Články | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Zdr. dokumentácia, mlčanlivosť, inf. súhlas


Postup OČTK pri požadovaní informácií od zdravotníckych pracovníkov

 | 28.4.2015 | komentárov: 0

Ústavný súd ČR svojím rozhodnutím z 31.3. 2015 objasnil postup orgánov činných v trestnom konaní pri získavaní informácií od zdravotníckych pracovníkov

Problematika poskytnutia súhlasu pri transplantáciách ex mortuo a ex vivo

 | 23.1.2015 | komentárov: 0

Obrazok Inštitút informovaného súhlasu predstavuje jeden z najdôležitejších právnych inštitútov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je neoddeliteľnou súčasťou v praxi uskutočňovaných zdravotníckych výkonov a zohráva mimoriadnu úlohu pri tak závažných zásahoch do ľudského organizmu akými nepochybne transplantácie orgánov sú (1).

JUDIKATÚRA: Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie

 | 15.10.2014 | komentárov: 1

Nejvyšší soud České republiky sa venoval aj otázke zodpovednosti orgánov štátnej správy za nesprístupnenie zdravotnej dokumentácie neštátnym zdravotníckym zariadením (sp. zn. 30 Cdo 531/2013).

JUDIKATÚRA: Poskytovanie informácií o zdravotnom stave dieťaťa rodičovi

 | 9.9.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra určite neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa týka otázky právomoci súdu rozhodovať o práve rodiča nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie dieťaťa (22 Cdo 3727/2008).

JUDIKATÚRA: Informovaný súhlas

 | 19.8.2014 | komentárov: 1

Ústavný súd Českej republiky vo svojom uznesení (sp. zn. II.ÚS 438/14) poukázal na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcu sa problematiky informovaného súhlasu. Rozhodnutie nájdete v sekcii Slovenská a česká judikatúra.

Prevzatie osoby do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jej súhlasu

 | 8.7.2014 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra tento týždeň neprehliadnite nález Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúce sa problematiky prevzatia chorého do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jeho súhlasu (sp. zn. I. ÚS 193/2013-56).

Vývoj na pôde EU: Etické komisie a informovaný súhlas v ohrození

 | 1.4.2014 | komentárov: 0

Obrazok V dielni Európskej Únie sa momentálne nachádzajú dva dôležité legislatívne texty. Prvým je Nariadenie o ochrane dát (General Data Protection Regulation (2012/0011 (COD)), ktorej obsahom je zabezpečenie spracovania, ukladania a výmeny osobných dát v rámci EU, vrátane dát týkajúcich sa zdravia a zdravotnej starostlivosti. Druhým legislatívnym textom je Nariadenie o klinických testoch (Clinical Trials Regulation (2012/0192 (COD)), ktorá si kladie za cieľ podporu výskumu a vývoja liekov v Európe.

Vydanie zdravotnej dokumentácie a vlastnícke právo

 | 28.3.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra tento týždeň nájdete aj rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, pojednávajúce o otázke nevydania zdravotnej dokumentácie ako možného zásahu do vlastníckeho práva pacienta (sp. zn. 25 Cdo 3562/2009).

Elektronická zdravotná knižka a program eHealth na Slovensku

 | 11.2.2014 | komentárov: 10706

Obrazok Pred týždňom sme písali o tom, ako prebieha zavádzanie elektronických zdravotných kariet v Nemecku, kde ju pacienti pri návšteve musia povinne vytiahnuť z vrecka od januára 2014. Zatiaľ môžeme len pozorovať, ako sa Nemcom bude v praxi s povinnými elektronickými zdravotnými kartami dariť, no nie dlho. Podľa harmonogramu implementácie programu eHealth by do decembra 2015 mali byť na Slovensku vydané elektronické preukazy poistenca všetkým poistencom zdravotných poisťovní a do januára 2016 budú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní v praxi začať používať Národný zdravotný informačný systém.

Odmietnutie vydania opisu zo zdravotnej dokumentácie

 | 8.10.2013 | komentárov: 0

Obrazok Neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího správního soudu Českej republiky, ktoré sa týka odmietnutia žiadosti o vydanie opisu zo zdravotnej dokumentácie a jej následného preskúmania súdom (sp.zn. 4 Ads 127/2008 – 73).

