok V nasledujúcich riadkoch prinášame preklad článku z internetového vydania britského denníka Guardian. Pôvodný článok, ako aj reakcia poslanca Evana Harrisa, sa venuje otázke testovania dvoch nových techník, ktoré by sa mohli používať pri umelom oplodňovaní. Ide o prenos materského vretenovitého vlákna a pro-jadrový prenos, ktoré použitím malého množstva DNA tretích osôb umožňujú predchádzať vzniku dedičných chorôb. Diskutované metódy by mohli priniesť zmeny v právnej úprave umelého oplodnenia platnej vo Veľkej Británii Human Ferilisation and Emryology Act naposledy novelizovanej v roku 2008.

Soud: USA mohou podporovat výzkum embryonálních kmenových buněk

 | 7.5.2011 | komentárov: 3

Obrazok Americká vláda může nadále z federálních prostředků financovat výzkum embryonálních kmenových buněk. Rozhodl o tom odvolací soud a zrušil tak zákaz používání státních peněz pro tyto účely, který loni v srpnu vydal soud nižší instance.

Výskum kmeňových buniek leží na stole Súdneho dvora EÚ

 | 6.5.2011 | komentárov: 628

Obrazok EÚ bude financovať výskum kmeňových buniek napriek posudku generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, ktorý ho označil za nemorálny, tvrdia experti.

TÉMA MÁJ- JÚN: Reprodukčné práva a asistovaná reprodukcia

 | 1.5.2011 | komentárov: 26257

Obrazok Rozvoj reprodukčnej medicíny v dvadsiatom storočí dospel k vyvinutiu techník na liečbu neplodnosti, ktoré priviedli etiku, teóriu práva či náboženstvo na neznáme územie. Interdisciplinárna povaha problematiky asistovanej reprodukcie a reprodukčných práv si vyžaduje dialóg medzi odborníkmi zo všetkých dotknutých oblastí.

EUTANÁZIA – „právo na smrť“? Diskusia na PrF UPJŠ

 | 26.4.2011 | komentárov: 2266

Obrazok Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ už po druhykrát v letnom semestri organizuje interaktívnu diskusiu s odborníkmi z rôznych oblastí. Pokiaľ sa prvá diskusia dotýkala počiatkov ľudského bytia (asistovaná reprodukcia), tento krát je téma z opačného „konca“ ľudskej existencie a rieši otázky limitov dispozície človeka so svojou integritou. Jej názov znie: EUTANÁZIA – „právo“ na smrť?

"Deti zo skúmavky" - diskusia na Právnickej fakulte UPJŠ – bodka za diskusiou

 | 13.4.2011 | komentárov: 739

Obrazok Ako sme už informovali, dňa 29. marca sa na Právnickej fakulte 2011 uskutočnila diskusia na tému Asistovaná reprodukcia.

Ženám hrozí v Turecku vězení za umělé oplodnění

 | 8.4.2011 | komentárov: 1893

Obrazok Turecké úřady, jež nedovolují ženám v zemi umělé oplodnění, rozšířily zákaz i na situace, pokud by chtěly zákrok podstoupit v zahraničí. Dosavadní domácí zákaz totiž vedl mnohé movitější Turkyně k tomu, že jezdily kvůli umělému početí na kliniky v jiných zemích.

Právna úprava asistovanej reprodukcie vo Švajčiarsku

 | 7.4.2011 | komentárov: 2322

Obrazok Švajčiarsko - európska krajina neobmedzených možností. Aj takto by sa dala označiť jedna z najvyspelejších krajín Európy, ktorá je charakteristická vysokou úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ak požiadavka mať vlastné dieťa prirodzeným spôsobom nie je splnená, až 27 centier v rámci 11 kantónov ponúka možnosť využiť metódy asistovanej reprodukcie. V tomto príspevku Vám ponúkame prehľad právnej úpravy asistovanej reprodukcie vo Švajčiarsku, ktorá v porovnaní s medicínskou praxou na Slovensku zahŕňa reštriktívnejšie pravidlá a princípy.

Európsky súd rieši ďalší prípad sterilizácie slovenskej Rómky

 | 31.3.2011 | komentárov: 2319

Obrazok Ponúkame Vám doplnenie k aktualite z 22.3.2011, ktorým je tentoraz preklad originálneho textu zo stránky Európskeho súdu pre ľudské práva.

Predbežné usmernenia v psychiatrickej liečbe a starostlivosť o nedobrovoľne hospitalizovaných pacientov

 | 25.3.2011 | komentárov: 761

Obrazok Ponúkame Vám preklad článku z časopisu Law and psychiatry od Paula S. Appelbauma, M.D.. Článok sa venuje problematike starostlivosti o nedobrovoľne hospitalizovaných pacientov z psychiatrického hľadiska.

