Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / upi.com


Texaská medicínska komisia o obmedzení využívania kmeňových buniek

upi.com
 | 29.8.2011 | komentárov: 4741

Obrazok Člen texaskej medicínskej komisie oznámil, že sa komisia sa snaží o zavedenie obmedzení pri transplantácii kmeňových buniek.