Elektronické zdravotné preukazy

 | 31.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Informovaný súhlas v prípade neplnoletých alebo nespôsobilých pacientov na vlnách rádia Regina - štúdio Košice

 | 13.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Na frekfencii rádia Regina - štúdio Košice zodpovedáva JUDr. Ivan Humeník PhD. z advokátkej kancelárie h&h Partners právne otázky z oblasti medicínskeho práva, ktoré Vám budeme sprostredkuvávať

Problematika informovaného súhlasu na vlnách rádia Regina - štúdio Košice

 | 13.12.2012 | komentárov: 0

Obrazok Na frekfencii rádia Regina - štúdio Košice zodpovedáva JUDr. Ivan Humeník PhD. z advokátkej kancelárie h&h Partners právne otázky z oblasti medicínskeho práva, ktoré Vám budeme sprostredkuvávať

Nútená liečba bez možnosti odvolať sa porušuje Dohovor o ľudských právach

 | 31.8.2012 | komentárov: 0

Začiatkom júla tohto roku bol v Štrasburgu rozhodnutý zaujímavý prípad, ktorý má čo-to povedať aj nášmu zákonodarcovi. I keď rozhodnutie ESĽP ešte nie je konečné, stojí za to si ho v krátkosti priblížiť a predovšetkým ho dať do súvisu s právnym stavom, ktorý vo veci detencie a nútenej liečby psychiatrických pacientov na Slovensku vládne.

Nová publikácia v oblasti medicínskeho práva a bioetiky

 | 22.5.2012 | komentárov: 0

Obrazok Nedávno vyšla vo vydavateľstve EUROKODEX nová odborná publikácia, ktorá sa týka právnych, etických a filozofických aspektov biomedicínskeho výskumu. Ide o medzinárodný zborník konferencie Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky, ktorá sa uskutočnila 3.5.2012 v Košiciach. Editormi zborníka sú JUDr. Ivan Humeník, PhD. a doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

Mgr. Radek Halouzka: Pod drobnohledem

 | 10.5.2012 | komentárov: 0

Obrazok Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZoZS“) nekomplikuje pouze poskytování zdravotní péče nezletilým, jak jsem se zmiňoval v rámci svého minulého příspěvku, ale svou úpravou Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“) rovněž významně zasahuje do soukromí každého pacienta, jeho rodinného příslušníka, zdravotnických pracovníků apod.

Zborník z konferencie "Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania" v predaji!

 | 30.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Upozorňujeme na vydanie zborníka z konferencie "Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania" (ed. Ivan Humeník), ktorá sa konala na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 13. apríla 2011.

Nové číslo The New England Journal of Medicine

 | 14.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Upozorňujeme na druhé januárove vydanie časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 366 , No. 2 , January 12 , 2012) .

Kniha z dielne člena Komory už v predaji

 | 11.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Koncom tohoto týždňa sa do internetového obchodu vydavateľstva EUROKODEX dostala nová kniha "Ochrana osobnosti a medicínske právo" od JUDr. Ivana Humeníka, Ph.D. V krátkom čase by sa mala objaviť aj na pultoch predajní s odbornou literatúrou.

Zimné vydanie The Journal of Law, Medicine & Ethics

 | 23.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Odporúčame nové číslo časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics (Volume 39, Issue 4, Winter 2011), kde Vám dávame do pozornosti viacero zaujímavých textov.

ODPORÚČAME PUBLIKÁCIU: JUDr. Ivan Humeník, PhD. - MEDICÍNSKE PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI

 | 23.11.2011 | komentárov: 2

Obrazok Chceli by sme Vás upozorniť že vydavateľstvo odbornej právnickej literatúry EUROKÓDEX vydáva začiatkom decembra 2011 knihu JUDr. Ivana Humeníka, PhD. s názvom MEDICÍNSKE PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI. Cena publikácie ešte nie je stanovená, no každopádne ju portál pravo-medicina.sk odporúča každému čitateľovi našeho webu.

Nový akční program EU pro veřejné zdraví – Health for Growth

 | 21.11.2011 | komentárov: 1

Obrazok Evropská komise zveřejnila návrh v pořadí již třetího finančního programu EU s názvem Health for Growth (Zdravím k růstu/Zdraví pro růst), který v roce 2014 nahradí 2. akční program Společenství pro veřejné zdraví (2008-2013).

Nové číslo The Journal of Academic Ethics

 | 10.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu The Journal of Academic Ethics (Volume 9, Issue 4), kde Vám odporúčame jeden zaujímavý text.

Nove čislo The New England Journal of Medicine

 | 9.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 18, November 3, 2011) , kde Vám odporúčame niekoľko textov. Viac v článku.