K informování o stavu pacientů je třeba osobní kontakt

 | 22.3.2011 | komentárov: 4

Obrazok Ponúkame Vám zaujímavý článok z Českého Regionálneho denníka. Hovorí o kontakte zdravotníckeho personálu s pacientmi a ich príbuznými.

Právne aspekty neposkytnutia a prerušenia život udržujúcej liečby

 | 22.3.2011 | komentárov: 1902

Obrazok Štúdie (ukazujú, že väčšina pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti v USA zomiera počas výkonu paliatívnej liečby pri neposkytnutí či prerušení život udržujúcej liečby. Neposkytnutie a prerušenie život udržujúcej liečby sú postupy, pri ktorých sa rôzne medicínske zákroky pacientom buď neposkytnú alebo prerušia s očakávaním, že pacienti zomrú na chorobu, ktorou trpia. Paliatívna starostlivosť je prevenciou alebo liečbou bolesti, dýchavičnosti alebo iných prejavov utrpenia smrteľne chorých pacientov. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si zaujímavý článok

Európsky súd rieši ďalší prípad sterilizácie slovenskej Rómky

 | 22.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Tridsaťročná Rómka, identifikovaná len iniciálami V.C., zažalovala pred súdom slovenskú vládu. Počas pôrodu jej druhého dieťaťa v roku 2000 jej údajne nezákonne a bez predchádzajúceho súhlasu podviazali vaječníky.

Italský parlament projednává kontroverzní zákon proti eutanazii

 | 11.3.2011 | komentárov: 1369

Obrazok Italská Poslanecká sněmovna (dolní komora parlamentu) začala projednávat kontroverzní zákon o takzvané biologické závěti, v podstatě zákon proti eutanazii. Závěrečné hlasování o zákonu se má uskutečnit koncem dubna a předpokládá se, že sněmovna, kde má většinu pravý střed, zákon schválí.

Ako sa z umierania stala životná kríza

 | 27.2.2011 | komentárov: 2184

Obrazok Polemika týkajúca sa témy eutanázie je prejavom záujmu americkej spoločnosti v oblasti biopolitických tém týkajúcich sa rozhrania života a smrti (1). Väčšina štátov zakazuje lekárom aktívne pomáhať pacientom pri urýchlení smrti, ale pripúšťa pacientovi právo odmietnuť nechcenú život podporujúcu liečbu (pasívna eutanázia). V súčasnosti Oregon je jediným štátom ktorý sa odchyľuje od tohto štandardu. Na základe zákona o dôstojnej smrti (Death with Dignity Act) z roku 1995 je povolené, aby lekári predpísali smrtiaci liek pacientom, pričom následne pacient tento liek sám užije (asistovaná samovražda), avšak lekár pacientovi podať dávku tohto lieku sám nemôže (aktívna eutanázia).

Bill Davenhall: Vaše zdravie závisí na tom kde žijete

 | 15.2.2011 | komentárov: 2

Obrazok To kde žijete ovplyvňuje vaše zdravie rovnako ako diéta a vaše gény, ale nie je to v žiadnych vašich zdravotných záznamoch. V TEDMED, Bill Dovenhall ukazuje ako je možné vládou prehliadané geo-dáta (od percenta miestnych infarktov k informáciám o počte toxických skládok) spojiť s mobilnými GPS aplikáciami poskytujúc tak doktorom dodatočné informácie. Nazvime to "geo-medicína".

Princíp dvojitého účinku a lekárska etika

 | 14.2.2011 | komentárov: 2294

Obrazok Princíp dvojitého účinku nachádza svoj odraz nielen v posudzovaní morálnosti konania, ale aj pri hodnotení správneho nastavenia právnych noriem. Tento princíp nie je prijímaný jednohlasne a okrem jeho zástancov je možné nájsť aj autorov, ktorí sa zamýšľajú nad opodstatnenosťou a morálnou obhájiteľnosťou jeho znakov v konkrétnych situáciách – napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V predkladanom článku sa jeho autor Raanan Gillon zamýšľa nad podstanými znakmi princípu dvojitého účinku a podrobuje ich testu morálno-etickej obhájiteľnosti. Článok bol uverejnený v roku 1986 v časopise BRITISH MEDICAL JOURNAL.