Lekári poučujú prvýkrát často deň pred operáciou

 | 15.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Uvádzame článok z nemeckého portálu WELT ONLINE,v ktorom sa autor podrobnejšie venuje náležitostiam povinnosti lekárov poučiť pacientov pred tým než podstúpia operačný zákrok.

Spravodaj EÚ z oblasti zdravotníctva

 | 13.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Uverejňujeme upozornenie na nový diel Spravodaja EÚ o zdravotníctve, ktorý sa venuje najmä 2. akčnému programu.

Nove čislo The New England Journal of Medicine

 | 5.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 12, September 22, 2011), kde Vám odporúčame niekoľko textov. Viac v článku.

Obamova administratíva odstraňuje z webu disciplinárne spisy lekárov

 | 26.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Tri novinárske organizácie vo štvrtok (15.9.) protestovali proti rozhodnutiu Obamovej administratívy, na základe ktorého má byť z internetu odstránená databáza s informáciami o lekárskej disciplíne a zanedbávaní povinnej starostlivosti.

Vyšlo nové číslo časopisu Tempus medicorum

 | 26.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu České lékařské komory s názvom TEMPUS MEDICORUM, kde Vám odporúčame dva texty. Viac v článku.

Septembrové číslo The Journal of the American Medical Association (JAMA)

 | 21.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo The Journal of the American Medical Association (Volume 306, Issue 10, September 14, 2011).

Nové číslo New England Journal of Medicine

 | 14.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 9, September 1, 2011). Tentoraz sú nami odporúčané články dostupné na prezretie zadarmo.

Augustové číslo časopisu Ethical Theory and Moral Practice

 | 6.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu Ethical Theory and Moral Practice (Volume 14, Issue 4, August 2011), ktorý sa venuje filozofii v interakcii s praktickým výskumom.

Vyšlo jesenné číslo časopisu Journal of Law, Medicine, & Ethics

 | 4.9.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo štvrťročníka Journal of Law, Medicine, & Ethics (Volume 39, Issue 3, Fall 2011). Toto číslo sa zameriava na reformu amerického zdravotníctva a postavenie ľudských účastníkov výskumu.

New Issue of Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics

 | 31.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics (Volume 20, Issue 4, October 2011), ktorý sa venuje biológii, medicíne a zdravotnej starostlivosti.

Vyšlo nové číslo časopisu New England Journal of Medicine

 | 31.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 7, August 18, 2011).

Augustové číslo časopisu Journal of Applied Philosophy

 | 25.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové číslo časopisu Journal of Applied Philosophy (Volume 28, Issue 3, August 2011), ktorý sa venuje filozofii v interakcii s praktickým výskumom.

Vyšlo nové číslo časopisu Tempus medicorum

 | 16.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo dvojčíslo časopisu Tempus medicorum /číslo 7 - 8, 2011, ročník 20/, ktorý vydáva Česká lékařská komora. Z obsahu vyberáme:

Augustové číslo časopisu JAMA

 | 11.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Aktuálne majú predplatitelia v dispozícii nové číslo časopisu JAMA t.j. The Journal of American Medical Association (August 10, 2011, Vol 306, No. 6, pp 581-668), ktorý si za cieľ dáva predstavenie medicíny ako vedy a umenia a zlepšovanie verejného zdravia.

Odkiaľ pochádzajú (niektoré) bábätká? Nový zákon v americkom štáte Washington zakazuje anonymné darovanie spermií a vajíčok

 | 1.8.2011 | komentárov: 0

Obrazok Identita darcov vajíčok a spermií je tradične zahalená rúškom tajomstva. Čísla bez mien sťažujú biologickým potomkom možnosť kontaktovať biologických rodičov. Washington, ako prvý štát v USA, zamedzil anonymitu prijatím nového kontroverzného zákona. Tento zákon garantuje, aby deti počaté z gamét uchovaných vo washingtonských spermobankách a zariadeniach na darovanie vajíčok, mali prístup k zdravotnej dokumentácii a celému menu darcu, ak dosiahnu 18 rok života okrem prípadu, že by sa darca výslovne rozhodol nebyť identifikovaný. Hoci Washington nezachádza tak ďaleko ako Švédsko, Rakúsko alebo Veľká Británia, ktoré zrušili anonymné darcovstvo úplne, ide o významný krok pre množstvo rodičov, ktorí si túžobne želajú odpovedať na otázku, ktorú im z času na čas položí ich dieťa: Odkiaľ pochádzam?

Vyšlo nové číslo časopisu Medicine and Law

 | 25.7.2011 | komentárov: 0

Vyšlo nové číslo časopisu Medicine and Law vol. 30 No. 2, June 20011, ktorý vydáva World Association for Medical Law. Z obsahu vyberáme:

Júlové číslo časopisu Bioethics

 | 22.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Aktuálne majú predplatitelia v dispozícii nové číslo časopisu BIOETHICS (Volume 25, Issue 6, July 2011), ktoré sa podrobne venuje etickým polemikám súvisiacim s reprodukčnými genetickými technológiami, výskumom na embryonálnych bunkách, syntetickou biológiou.

Nové číslo The New England Journal of Medicine

 | 21.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Upozorňujeme na druhé júlové vydanie časopisu The New England Journal of Medicine (Volume 365, Issue 2, July 14, 2011), ktoré sa venuje financovaniu zdravotnej starostlivosti.

nové číslo časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics

 | 13.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok V dispozícii je nové online číslo štvrťročníka The Journal of Law, Medicine & Ethics (Summer 2011) sa v prevažnej miere venuje problematike paliatívnej starostlivosti, starostlivosti o kriticky chorých pacientov, nákladom na takúto liečbu a jej právnej regulácii:

Vyšlo prvé číslo časopisu MedLaw Journal

 | 22.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na stránkach Ústavu státu a práva Akademie Věd ČR bolo uverejnené prvé číslo špecializovaného časopisu pre oblasť zdravotníckeho práva a bioetiky. Z celkovo 6 príspevkov sú dva príspevky od autorov zo Slovenska. Prvé číslo má rozsah 85 strán.

Rozhodovanie splnomocnenca

 | 4.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Identifikácia splnomocnenca. Keď pacient nemá dostatočnú kapacitu na učinenie rozhodnutia, mala by tým byť poverená osoba - splnomocnenec. Obyčajne by to mal byť pacientov najbližší príbuzný, taktiež to môže byť blízky priateľ, alebo iný príbuzný, pokiaľ zodpovedný lekár uzná, že táto osoba je skutočne najlepším zástupcom pacientových záujmov.

Souhlas s použitím krve pro potřeby lékařské vědy a výzkumu

 | 2.5.2011 | komentárov: 0

Obrazok Již delší čas vedu v českých medicínsko-právních luzích a hájích se svými kolegy debatu o tom, jakou podobu vyjádření souhlasu vyžaduje právní řád pro to, aby mohla být odebraná lidská krev využita pro potřeby lékařské vědy a výzkumu.Klíčová otázka zní: Použije se ustanovení § 26 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 7 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZPZL) i v případě úmyslu uchovat a použít pro potřeby lékařské vědy a výzkumu lidskou krev?

Encyklopédia bioetiky: Informovaný súhlas

 | 28.4.2011 | komentárov: 1

Obrazok V roku 2004 bola vydaná 3. edícia Encyklopédie bioetiky. Jedná sa o dielo s neuveriteľným rozsahom, ktoré systematizuje podstatné pojmy a inštitúty majúce svoje miesto v bioetike a v medicínskom práve. Toto dielo je výsledkom práce tímu popredných odborníkov svetového mena na oblasť bioetiky a medicínskeho práva. V nasledujúcom texte vám vďaka prekladu Tomáša Szalontaya ponúkame preklad kapitoly „Informovaný súhlas“ v ktorom sa jeho autori T. BEAUCHAMP a R. FADEN zaoberajú týmto inštitútom nie len z právneho pohľadu, ale predovšetkým ho rozoberajú aj z jeho filozoficko-etických stránok a ponúkajú pohľad na jeho historický vývoj.

IZIP, nebo flash disky?

 | 20.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok Nemine snad týden, aby se v médiích neobjevila nějaká zpráva o internetové zdravotní knížce pacienta známé pod názvem IZIP. Centrální ukládání a využívání všech zdravotních záznamů pacientů na jednom místě (počítačovém serveru) však není jediné řešení zdravotní dokumentace v rámci tzv. elektronického zdravotnictví (eHealth).

Spolupráca s EurActiv.sk

 | 8.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok Portál právo-medicína.sk nadviazal partnerstvo a spoluprácu s portálom EurActiv.sk. Ide o najlepší portál na Slovenskom internete zaoberajúci sa problematikou Európskej únie. Komora pre medicínske právo - MEDIUS sa stala partnerom sekcie MEDICÍNA.