Paliatívna starostlivosť a eutanázia

 | 12.2.2011 | komentárov: 1897

Obrazok Predstavujúc si človeka, ktorý žiada o ukončenie svojho života, vidím niekoho, kto už nedokáže (sám) uniesť svoje utrpenie. Utrpenie, na rozdiel od bolesti, je totiž niečo celostnejšie, existenciálnejšie, zasahujúce podstatu bytia konkrétneho človeka. Je to nad rámec jeho síl, aby sa s touto „generalizovanou“ bolesťou (sám) vysporiadal.

Jane Chen: Vřelé objetí, které zachraňuje životy

 | 10.2.2011 | komentárov: 1916

Obrazok Na pravo-medicina.sk začíname novú tradíciu, a síce Vám budeme z času na čas ponúkať inšpiratívne videá z databázy TED. Prvé bude o prenosnom inkubátore.

EUTANÁZIA: Kvalita vs. Nedotknuteľnosť života

 | 4.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Eutanázia, po grécky „ľahká smrť“. V dnešnej dobe často spájaná s výrazom „usmrtenie zo súcitu“. Na rozdiel od umelého prerušenia tehotenstva sa stala stredobodom pozornosti až v nedávnej dobe. Technický pokrok v medicíne a v spôsoboch umelého udržiavania života, nový medicínsky tlak na kvalitu života spojený s narastajúcim dôrazom na autonómiu a práva pacienta vyniesli problém eutanázie do popredia...

Nová publikácia a zaujímavý rozhovor

 | 2.2.2011 | komentárov: 1881

Obrazok Do sekcie odporúčame sme pridali ďalšiu publikáciu. Tentoraz ide o knihu Prof. Sýkoru s názvom Etické aspekty raných ľudských embryí. S pánom Sýkorom sa nedávno pozhováral denník SME.

EUTANÁZIA VERSUS PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ

 | 26.1.2011 | komentárov: 1406

Obrazok Prekvapujúce je, že mnohí ľudia si považujú paliatívnu starostlivosť a eutanáziu za podobné pojmy. Opak je však pravdou. Kým paliatívna starostlivosť smeruje k zlepšeniu možnej kvality života osoby a k zmierneniu jej utrpenia tak, aby človek mohol žiť bez bolesti a nežiadúcich príznakov nevyliečiteľnej choroby až do prirodzenej smrti, ako protipól vystupuje eutanázia, ktorej cieľom je ukončiť život človeka.

Umožnenie pacientom zomrieť: Praktické , etické a náboženské obavy

 | 21.1.2011 | komentárov: 2343

Obrazok Ponúkame Vám na pravo-medicina.sk ďalší jedinečný preklad článku z časopisu Medicine and Law. Tentoraz ide o pojednanie nad možnosťou umrieť z praktického, etického a náboženského pohľadu.

Ľudským embryám hrozí, že stratia právnu ochranu vo vedeckom výskume

 | 20.1.2011 | komentárov: 1370

Obrazok Veľká Británia stojí pred novelou zákona upravujúceho medzi iným podmienky umelého oplodnenia, úschovu ľudských gamét či výskum na embryách (Human Fertility and Embryology Act). Novela zákona by sa mala týkať zjednodušenia podmienok, za akých môžu vedci získať povolenie svojho výskumu na ľudských embryách. Ohľadom tohto návrhu a jeho vplyvu na právnu ochranu ľudského embrya vyjadrila svoje pochybnosti aj súčasná predsedkyňa dozorného orgánu, ktorý má na starosti povoľovanie predmetných výskumov tj. Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA=orgán pre dohľad nad oplodňovaním a embryológiou) Lisa Gardin. O polemike informoval vo svojom článku britský denník Guardian. V nasledujúcom príspevku ponúkame jeho preklad.

Dve výzvy pre doktrínu dvojitého účinku: eutanázia a potrat

 | 14.1.2011 | komentárov: 734

Obrazok Princíp dvojitého účinku sa často využíva na posudzovanie otázok morálnej prípustnosti pri hraničných zákrokoch medicíny. V zahraničnej literatúre nájdeme úvahy o aplikácii tohoto princípu aj v témach zaoberajúcich sa problematikou eutanázie a paliatívnej starostlivosti. V nasledujúcom článok, ktorý bol v roku 2002 uverejnený v Journal of Medical Ethics jeho autor polemizuje s opodstatnenosťou používania princípu dvojitého účinku pri posudzovaní morálnej prípustnosti paliatívnej starostlivosti, aktívnej priamej eutanázie a potratu.