Konferencia Informovaný súhlas a Inštitút predchádzajúceho priania - Účastníci

 | 6.4.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dovoľte nám, aby sme Vám aspoň v krátkosti predstavili základné údaje o odborníkoch v oblasti medicínskeho práva, ktorí sa aktívne zúčastnia na pripravovanej konferencii o Informovanom ohlase a inštitúte predchádzajúceho priania.

Etické základy rozhodovania pri vážne chorých novorodencoch

 | 22.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Život prináša situácie, v ktorých musia rodičia rozhodovať o liečbe týkajúcej sa ich dieťaťa. Tieto rozhodnutia môžu byť veľmi ťažké, obzvlášť ak sa jedná o prípady vážnych ochorení, pri ktorých je liečba spojená s vážnymi rizikami. Nedá sa vylúčiť, že predstava rodičov o tom čo je pre ich dieťa najlepšie je v priamom rozpore s presvedčením ošetrujúceho lekára. Tento konflikt generuje potrebu prijatia takého rozhodnutia, ktoré na jednej strane zohľadní oprávnenie rodiča rozhodovať o svojom dieťati (napr. aj v nadväznosti na náboženské presvedčenie), ale ktoré bude predovšetkým sledovať „objektívne“ dobro maloletého pacienta. V nasledujúcom texte vám ponúkame výňatok zo správy Prezidentskej komisie pre štúdium etických problémov v medicíne (USA, 1983) týkajúcej sa prijímania rozhodnutí pri život udržujúcej liečbe v prípade novorodencov.

Predbežné usmernenia

 | 16.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Ponúkame Vám zaujímavý preklad zo zborníka A Companion to Bioethics (Second edition), ktorý bol vydaný v Wiley-Blackwell. Konkrétne ide o článok Alexandra M. Caprona o Predbežných usmerneniach.

Dobrovoľnosť v rozhodovaní pacienta

 | 15.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Začiatkom 80tych rokov minulého storočia uverejnila Prezidentská komisia pre štúdium etických problémov v medicíne (USA) viaceré štúdie, ktoré sa venovali dôležitým bioetickým a právnym otázkam. Ako prvú môžme spomenúť správu, v ktorej Komisia analyzovala správnosť a opodstatnenosť zaužívaných, ako aj nových postupov zisťovania smrti (1981). V roku 1982 vydala správu týkajúcu sa problematiky rozhodovania v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ťažiskovou témou správy je úvaha o aspektoch informovaného súhlasu pacienta a o „spôsobe“ jeho získavania. V nasledujúcom príspevku vám ponúkame jej časť týkajúcu sa otázok dobrovoľnosti súhlasu, nútenej liečby a násilného ošetrenia. Preklad zabezpečila Bc. Marta Nováková.Právnická fakulta UPJŠ: Konferencia o informovanom súhlase

 | 5.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 13. apríla 2011 uskutoční medzinárodná konferencia na tému Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania. Konferenciu organizuje ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo - MEDIUS a pozvanie na ňu prijalo viacero popredných odborníkov zo Slovenska a z Čiech.

Téma marec-apríl: Informovaný súhlas

 | 5.3.2011 | komentárov: 0

Obrazok Informovaný súhlas. Základ pre „oprávnené“ poskytnutie zdravotnej starostlivosti ktorý zosobňuje princíp povinného rešpektovania fyzickej a psychickej autonómie každej fyzickej osoby. Tento inštitút je vyjadrením základných atribútov vzťahu medzi dvoma subjektmi - lekárom a jeho pacientom Pri prvom z nich (lekár) sa očakáva, že jeho činnosť je vedená úmyslom pomôcť inej osobe predísť poškodeniu zdravia a pokiaľ už k chorobe došlo, vykonať všetko preto, aby sa zdravie pacientovi prinavrátilo. U pacienta sa zas akosi prirodzene očakáva, že prijme starostlivosť, ktorú mu lekár ponúka.

Povinná mlčanlivosť zdravotných pracovníkov a právo na súkromie

 | 3.1.2011 | komentárov: 2

Obrazok Na pravo-medicina.sk prinášame ďalší zaujímavý článok, ktorý rozoberá problematiku mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov. To, čo môže resp. nesmie lekár o zdravnotom stave povedať je často rozoberaná problematika plná nejasností a protichodných názorov. Uverejnený text je príspevkom do tejto diskusie.

Zdravotná dokumentácia ako databáza údajov o pacientovi (formy vedenia, plánované legislatívne zmeny)

 | 15.10.2010 | komentárov: 0

Obrazok Autori článku predkladajú čitateľom krátku ilustráciu inštitútu zdravotnej dokumentácie ako operátu pracujúceho s údajmi pacienta najmä so zameraním na jej obsah a formálne vyjadrenie. Na podklade zákonných ustanovení článok kreuje legislatívny rámec obsahovej štruktúry zdravotnej dokumentácie a delenia jej dvoch foriem a síce písomnej a elektronickej.

Znalec, znalecký posudok, lekárska posudková činnosť podľa 437/2004 Z.z.

 | 23.5.2010 | komentárov: 5

Prečítajte si ďalší zaujímavý článok na pravo-medicina.sk, tentoraz o lekárskych posudkoch. Cieľom textu je predostretie prierezu právnou úpravou činnosti znalcov na jednej strane a lekárskej posudkovej činnosti pri vydávaní lekárskych posudkov na strane druhej a zároveň poukázanie na ich previazanosť.

Zabezpečenie ochrany údajov o zdravotnom stave osoby v súvislosti s občianskym súdnym konaním

 | 26.1.2010 | komentárov: 0

Obrazok Identita osoby je v rámci spoločnosti tvorená súborom rôznych informácií, ktoré identifikujú jej mentálnu, sociálnu, ekonomickú a v neposlednom rade aj fyzickú úroveň. Nie každý z týchto údajov však nosí rovnaký kvalitatívny obsah. Niektoré údaje osoby sú pre ňu viac významné ako ostatné, a preto podliehajú vyššiemu režimu ochrany. Charakteristické je pre nich to, že ich neoprávneným nakladaním sa narúša právo na súkromie vo väčšom rozsahu ako pri iných osobných údajoch. Časť z nich sa dokonca dotýka tých najintímnejších stránok ľudskej bytosti. Medzi skupinu týchto údajov možno zaradiť údaje o sexuálnej orientácií, o náboženskom presvedčení, o politickom postoji a o zdravotnom stave. Ich špeciálna povaha sa prejavuje aj mierou a spôsobmi poskytovanej právnej ochrany, ktorá je badateľná vo viacerých právnych predpisoch.

Získavanie údajov o zdravotnom stave pacienta tretími osobami

 | 4.1.2010 | komentárov: 8

Obrazok Problematika zdravotnej dokumentácie predstavuje z hľadiska právnych otázok, ktoré zahŕňa, komplexný celok vyžadujúci aplikáciu viacerých právnych predpisov. Ide tak o predpisy medicínskeho práva v užšom zmysle, ktorými sú najmä zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ako aj o predpisy medicínskeho práva v širšom zmysle ako napr. občiansky zákonník, zákon na ochranu osobných údajov a pod. Pri konkrétnej realizácii zdravotnej dokumentácie majú nezanedbateľnú úlohu aj interné smernice ministerstva zdravotníctva, ktoré významnou mierou regulujú jednotlivé úkony súvisiace so spôsobom tvorby a nakladania s informáciami obsiahnutými v zdravotnej dokumentácii.

OZNAČOVANIE NOVORODENCOV Z POHĽADU PRÁVA NA OCHRANU OSOBNOSTI

 | 7.12.2009 | komentárov: 0

Obrazok Článok sa venuje posúdeniu procesu označovania novorodencov, ktorým sa má predísť ich zámene z hľadiska práva na ochranu osobnosti. Cieľom článku je odhaliť potenciálne právne nedostatky v existujúcej právnej úprave, upozorniť na ne a prispieť tak k nielen faktickému, ale aj právnemu zabezpečeniu správnosti postupu zdravotníckych pracovníkov pri označovaní novorodencov. Predmetom posudzovania je odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré konkrétnejšie opisuje samotný postup označovania z pohľadu Občianskeho zákonníka (1) , zákona o ochrane osobných údajov (2 )a zákona o zdravotnej starostlivosti (3), ktoré tvoria rámec ochrany osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V závere článku budú načrtnuté existujúce problémy a možné spôsoby ich riešenia.

Právo na informácie o zdravotnom stave

 | 23.9.2009 | komentárov: 0

Obrazok Určite nikto nepochybuje o tom, že zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt. Preto každý má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie, právo na ochranu zdravia, na zdravotnú starostlivosť a zodpovedajúcu pomoc v prípade choroby. Jednotlivé práva pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zakladajú na práve na ľudskú dôstojnosť a na sebaurčenie. Každý má právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy.(1)