Omyly pri liečbe oplodnením in vitro

 | 29.11.2010 | komentárov: 1348

Obrazok Incident zo začiatku novembra tohto roka, ktorý odhalil zámenu genetického materiálu otca pri in vitro oplodnení na prominentnej singapúrskej klinike Thompson Fertility Center, inicioval medzi odborníkmi debatu o predchádzaní omylov pri práci s pohlavnými bunkami odobranými za účelom asistovanej reprodukcie. Omyl bol odhalený niekoľko dní po pôrode dieťaťa, ktorého krvná skupina (typ B) sa nezhodovala s krvnou skupinou otca (typ A) ani matky (typ 0).

Detenčné konanie a Slovenská republika pred ESĽP

 | 19.11.2010 | komentárov: 2309

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva sa počas svojej rozhodovacej činnosti mnoho krát zaoberal sťažnosťami fyzických osôb týkajúcimi sa nezákonnosti zadržania osôb u ktorých bola poskytovateľom zdravotnej starostlivosti konštatovaná prítomnosť duševnej poruchy. Žiaľ, ani Slovenskej republike sa tieto sťažnosti na porušenie Čl. 5 Dohovoru nevyhli a viacerých boli sťažovatelia úspešní. Jedným z dôležitých rozhodnutí Súdu je prípad TÁM v. Slovenská republika a to nielen tým že sa týka nášho štátu, ale aj svojím obsahom, ktorý by mal byť patrične vzatý v zreteľ predovšetkým všeobecnými súdmi rozhodujúcimi v detenčných veciach.

Widmer v. Switzerland

 | 10.11.2010 | komentárov: 2187

Obrazok Dňa 10. februára 1993 prejednala Európska komisia pre ľudské práva sťažnosť podanú pánom Widmerom proti Švajčiarsku. Pán Widmer v nej namietal, že Švajčiarsko porušilo čl. 2, 8 a 13 Dohovoru a to tým, že vo svojom právnom poriadku nezakotvilo trestnosť pasívnej eutanázie. Pomerne krátke rozhodnutie Komisie má pre tému eutanázie a jej súvislosti s právom na život zaujímavý odkaz.

Právne problémy umelého oplodnenia v Taliansku

 | 5.10.2010 | komentárov: 1331

Obrazok Ponúkame Vám zaujímavý článok o problematike umelého oplodnenia v reáliách Talianskej právnej úpravy. Keďže tento text reflektuje aj rozhodnutie talianskeho ústavného súdu, stojí určite za prečítanie.

Zmena pohlavia, podmienky, právne súvislosti

 | 19.7.2010 | komentárov: 3680

Obrazok Portál pravo-medicina.sk Vám ponúka ďalšiu zo série minianalýz, tentoraz bude na tému Transexualita.

Transplantácie ex vivo

 | 14.7.2010 | komentárov: 2281

Obrazok Medicínsky pokrok 20. a 21. storočia umožnil, že mnohé ochorenia vedúce k zlyhávaniu ľudských orgánov, môžu byť liečené transplantáciou orgánu – jeho nahradením orgánom zdravého darcu. Transplantácia je prenesenie celého orgánu alebo jeho časti z jedného organizmu do druhého, za účelom náhrady príjemcovho poškodeného alebo zlyhávajúceho orgánu. Darca orgánu môže byť žijúci alebo mŕtvy.

Resuscitácia - Kto má právo na život

 | 1.7.2010 | komentárov: 11

Obrazok Portál pravo-medicína.sk Vám ponúka ďalšiu zaujímavú prácu. Tentoraz je rozoberaná resusictácia v rôznych situáciách a z rôznych uhlov pohľadu. Určite si prečítajte.

Transplantácie ex mortuo

 | 27.6.2010 | komentárov: 5707

Obrazok V tejto práci nájdete odpovede aj na tieto otázky: Čo sa nám vybaví pri slove transplantácia? Záchrana života, smrť, pozostalí, možnosť znovu žiť…. Alebo sa nám vynárajú otázky typu: Môžu aj mne odobrať orgán? Chcem byť darcom? Čo mám robiť, keď si to neprajem?

Právna úprava umelého prerušenia tehotenstva v nadväznosti na nález Ústavného súdu

 | 16.5.2010 | komentárov: 2292

Obrazok Bolo 4. decembra 2007 a priestory Ústavného súdu v Košiciach zaplnilo mnoho novinárov, študentov práva, ústavných expertov. Ústavný súd v tento deň vyniesol svoje najemotívnejšie rozhodnutie. Nerozhodovalo sa tu len o nejakom práve, rozhodovalo o tom najdôležitejšom – o ľudskom živote, bez ktoré nemôžu byť uplatnené žiadne iné práva. Vypracovanie stanoviska v tejto veci Ústavnému súdu trvalo 6 rokov. Verejnosťou bolo konanie často mylne vnímané ako snaha úplne zrušiť možnosť umelého prerušenia tehotenstva. V náleze Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil ústavnosť zákona o umelom prerušení tehotenstva a vyslovil neústavnosť vykonávacej vyhláška k príslušnému zákonu....

Pitva - právna úprava, dôvody jej vykonania

 | 16.3.2010 | komentárov: 1974

Obrazok Prirodzenou súčasťou každého života je tak ako jeho zrod – narodenie, tak aj jeho zánik, ktorý predstavuje smrť. S každou touto udalosťou sa okrem radosti či smútku spájajú aj rôzne právne následky, a práve týmto právnym následkom spojených so smrťou človeka, konkrétne s jeho pitvou sa budem nižšie venovať. Záležitosť síce nepríjemná, no v niektorých prípadoch nevyhnutná. Pitva, ako zásah do tela zomrelej osoby, do telesnej integrity je z tohto pohľadu a takisto z hľadiska právneho konfliktom záujmu súkromného a záujmu verejného.

Právo na reprodukciu - právna úprava asistovanej reprodukcie

 | 6.9.2009 | komentárov: 2299

Obrazok Rok 1979 (Anglicko) - gynekológovi Patrickovi Steptoeovia a embryológovi Robertovi Edwardsovi sa podarilo oplodniť v Petriho miske vajíčko, ktoré odobrali pani Brownovej, spermiami pána Browna. Niekoľko dní ho pestovali a potom implantovali pani Brownoej do maternice, kde sa vyvíjalo, až sa narodilo zdravé dievča - Louise Brownová. (1) 
 Umelé oplodnenie mimo tela sa teda uskutočňuje už viac ako 30 rokov a od roku 1979 sa asistovaná reprodukcia veľmi rýchlo vyvíja.

Sterilizácia a podmienky jej výkonu

 | 3.9.2009 | komentárov: 1424

Obrazok Rozmnožovanie je jednou zo základných potrieb spoločnosti, zabezpečuje jej prežitie a kontinuitu. Každý človek má svoje reprodukčné práva, medzi ktoré nevyhnutne patrí právo na založenie rodiny, na plánovanie rodičovstva, slobodné zvolenie si antikoncepcie, kontrolu a rozhodovanie o svojom sexuálnym a reprodukčným životom. Právo ako regulátor spoločenských vzťahov teda nemôže opomenúť tak dôležitú tému ako je sterilizácia, musí vymedziť hlavne podmienky jej výkonu, aby nedochádzalo k jej zneužitiu a bolo zabezpečené jej bezpečné vykonávanie a ochrana ľudských práv a dôstojnosti.

Umelé oplodnenie a s tým súvisiace právne otázky

 | 26.8.2009 | komentárov: 1383

Obrazok Rozvoj medicínskych poznatkov, ktorých suma za posledné desaťročia vzrástla na niekoľkonásobok, kladie právnej vede otázky aj v oblasti ľudskej reprodukcie. V súvislosti s ľudskou reprodukciou vyvstali problémy, ktoré sú z juristického hľadiska extrémne zložité a ich normatívne riešenie je mimoriadne obtiažne. Práve rozvojom prokreatívnej medicíny sú otrasené základné právne axiomy, ktoré trvali tisícročia, ako napr. zásada „mater semper certa est, pater incertus“.1

Transplantácia, transfúzia a resuscitácia

 | 26.8.2009 | komentárov: 3298

Obrazok Používanie transplantačných techník má v medicíne dlhé dejiny, ktorých počiatky siahajú do stredoveku, keď boli pokusy liečiť zranených vojakov tak, že chýbajúce časti tela sa nahrádzali výrezmi z kože na ramene. Z konca 15. storočia pochádzajú pravdepodobne aj prvé pokusy s transfúziou krvi. Aj napriek tomu sa počas ďalších stáročí nedosiahli väčšie pokroky v danej oblasti.

Biomedicínsky výskum – pojem, podmienky jeho realizovania a ochrana jeho účastníkov

 | 17.6.2009 | komentárov: 1986

Obrazok Človek nie je iba zdrojom nenahraditeľných substancií diagnosticko-terapeutických, ale stále širším prameňom vedeckého poznania medicínskeho experimentu. Medicínske experimenty majú pomerne dávnu tradíciu, pôvodne boli samozrejme realizované veľmi jednoduchými spôsobmi. Egyptské, mezopotámske, a neskoršie písomné pamiatky dokladujú, že niektoré poznatky museli byť získavané na živých ľudských bytostiach. Z Avicenovej doby je zachovaný úryvok zdôrazňujúci potrebu experimentovania, varujúci však pred pokusmi na osobách „vyšších vrstiev a spoločensky významných“.